Full Nod's 7Cove DemoRec report

Scan started at: 05/27/14 13:27:30
DemoRec_setup.exe - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » setup.data - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » files.info - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec.exe - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\License.txt - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#ITBITS - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Introduction.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Options.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Presets_source.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Presets_method.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Presets_rate.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Presets_pause.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /System.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Contact.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /License.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Purchase.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Faqs.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Recording.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /getstarted.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /index.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /using.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Install.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Uninstall.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Presets.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /CustomRect.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Menu.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Toolbar.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Status.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Projects.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Log.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Statusbar.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Panels.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Interface.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /SaveAvi.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Compact.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /SaveBMP.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Watermark.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Editor_menu.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Editor_toolbar.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Editor_toolbar2.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Editor.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /UseEditor.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /History.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /Presets_sound.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /SaveWAV.htm - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/streak.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/full.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/btn_pref.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/opt_gen.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/opt_path.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/opt_start.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/opt_hot.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/btn_start.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/btn_stop.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/btn_pause.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/presets_source.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/presets_method.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/presets_rate2.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/presets_rate.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/presets_pause.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/Buynow.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/hor.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/7CoveLogo_s.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/Presets.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/custrect.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/menu.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/menu1.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/menu2.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/menu3.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/menu4.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/menu5.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/toolbar.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_start.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_pause.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_stop.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_play.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_zip.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_del.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_prf.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/tool_hlp.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/status.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/projects.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/log.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/statusbar.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/full_panels.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_avi.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/export_avi.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_bmp.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/export_bmp.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_menu.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_menu1.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_menu2.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_menu3.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_menu4.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_toolbar.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_save.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_wav.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_close.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_toolbar2.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_play.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_stop.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_begin.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_pageback.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_back.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_next.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_pagenext.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_selstart.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_selend.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/edit_btn_delete.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/Editor.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/presets_sound.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /images/export_wav.gif - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /styles.css - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /$OBJINST - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#TOPICS - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#URLTBL - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#URLSTR - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » {app}\DemoRec Help.chm » CHM » /#STRINGS - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » script_raw.data - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » script.pas - OK
DemoRec_setup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 05/27/14 13:27:44
Scan time: 14 sec (0:00:14)
Total: files - 1, objects 132
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

7COVE DEMOREC DOWNLOAD

Support 7Cove DemoRec, just copy+paste this html: