Full Nod's Ashampoo Magical Optimizer report

Scan started at: 05/12/14 23:05:04
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » setup.data - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » files.info - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\product.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\readme_en.rtf - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\WizModernSmallImage.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\ash_installutil.dll - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_en.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_de.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_fr.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_es.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_nl.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_pl.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_pt.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_ru.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_hu.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_cn.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\toolbar_image_lg.bmp - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » file_00000000.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » file_00000001.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » WISE0132.DLL - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » WizWin32a.dll - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » file_00000002.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » file_00000003.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » file_00000004.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » file_00000000.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » file_00000001.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » file_00000002.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » WISE0132.DLL - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » Httpin32.dll - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » file_00000003.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » W32INST_PATH_ - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » file_00000004.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » file_00000005.bin - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » TEMP_DLL_FILE_PATH - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » UNINSTALL_PATH - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » toolbar.cfg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » TOOLBARHELPERNAME - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » TB_IE_EXE_NAME » WISE » ALERTDLLNAME - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » chrome.manifest - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » install.rdf - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » version.txt - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/about.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/aboutTabs.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/alert-bindings.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/alertAbout.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/alertMain.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/alertPreview.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/alertSettings.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/autocomplete-menulist.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/chat-menu-button.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/chevronToolbar.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/contents.rdf - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/ctoolbar.js - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/enAddEdit.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/enConfirm.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/enSettings.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/enTestAccount.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/fbSettings.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/feed-bindings.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/manageMenu.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/multicommunity.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/multicommunity_detected.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/multicommunity_download.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/myStuffError.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/oldapi/weather_oldapi.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/options.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/popup.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/popup_chat.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/radio.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/radio_addEdit.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/radio_menu.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/radio_search.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/radio_volume.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/ScrollbarBindings.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/toolbarbutton-mirrored-icon.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/toolbarOverlay.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/truste.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/twitter-bindings.xml - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/uninstall.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/wait.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/weather.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/weatherRTL.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/welcome.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/welcomeMacLinux.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » content/welcomeRTL.xul - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/about_bg.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/about_icon.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/about.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/aboutAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/AboutTitleBarImage.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/alert.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/BottomStrip.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/btn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/btn_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/btn_hover.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/CloseButtonAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/dot.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/faqAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/feedbackAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/NextAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/OptionsTitleBarImage.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/PrevAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/preview.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/privacyAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/settings.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/SettingsButtonAll.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/TopStrip.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/TrayIcon.ico - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/TrayIconAnimated.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/TrayIconBlocked.ico - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/alert/viewRecentTitleBarImage.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/AOL_load.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/blank.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/block.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/chat/HasUsersOnline.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/chevron.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/chevron_rtl.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/contents.rdf - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/ebdialogstyle.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/ebtoolbarbuttonstyleLinux.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/ebtoolbarbuttonstyleMac.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/ebtoolbarbuttonstyleWinXP.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/ebtoolbarstyle.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/email.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/emailnew.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/emailnewsmall.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/enSound.wav - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/component_icon_big.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/facebook.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/facebook_logo.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/faq.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/faq_over.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/privacy.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/privacy_over.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/facebook/separator_line.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feedRTL_bg.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_bg.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_comment_all.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_delete_all.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_env_read.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_env_unread.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_read_all.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_refresh_all.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/feed_unread_all.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/Close.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/CloseHover.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/ClosePressed.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/EditDown.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/EditDownHover.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/EditDownPressed.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/EditUp.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/EditUpHover.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/EditUpPressed.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/GadgetWindow.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/Minimized.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/MinimizedHover.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/MinimizedPressed.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/chat/WindowTop.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/gadget/Close.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/gadget/CloseHover.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/gadget/ClosePressed.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/gadget/GadgetWindow.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/gadget/WindowTop.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/MyStuff.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/MyStuffBlinkAndHighlight.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/gadgets/MyStuffHighlight.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/go_btn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/go_btnRTL.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/highlighter.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/highlighterDisabled.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/highlighterSearchTerm.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/highlighter_chevron.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/loading.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/manage.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_add_active.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_add_candidate.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_add_flashing.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_add_inactive.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_community.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_community_dialog.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_community_dialog_over.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_community_selected.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_community_starred.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_options.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_search.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_addTo.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_addTo_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_addTo_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_close.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_close_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_close_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_next.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_next_dis.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_next_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_next_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_prev.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_prev_dis.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_prev_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_prev_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/mc_tooltip_separator.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/minibrowser.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/multicommunityDialog_bg.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/myGadgets_detect_x.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/myGadgets_detect_x_dn.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/myGadgets_detect_x_hover.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/myStuff/add.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/myStuff/myStuff.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/myStuff/options.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/display.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/equalizer_buffering.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/equalizer_error.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/equalizer_playing.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/equalizer_stopped.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/equalizer_stopped1.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/maxi.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/maxi_dn.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/maxi_over.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/minimize.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/minimize_dn.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/minimize_over.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/pause.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/pause_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/pause_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/play.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/play_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/play_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/RadioImgChev.ico - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/RadioPlayChev.ico - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/RadioStopChev.ico - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/slider.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/slider_bg.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/slider_dn.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/slider_over.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {tmp}\MyAshampoo.exe » WISE » myashampoo.jar » ZIP » skin/radio/defaultskin/stop.png - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /theinternetmenu.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /hilfe.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /reference.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /systemrequirements_2.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /whyoptimizewindows.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /thewindowsregistry.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /windowsntand2000.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /gettinghelp_2.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /support.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /WOP3_de_popup_text.js - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /nonscroll.js - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /plus.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /minus.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /nxt.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /nxt_h.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /back.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /back_h.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /home.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /home_h.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /bg.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /ts.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /7.hhc - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /7.hhk - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /magicaloptimizer_help.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /trenner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /main2.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /automatisch.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /pfeil.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /manuell.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /cross.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /mainwindow.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /automatische_opt.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /icon_automatische_opt.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /information24.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /manuelle_optimierung.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /icon_ic.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /icon_dc.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /icon_rc.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /icon_zurueck.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /statistik.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /taskplaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /but_internetcleaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /but_drivecleaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /but_registrycleaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /tweak.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /einstellungen_allgemein.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /einstellungen_internetcleaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /einstellungen_filecleaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /einstellungen_registrycleaner.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /emdash.gif - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /boxshot.jpg - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /helpman_topicinit.js - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /default.css - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#IVB - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /CSHelp.txt - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$OBJINST - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#TOPICS - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#URLTBL - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#URLSTR - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.chm » CHM » /#STRINGS - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\7.nlang - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\8.nlang - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /#ITBITS - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /main.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /welcome.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /abouttheprogram.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /features.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /usingtheprogram.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /thebasics.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /oco.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /oco_2.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /results_gen.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /backups.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /taskplaner.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /funtionen.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /ic.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /details_ic.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /dc.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /details_dc.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /rc.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /options.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /optionallgemein.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /optionic.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /optiondc.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /optionrc.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedfiletypeentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedcomoleentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedactivexentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedshareddlls.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedfontentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedsystemsoundentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedhelpfileentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanedapplicationpathentr.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /orphanediconentries.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /mrulists.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /verlauf.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /menu.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /datei.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /settings_2.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /theinternetmenu.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /hilfe.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /reference.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /systemrequirements_2.htm - OK
ashampoo_magical_optimizer_1.22_sm.exe » INNO » {app}\Translation\9.chm » CHM » /whyoptimizewindows.htm - OK
ashampoo_magical_

Back to the main report

Put a free download button on your own website

ASHAMPOO MAGICAL OPTIMIZER DOWNLOAD

Support Ashampoo Magical Optimizer, just copy+paste this html: