Full AVP's ArchiCrypt Shredder report

Objects to scan:
"Shredder3_Testversion.zip" Enable=Yes Recursive=No
------------------
Shredder3_Testversion.zip archive ZIP
Shredder3_Testversion.zip//readme.rtf - OK
Scan_Objects$1249088 running 50%
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe archive Inno
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//exe//data0032.res - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//exe//data0033.res - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//exe//data0034.res - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//exe - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//script - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0000 packed PE_Patch
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0000//PE_Patch - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0000 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0001 packed UPX
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0001//UPX - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0001 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0002 packed UPX
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0002//UPX - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0002 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0003 packed UPX
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0003//UPX - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0003 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004 packed PE_Patch
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004//PE_Patch//ASProtect14 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004//PE_Patch packed ASProtect
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004//PE_Patch//ASProtect//# - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004//PE_Patch//ASProtect//# - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004//PE_Patch//ASProtect - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004//PE_Patch - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0004 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0005 packed PE_Patch
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0005//PE_Patch//ASProtect14 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0005//PE_Patch packed ASProtect
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0005//PE_Patch//ASProtect - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0005//PE_Patch - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0005 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0006 packed PE_Patch
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0006//PE_Patch//ASProtect14 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0006//PE_Patch packed ASProtect
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0006//PE_Patch//ASProtect - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0006//PE_Patch - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0006 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0007 packed UPX
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0007//UPX - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0007 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0008 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0009 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0010 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0011 packed UPX
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0011//UPX - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0011 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0012 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013 archive CHM
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//#IVB - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//ACShredder.hhc - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//ACShredder.hhk - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//acshredderen_popup_text.js - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//allgemeines.htm - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//archicryptsecuredzone.htm - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//attention.gif - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//aufgabenplanen.htm - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//bestellung.htm - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013//button_main.gif - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0013 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0014 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0015 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0016 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0017 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0018 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0019 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0020 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0021 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0022 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0023 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0024 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0025 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0026 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0027 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0028 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0029 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0030 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0031 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0032 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0033 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0034 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0035 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0036 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0037 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0038 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0039 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0040 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0041 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0042 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0043 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0044 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0045 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0046 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0047 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0048 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0049 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0050 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0051 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0052 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0053 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0054 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0055 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0056 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0057 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0058 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0059 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0060 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0061 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0062 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0063 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0064 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0065 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0066 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0067 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0068 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0069 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0070 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0071 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0072 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0073 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0074 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0075 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0076 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0077 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0078 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0079 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0080 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0081 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0082 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0083 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0084 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0085 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0086 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0087 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0088 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0089 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0090 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0091 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0092 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0093 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0094 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0095 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0096 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0097 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0098 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0099 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0100 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0101 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0102 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0103 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0104 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0105 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0106 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0107 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0108 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0109 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0110 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0111 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0112 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0113 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0114 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0115 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0116 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0117 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0118 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0119 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0120 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0121 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0122 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0123 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0124 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0125 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0126 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0127 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0128 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0129 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0130 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0131 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0132 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0133 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0134 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0135 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0136 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0137 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0138 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0139 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0140 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0141 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0142 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0143 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0144 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0145 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0146 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0147 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0148 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0149 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0150 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0151 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0152 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0153 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0154 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155 archive ISOimage
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//boot0001 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//BOOT.CATALOG;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//CHANGELOG.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//CONFIG/BUSYBOX_0_60.5;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//CONFIG/LINUX_2_4.30;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//CONFIG/UCLIBC_0_9.20;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//DARIK_S_BOOT_AND_NUKE.URL;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//DBAN_1_0_5_I386.IMG;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//IDE.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//INSTALL.BAT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//LICENSES/BUSYBOX.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//LICENSES/LINUX.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//LICENSES/SYSLINUX.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//LICENSES/UCLIBC.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//NOTES.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//RAWRITE2.EXE;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155//README.TXT;1 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0155 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0156 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0157 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0158 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0159 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//data0160 - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//#//data0032.res - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//#//data0033.res - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//#//data0034.res - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//# - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//# - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe//# - OK
Shredder3_Testversion.zip//Setup.exe - OK
Shredder3_Testversion.zip - OK
Scan_Objects$1249088 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2014-05-12 17:15:21
Time Finish: 2014-05-12 17:16:56
Completion: 100%
Processed objects: 219
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 4
Packed: 12
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

ARCHICRYPT SHREDDER DOWNLOAD

Support ArchiCrypt Shredder, just copy+paste this html: