Full Nod's ACA WebThumb ActiveX report

Scan started at: 04/27/14 19:34:36
webthumb-activex-setup.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » setup.data - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » files.info - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#ITBITS - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /help_en.hhc - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /Index.hhk - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /contact.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /index.html - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /install.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /ithumbmaker.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /ithumbmaker-doc.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /license.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /limit.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /other.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /purchase.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /sample.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /systems-req.htm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /img/list_buynow.gif - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /img/ex-acasystems.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /img/ex-msn.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /img/ex-download.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /img/ex-wikipedia.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$OBJINST - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#TOPICS - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#URLTBL - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#URLSTR - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.chm » CHM » /#STRINGS - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\acawebthumb.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\instbuy.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\instbuy.ico - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\ComConfig.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\online help document.url - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\setup.auf - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\www.acasystems.com.url - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\web-thumb-activex.pdf - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\batch-list.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\batch-list.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\clip-part.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\func.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\index.html - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\main.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\multi-thread-frame.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\multi-thread.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\online-thumb.asp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp\vssver.scc - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\Default.aspx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\Default.aspx.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\Default.aspx.designer.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\ReadMe.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\scorce.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\test.csproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\test.csproj.user - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\test.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\Web.config - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\bin\Interop.ACAWebThumbLib.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\bin\test.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(csharp)\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\Default.aspx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\Default.aspx.designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\Default.aspx.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\ReadMe.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\scorce.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\test.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\test.vbproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\test.vbproj.user - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\Web.config - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\bin\Interop.ACAWebThumbLib.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\bin\test.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\bin\test.xml - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\Application.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\Application.myapp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\AssemblyInfo.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\Resources.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\Resources.resx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\Settings.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\asp.net(vb.net)\My Project\Settings.settings - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Form1.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Form1.Designer.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Form1.resx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Program.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\ReadMe.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\scorce.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\test.csproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\test.csproj.user - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\test.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\Interop.ACAWebThumbLib.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\main-thumb.large.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\main-thumb.small.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\test.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\test.vshost.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\bin\release\test.vshost.exe.manifest - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Properties\Resources.Designer.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Properties\Resources.resx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Properties\Settings.Designer.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#\Properties\Settings.settings - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\App.config - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\Program.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\ReadMe.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\ThumbNail.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\ThumbnailDemo.csproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\bin\release\Interop.ACAWebThumbLib.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\bin\release\ThumbnailDemo.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\bin\release\ThumbnailDemo.exe.config - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\bin\release\ThumbnailDemo.vshost.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\bin\release\ThumbnailDemo.vshost.exe.config - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\bin\release\ThumbnailDemo.vshost.exe.manifest - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\c#-mulit-thread\ThumbnailDemo\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\ColdFusion\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\ColdFusion\test.cfm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\delphi\test.pas - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\eclipse\CComObject.class - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\eclipse\CComObject.java - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\eclipse\CSnapSample.class - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\eclipse\CSnapSample.java - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\eclipse\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\eclipse\settings.png - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\build.bat - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\build_youtube.bat - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\clear.bat - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\snap.cpp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\snap.java - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\SnapYouTube.cpp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\java\jni\SnapYouTube.java - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\perl\index.pl - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\perl\main.pl - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\perl\multi-thread-frame.pl - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\perl\multi-thread.pl - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\perl\online-thumb.pl - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\perl\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\batch-list.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\batch-list.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\clip-part.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\func.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\index.html - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\main.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\multi-thread-frame.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\multi-thread.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\online-thumb.php - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\php\vssver.scc - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\Form1.frm - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\MSSCCPRJ.SCC - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\pj.vbp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\pj.vbw - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\scorce.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb 6.0\test.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\Form1.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\Form1.resx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\Form1.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\ReadMe.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\scroce.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\test.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\test.vbproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\test.vbproj.user - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\bin\release\Interop.ACAWebThumbLib.dll - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\bin\release\readme.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\bin\release\test.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\bin\release\test.vshost.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\bin\release\test.vshost.exe.manifest - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\bin\release\test.xml - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\Application.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\Application.myapp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\AssemblyInfo.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\Resources.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\Resources.resx - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\Settings.Designer.vb - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vb.net\My Project\Settings.settings - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\ReadMe.txt - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\resource.h - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\StdAfx.cpp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\StdAfx.h - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC.clw - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC.cpp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC.h - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC.rc - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC2005.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC2005.vcproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC2008.sln - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC2008.vcproj - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC2008.vcproj.VIN7x64.Tramper.user - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC6.dsp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VC6.dsw - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VCDlg.cpp - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\VCDlg.h - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\output\VC2005.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\output\VC2005.ilk - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\output\VC2008.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\output\VC6.exe - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\res\VC.ico - OK
webthumb-activex-setup.exe » INNO » {app}\sample\vc\res\VC.rc2 - OK

Scan completed at: 04/27/14 19:34:38
Scan time: 2 sec (0:00:02)
Total: files - 1, objects 209
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

ACA WEBTHUMB ACTIVEX DOWNLOAD

Support ACA WebThumb ActiveX, just copy+paste this html: