Full DR.Web's Wondershare PDF Splitter report

pdf-splitter_full550.exe - archive BINARYRES
>pdf-splitter_full550.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Script0.bin - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Script1.bin - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Script2.bin\data001 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Script2.bin\data005 - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Script2.bin - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\0.object - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\1.object - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Config.ini - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\wsBusDocs.dll - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\wsbusdocimp.dll - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Languages\English.dat - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Plugins\ffpage.dll - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Sample\Sample.pdf - archive PDF
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Sample\Sample.pdf - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\WS_HeapLog.dll - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\UrlManager.exe - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Update.exe - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi - archive OLE
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream000 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream001 packed by FLY-CODE
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream001 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\manifest.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\catalog.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\ul_manifest.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\ul_catalog.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\ATL80.dll.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\ul_ATL80.dll.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\nosxs_ATL80.dll.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002\ansi_atl80.97F81AF1_0E47_DC99_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream002 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream003 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream003\manifest.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream003\catalog.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream003\ul_manifest.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream003\ul_catalog.66332652_9C28_58B1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream003 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\manifest.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\catalog.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\ul_manifest.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\ul_catalog.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\msvcr80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\msvcp80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\msvcm80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\ul_msvcr80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\ul_msvcp80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\ul_msvcm80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\nosxs_msvcr80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\nosxs_msvcp80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004\nosxs_msvcm80.dll.98CB24AD_52FB_DB5F_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream004 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream005 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream005\manifest.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream005\catalog.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream005\ul_manifest.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream005\ul_catalog.63E949F6_03BC_5C40_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream005 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\manifest.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\catalog.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\ul_manifest.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\ul_catalog.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\mfcm80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\mfc80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\mfc80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\mfcm80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\ul_mfcm80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\ul_mfc80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\ul_mfc80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\ul_mfcm80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfcm80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfc80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfc80.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006\nosxs_mfcm80u.dll.9BAE13A2_E7AF_D6C3_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream006 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream007 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream007\manifest.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream007\catalog.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream007\ul_manifest.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream007\ul_catalog.68B7C6D9_1DF2_54C1_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream007 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\manifest.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\catalog.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_manifest.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_catalog.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80CHS.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80CHT.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80ESP.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80ENU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80DEU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80FRA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80ITA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80JPN.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\mfc80KOR.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80CHS.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80CHT.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80ESP.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80ENU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80DEU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80FRA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80ITA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80JPN.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\ul_mfc80KOR.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80CHS.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80CHT.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80ESP.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80ENU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80DEU.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80FRA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80ITA.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80JPN.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008\nosxs_mfc80KOR.dll.74FD3CE6_2A8D_0E9C_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream008 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream009 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream009\manifest.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream009\catalog.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream009\ul_manifest.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream009\ul_catalog.D2730D3F_3C41_5884_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream009 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\manifest.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\catalog.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\ul_manifest.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\ul_catalog.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\vcomp.dll.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\ul_vcomp.dll.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010\nosxs_vcomp.dll.1E507087_0819_45E0_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream010 - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream011 - archive CAB
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream011\manifest.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream011\catalog.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream011\ul_manifest.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream011\ul_catalog.04B9F3B6_9645_7658_FF1F_C8B3B9A1E18E - OK
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi\stream011 - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredist.msi - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredis1.cab - archive CAB
>>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredis1.cab\FL_msdia71_dll_2_____X86.3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\vcredis1.cab - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\1.bmp - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\2.bmp - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\About.png - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\Controls.xml - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\FileImage.png - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\Logo.png - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\MainForm.png - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\MainForm.xml - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\pdf.ico - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\SkinForm.png - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Skin\Default\VideoTractBar.png - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\PDFSplitter.exe - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\WS_AgentProcess.dll - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\bm.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\bmlbl.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\center.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\close.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\curbmlbl.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\curpagelbl.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\firstpage.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\firstpage1.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\lastpage.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\lastpage1.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\left.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\nextpage.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\nextpage1.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\open.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\otherpagelbl.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\pages.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\prepage.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\prepage1.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\printbtn.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\right.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\zoomin.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\zoomin1.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\zoomout.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Resource\gif\zoomout1.gif - OK
>>pdf-splitter_full550.exe\data002\{app}\Config.ini - OK
>pdf-splitter_full550.exe\data002 - OK
pdf-splitter_full550.exe - OK
Scan report for "pdf-splitter_full550.exe":
Scanned: 168/167 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:18
Riskware: 0/0 Scan speed: 2017 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 10:58:35


Back to the main report

Put a free download button on your own website

WONDERSHARE PDF SPLITTER DOWNLOAD

Support Wondershare PDF Splitter, just copy+paste this html: