Full Nod's Advanced EFS Data Recovery report

Scan started at: 09/03/12 06:02:20
aefsdr_setup_en.msi - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUI_Bmp_Up - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !_Validation - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#ITBITS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /about_efs.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /browse_for_encrypted_files.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /contacting_us.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /copyright_and_license.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /decrypting_files.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /how_aefsdr_works.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /introduction.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /limitations.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /program_options.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /registration.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /requirements.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /scan_for_encrypted_files.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /scan_for_encryption_keys.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /updates.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /wizard_mode.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /helpman_topicinit.js - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /aefsdr_popup_text.js - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /aefsdr.hhc - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /aefsdr.hhk - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /tree.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /files.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /disks.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /keys.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /default.css - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#IVB - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$OBJINST - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#TOPICS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#URLTBL - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#URLSTR - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.chm » CHM » /#STRINGS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.exe - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr.exe.manifest - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#ITBITS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /introduction.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /requirements.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /about_efs.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /how_aefsdr_works.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /wizardmode.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /scan_for_encryption_keys.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /scan_for_encrypted_files.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /browse_for_encrypted_files.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /decrypting_files.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /program_options.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /contacting_us.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /where_to_get_the_latest_versio.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /copyright_and_license.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /registration.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /limitations.html - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /aefsdr_popup_text.js - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /aefsdr_de.hhc - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /aefsdr_de.hhk - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /disks.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /keys2.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /files.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /tree.gif - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /helpman_topicinit.js - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /default.css - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#IVB - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$OBJINST - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#TOPICS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#URLTBL - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#URLSTR - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » aefsdr_de.chm » CHM » /#STRINGS - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » AEFSDR_English.xml - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » AEFSDR_German.xml - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » AEFSDR_Languages.xml - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » AEFSDR_Russian.xml - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » elcom_devmgr.dll - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » elcom_key.dll - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » elcom_lang.xml - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » elcom_partners.exml - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » elcom_reg.dll - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » elcom_xml.dll - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » License.rtf - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Default.cab » CAB » web.url - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Dialog - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !File - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Icon - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Media - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !UIText - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Binary - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !CheckBox - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Feature - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !_Tables - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !_Columns - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Registry - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Control - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Shortcut - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Property - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Upgrade - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Component - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !RegLocator - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixCA - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !TextStyle - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !RemoveFile - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !Directory - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !_StringData - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !AppSearch - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !_StringPool - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUIWixca - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !CreateFolder - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !ControlEvent - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !RadioButton - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !EventMapping - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !CustomAction - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !MsiFileHash - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Icon.product_icon - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Icon.aefsdr.exe - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.KeyPass_Dll - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !AdminUISequence - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.hiderun.exe - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Icon.uninstall_icon - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !ControlCondition - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUI_Bmp_New - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !AdminExecuteSequence - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.ShellUpdate_CA - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !InstallUISequence - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !FeatureComponents - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.KeyMonitor_Exe - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUI_Ico_Info - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUI_Bmp_Dialog - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.Bmp_LaunchDialog - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !AdvtExecuteSequence - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUI_Bmp_Banner - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » !InstallExecuteSequence - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » Binary.WixUI_Ico_Exclam - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » [5]SummaryInformation - OK
aefsdr_setup_en.msi » MSI » [5]DigitalSignature - OK

Scan completed at: 09/03/12 06:02:34
Scan time: 14 sec (0:00:14)
Total: files - 1, objects 167
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

ADVANCED EFS DATA RECOVERY DOWNLOAD

Support Advanced EFS Data Recovery, just copy+paste this html: