Full AVP's AshSofDev Alphabetizer report

Objects to scan:
"ashsofdevalphabetizersetup.zip" Enable=Yes Recursive=No
------------------
ashsofdevalphabetizersetup.zip archive ZIP
Scan_Objects$684577 running 50%
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe archive Inno
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//exe//data0034.res - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//exe//data0036.res - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//exe - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//script - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0000 - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0001 - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0002 - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003 packed PE_Patch
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch archive CAB
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//_sfx_manifest_ - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//DWINTL20.DLL - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//DW20.EXE - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.MS_ archive Embedded
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.MS_//BIN_File_237924_x86_enu - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.MS_//BIN_DDSESTUB_x86 - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.MS_//WixCA - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.MS_//SxsUninstallCA - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.MS_ - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//baseline.dat - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//deffactory.dat - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//setup.sdb - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//vs_setup.pdi - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.3082.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.2070.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.2052.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1055.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1053.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1049.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1046.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1045.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1044.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1043.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1042.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1041.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1040.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1038.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1037.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1036.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1035.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1032.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1031.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1030.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1029.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1028.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//locdata.1025.ini - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\logo.bmp - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.3082.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.2070.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.2052.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1055.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1053.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1049.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1046.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1045.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1044.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1043.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1042.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1041.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1040.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1038.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1037.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1036.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1035.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1033.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1032.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1031.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1030.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1029.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1028.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\eula.1025.rtf - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.3082.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.2070.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.2052.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1055.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1053.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1049.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1046.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1045.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1044.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1043.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1042.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1041.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1040.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1038.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1037.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1036.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1035.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1032.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1031.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1030.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1029.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1028.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapRes.1025.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\WapUI.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\SITSetup.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setup.exe - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.3082.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.2070.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.2052.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1055.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1053.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1049.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1046.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1045.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1044.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1043.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1042.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1041.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1040.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1038.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1037.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1036.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1035.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll archive EmbeddedHTML
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0001.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0002.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0003.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0004.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0005.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0006.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0007.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0008.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0009.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0010.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0011.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0012.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0013.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0014.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0015.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0016.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0017.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll//data0018.html - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1032.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1031.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1030.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1029.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1028.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\setupres.1025.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\HtmlLite.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\vs_setup.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\vs70uimgr.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\DeleteTemp.exe - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\vsscenario.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\vsbasereqs.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\dlmgr.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch//.\gencomp.dll - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003//PE_Patch - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//data0003 - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//#//data0034.res - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//#//data0036.res - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//# - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe//# - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//AshSofDev Alphabetizer Setup.exe - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip//ReadMe.txt - OK
ashsofdevalphabetizersetup.zip - OK
Scan_Objects$684577 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2012-11-13 09:57:49
Time Finish: 2012-11-13 09:57:59
Completion: 100%
Processed objects: 154
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 5
Packed: 1
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

ASHSOFDEV ALPHABETIZER DOWNLOAD

Support AshSofDev Alphabetizer, just copy+paste this html: