Full Nod's Arid Ocean report

Scan started at: 02/11/13 02:35:48
AridOceanSetup.exe - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » setup.data - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » files.info - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\AridOcean.exe - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {sys}\AridOcean.scr - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.ini - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.ini - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\addons.xml - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#ITBITS - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /AridOcean.hhc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /introduction.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /running.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /use.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /settings.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /performance.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /preview01.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /info_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /settings01_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /settings02_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /settings03_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /$OBJINST - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#TOPICS - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#URLTBL - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#URLSTR - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_de.chm » CHM » /#STRINGS - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#ITBITS - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /AridOcean.hhc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /introduction.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /running.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /use.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /settings.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /performance.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /preview01.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /info_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /settings01_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /settings02_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /settings03_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /$OBJINST - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#TOPICS - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#URLTBL - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#URLSTR - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\AridOcean_en.chm » CHM » /#STRINGS - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\Readme_en.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\Readme_de.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\Changes.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\License.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}\Lizenz.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\appdefaults.xml - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\audiere.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Buybutton.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\BuyButton_de.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\CEGUIBase.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\CEGUIFalagardBase.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Creatures.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\devil.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » settings.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » AridOcean.hhc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » AridOcean.hhp - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » keyboard.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » introduction.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » running.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » manual.css - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » use.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_de.zip » ZIP » performance.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » AridOcean.hhc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » AridOcean.hhp - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » introduction.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » keyboard.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » performance.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » running.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » settings.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Help_en.zip » ZIP » use.htm - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Icon.ico - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\ilu.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\info_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\info_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Newton.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\OgreGUIRenderer.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\OgreMain.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\OgrePlatform.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Plugins.cfg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Plugin_ParticleFX.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Preview.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\RenderSystem_Direct3D9.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Settings01_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Settings01_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Settings02_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Settings03_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\Settings03_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\settings_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\UwDLL.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\UwFileSystem.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\UwLib.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\UwPreview.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\wxbase26_vc_custom.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\wxmsw26_core_vc_custom.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\wxmsw26_html_vc_custom.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\zlib1.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\acanthurus_sohal.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\aridocean.mo - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\carcharodon_carcharias.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\centropyge_ferrugatus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\centropyge_loriculus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\keyhelp.hlp - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\lutjanus_kasmira.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\lutjanus_sanguineus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\ocyurus_chrysurus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\plectorhinchus_gaterinus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\plectorhinchus_vittatus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\sargocentron_cornutus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\tursiops_truncatus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\de\zebrasoma_flavescens.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\acanthurus_sohal.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\carcharodon_carcharias.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\centropyge_ferrugatus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\centropyge_loriculus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\keyhelp.hlp - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\lutjanus_kasmira.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\lutjanus_sanguineus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\ocyurus_chrysurus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\plectorhinchus_gaterinus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\plectorhinchus_vittatus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\sargocentron_cornutus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\tursiops_truncatus.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/System\en\zebrasoma_flavescens.doc - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Scene1.cfg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Scene2.cfg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene1_r.scn - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene2_r.scn - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Acanthurus_sohal_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Carcharodon_carcharias_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Centropyge_ferrugatus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Centropyge_loriculus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Lutjanus_kasmira_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Lutjanus_sanguineus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Ocyurus_chrysurus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Plectorhinchus_gaterinus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Plectorhinchus_vittatus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Sargocentron_cornutus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Tursiops_truncatus_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Tursiops_truncatus_young_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\Thumbs\Zebrasoma_flavescens_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene1\disabled_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene1\scenedefaults.xml - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene1\thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene1\de\uwscene1.mo - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene2\disabled_thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene2\scenedefaults.xml - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene2\thumb.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene2\uwscene2.mo - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Addons\UwScene2\de\uwscene2.mo - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\Cegui.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\Freetype2 License.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\FTL.TXT - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\newton.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\Ogre.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\PCRE-LICENSE - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\TinyXML-License - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\wxwidgets.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\Zlib.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Licenses\Zziplib.txt - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Intro\uwscene1\Worldmap_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Intro\uwscene1\Worldmap_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Intro\uwscene2\Worldmap_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Intro\uwscene2\Worldmap_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Intro\uwscene3\Worldmap_de.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Intro\uwscene3\Worldmap_en.jpg - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media\Media.res - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media\UwScene1.res - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media\UwScene2.res - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » axes.mesh - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » axes.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » New_Ogre_Border.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » New_Ogre_Border_Break.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » New_Ogre_Border_Center.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » Ogre.fontdef - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » OgreCore.material - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » OgreDebugPanel.overlay - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » OgreProfiler.material - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » ProfileAvgBar.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » ProfileCurrentBar.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » ProfileMaxBar.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » ProfileMinBar.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » OgreLoadingPanel.overlay - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » ogretext.png - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » bluebold.ttf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » bluecond.ttf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » bluehigh.ttf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {app}/Media/Packs\OgreCore.zip » ZIP » read_me.html - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {sys}\msvcp71.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {sys}\msvcr71.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab » CAB » d3dx9_30_x86.cat - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab » CAB » d3dx9_30.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab » CAB » apr2006_d3dx9_30_x86.inf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab » CAB » d3dx9_30_w9x.inf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\Apr2006_d3dx9_30_x86.cab » CAB » d3dx9_30_x86.inf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\DSETUP.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dsetup32.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxdllreg_x86.cab - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxdllreg_x86.cab » CAB » dxdllreg.exe - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxdllreg_x86.cab » CAB » dxdllreg_x86.inf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxinstall.exe - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\DXSETUP.exe - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxupdate.cab - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxupdate.cab » CAB » dxupdate.inf - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxupdate.cab » CAB » dxupdate.cif - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » {tmp}\dxupdate.cab » CAB » dxupdate.dll - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » script_raw.data - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » script.pas - OK
AridOceanSetup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 02/11/13 02:36:02
Scan time: 14 sec (0:00:14)
Total: files - 1, objects 226
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

ARID OCEAN DOWNLOAD

Support Arid Ocean, just copy+paste this html: