Full Nod's ABBIcon Pro report

Scan started at: 09/26/11 12:08:40
iconprosetup.exe - OK
iconprosetup.exe » INNO » setup.data - OK
iconprosetup.exe » INNO » files.info - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0000.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0001.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0001.bin » PECompact v1.68 - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0002.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0002.bin » PECompact v1.68 - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0003.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0003.bin » PECompact v1.68 - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0004.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0004.bin » PECompact v1.68 - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0005.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0006.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0007.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0008.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0009.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0010.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0011.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0012.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0013.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0014.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0015.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0016.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0017.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0018.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0019.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0020.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0021.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0022.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0023.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0024.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0025.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0026.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0027.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0028.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0029.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0030.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0031.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0032.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0033.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0034.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0035.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0036.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0037.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0038.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0039.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0040.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0041.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0042.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0043.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0044.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0045.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0046.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0047.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0048.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0049.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0050.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0051.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0052.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0053.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0054.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0055.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0056.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0057.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0058.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0059.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0060.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0061.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0062.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0063.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0064.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0065.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0066.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0067.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0068.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0069.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0070.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0071.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0072.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0073.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0074.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0075.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0076.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0077.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0078.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0079.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0080.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0081.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0082.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0083.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0084.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0085.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0086.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0087.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0088.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0089.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0090.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0091.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0092.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0093.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0094.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0095.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0096.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0097.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0098.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0099.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0100.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0101.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0102.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0103.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0104.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0105.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0106.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0107.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0108.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0109.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0110.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0111.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0112.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0113.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0114.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0115.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0116.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0117.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0118.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0119.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0120.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0121.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0122.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0123.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0124.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0125.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0126.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0127.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0128.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0129.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0130.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0131.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0132.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0133.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0134.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0135.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0136.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0137.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0138.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0139.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0140.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0141.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0142.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0143.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0144.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0145.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0146.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0147.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0148.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0149.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0150.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0151.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0152.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0153.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0154.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0155.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0156.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0157.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0158.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0159.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0160.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0161.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0162.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0163.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0164.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0165.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0166.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0167.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0168.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0169.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0170.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0171.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0172.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0173.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0174.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0175.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0176.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0177.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0178.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0179.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0180.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0181.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0182.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0183.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0184.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0185.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0186.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0187.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0188.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0189.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0190.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0191.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0192.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0193.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0194.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0195.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0196.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0197.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0198.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0199.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0200.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0201.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0202.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0203.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0204.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0205.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0206.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0207.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0208.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0209.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0210.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0211.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0212.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0213.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0214.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0215.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0216.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0217.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0218.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0219.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0220.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0221.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0222.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0223.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0224.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0225.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0226.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0227.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0228.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0229.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0230.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0231.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0232.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0233.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0234.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0235.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0236.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0237.bin - OK
iconprosetup.exe » INNO » file0238.bin - OK

Scan completed at: 09/26/11 12:09:21
Scan time: 41 sec (0:00:41)
Total: files - 1, objects 241
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

ABBICON PRO DOWNLOAD

Support ABBIcon Pro, just copy+paste this html: