Full DR.Web's AYGHOST report

ayghosteng.rar - archive RAR
>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso - archive ISO
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\boot.record - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\AUTORUN.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\AYBAT.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\AYGHOST.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\AYGHOST.RES - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\AYNET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\ATTRIB.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\AUTOEXEC.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\AUTORUN.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\AYGHOST.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\AYGHOST.RES - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\CHKDSK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\COMMAND.COM - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\CONFIG.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\DEBUG.EXE packed by EXEPACK
>>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\DEBUG.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\DOSKEY.COM - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\EDIT.COM packed by EXEPACK
>>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\EDIT.COM - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\EMM386.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\FLASHPT.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\FORMAT.COM packed by CONVERT
>>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\FORMAT.COM - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\MAKENET\BOOTDISK\HIMEM.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET19\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET19\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET19\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET19\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\B44.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET2\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\RTSND.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET20\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\E100B.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET3\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\E1000.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET4\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\EL90X.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET5\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\PCNTND.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET6\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\RTGBND.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET7\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\RTSND.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET8\WFWSYS.CFG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\AKCNAPCB - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\CONNECT.DAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\IFSHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\NDISHLP.SYS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\NET.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\NET.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\NETH.MSG - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\NETSTART.BAT - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\NWLINK.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\PCIODI.INS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\PROTMAN.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\PROTMAN.EXE - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\PROTOCOL.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\RTL8169.NIF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\SETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\SHARES.PWL - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\SIS900.DOS - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\SYSTEM.INI - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\WCSETUP.INF - OK
>>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso\NET9\WFWSYS.CFG - OK
>ayghosteng.rar\ayghost_eng060825.iso - OK
ayghosteng.rar - OK
Scan report for "ayghosteng.rar":
Scanned: 509/508 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:33
Riskware: 0/0 Scan speed: 1470 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 1:47:07


Back to the main report

Put a free download button on your own website

AYGHOST DOWNLOAD

Support AYGHOST, just copy+paste this html: