Full DR.Web's Anti Trojan Elite report

rtesetup.exe - archive BINARYRES
>rtesetup.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>rtesetup.exe\data002\Script0.bin - OK
>>rtesetup.exe\data002\Script1.bin - OK
>>rtesetup.exe\data002\Script2.bin - OK
>>rtesetup.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>rtesetup.exe\data002\0.object - OK
>>rtesetup.exe\data002\1.object - OK
>>rtesetup.exe\data002\2.object - OK
>>rtesetup.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\MFC42D.DLL packed by UPX
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\MFC42D.DLL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\MSVCRTD.DLL packed by UPX
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\MSVCRTD.DLL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\borlndmm.DLL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\MLGU.DLL packed by UPX
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\MLGU.DLL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\cc3260mt.dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\TJEnder.exe packed by BINARYRES
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\TJEnder.exe packed by FLY-CODE
>>>>rtesetup.exe\data002\{app}\TJEnder.exe - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\LibBase.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib1.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib2.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib3.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib4.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib5.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib6.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib7.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib8.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib9.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib10.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib11.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib12.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib13.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib14.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib15.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib16.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib17.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib18.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib19.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib20.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib21.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib22.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib23.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib24.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib25.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib26.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib27.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib28.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib29.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib30.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib31.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib32.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib33.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib34.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib35.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib36.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib37.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib38.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib39.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib40.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib41.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib42.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib43.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib44.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib45.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib46.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib47.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib48.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib49.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib50.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib51.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib52.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib53.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib54.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib55.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib56.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib57.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib58.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib59.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib60.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib61.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib62.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib63.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib64.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib65.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib66.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib67.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib68.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib69.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib70.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib71.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib72.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib73.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib74.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib75.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib76.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib77.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib78.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib79.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib80.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib81.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib82.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib83.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib84.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib85.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib86.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib87.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib88.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib89.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib90.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib91.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib92.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib93.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib94.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib95.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib96.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib97.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib98.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib99.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib100.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib101.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib102.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib103.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib104.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib105.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib106.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib107.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib108.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib109.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib110.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib111.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib112.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib113.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib114.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib115.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib116.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib117.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib118.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib119.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib120.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib121.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib122.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib123.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib124.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib125.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib126.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib127.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib128.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib129.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib130.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib131.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib132.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib133.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib134.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib135.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib136.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib137.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib138.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib139.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib140.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib141.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib142.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib143.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib144.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib145.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib146.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib147.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib148.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib149.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib150.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib151.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib152.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib153.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib154.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib155.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib156.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib157.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib158.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib159.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib160.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib161.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib162.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib163.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib164.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib165.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib166.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib167.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib168.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib169.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib170.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib171.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib172.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib173.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib174.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib175.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib176.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib177.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib178.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib179.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib180.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib181.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib182.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib183.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib184.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib185.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib186.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib187.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib188.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib189.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib190.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib191.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib192.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib193.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib194.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib195.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib196.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib197.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib198.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib199.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib200.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib201.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib202.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib203.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib204.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib205.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib206.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib207.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib208.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib209.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Lib210.TEL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\update_local.ini - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Helper.DLL - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\TERegPct.exe - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\helper.exe - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\helper2.dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\updat.exe - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\updateserver.dat - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\TESysDll.dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\ATEPMON.sys - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\SysLoader.dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\trojanscan.dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\unrar.Dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\unrarscan.Dll - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM - archive CHM
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#IDXHDR - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#ITBITS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#STRINGS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#SYSTEM - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#TOPICS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#URLSTR - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#URLTBL - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\#WINDOWS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$FIftiMain - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$OBJINST - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/config_option.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/folder.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/menu_report.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/monitor.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/network.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/networkbutton.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/options.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/process.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/register.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/report.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/scan_file.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/scan_folder.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/scan_type.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/scanbutton.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/softreg.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/stopbutton.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\images/Type.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\Shield.jpg - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\TERelease1.0.hhc - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\TERelease1.0.hhk - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\s+«T€Ÿs+€s§‹.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\概F§ˆ.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\æݨs†Œ.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\t‰Ýsˆ«æ„ŸFÝ¢.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\tÝ+t+Ÿt›‘控.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\tÝ+t+ŸF®+t+®.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\F+…sŠªs+¥s…+_æݨs†ŒF¡¨æŸ¥tœ‹.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\F+…sŠªs+¥s…+_t+‘t+œt®¡t†.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM\F+…sŠªs+¥s…+_F+›t¨‹t®¡t†.htm - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\gbManual.CHM - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM - archive CHM
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#IDXHDR - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#ITBITS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#STRINGS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#SYSTEM - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#TOPICS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#URLSTR - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#URLTBL - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\#WINDOWS - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$FIftiMain - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$OBJINST - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\General.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/5GoldDisk-Award-small.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/config_option.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/folder.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/menu_report.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/monitor.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/network.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/networkbutton.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/options.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/order.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/process.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/reg2.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/register.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/report.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/scan_file.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/scan_folder.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/scan_type.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/scanbutton.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/softforall5stars.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/softreg.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/sr5pt1.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/stopbutton.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\images/Type.gif - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\Options.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\Quick_Start.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\register.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\Shield.jpg - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\SysMonitor.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\TERelease1.0.hhc - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\TERelease1.0.hhk - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\Thanks.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\tool_network.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\tool_ps.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\tool_reg.htm - OK
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM\概F§ˆ.htm - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\Help\enManual.CHM - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\languages\chs.lgu - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\languages\CHT.LGU - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\languages\eng.lgu - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\languages\rus.lgu - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\languages\pol.lgu - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\reg_big5.htm - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\reg_cngb.htm - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\reg_eng.htm - archive HTML
>>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\reg_eng.htm\JavaScript.0 - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\reg_eng.htm - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\5GoldDisk-Award-small.gif - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\Art_ATE.gif - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\order.gif - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\reg2.gif - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\sofotex5.gif - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\softforall5stars.gif - OK
>>rtesetup.exe\data002\{app}\regpage\images\sr5pt1.gif - OK
>rtesetup.exe\data002 - OK
rtesetup.exe - OK
Scan report for "rtesetup.exe":
Scanned: 352/351 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:28
Riskware: 0/0 Scan speed: 1022 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 17:44:11


Back to the main report

Put a free download button on your own website

ANTI TROJAN ELITE DOWNLOAD

Support Anti Trojan Elite, just copy+paste this html: