Full Nod's Audio Studio Gold report

Scan started at: 09/05/12 15:57:16
AudioStudioGold.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » setup.data - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » files.info - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » blackbox.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » control.xml - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » drm.cat - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » drm.inf - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » DRMClien.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » DrmStor.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » drmv2clt.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » fhg.inf - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » l3codeca.acm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » LAPRXY.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » logagent.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » MP43DMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » MP4SDMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » MPG4DMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » msdmo.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » msnetobj.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » npdrmv2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » npdrmv2.zip - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » NPWMSDrm.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » qasf.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » setup_wm.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMADMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMADMOE.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMASF.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMFSDK.cat - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMFSDK.inf - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » wmidx.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMNetMgr.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSDMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSDMOE2.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSPDMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMSPDMOE.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMVCORE.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMVDMOD.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\wmfdist.exe » CAB » WMVDMOE2.DLL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\msvcr70.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\msvcr71d.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NMSDVDXU.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\langs\english.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\langs\french.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioCDBurner_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioCDBurner_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioCDBurner_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioCDBurner_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioConverter_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioConverter_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioConverter_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioConverter_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioEditor_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioEditor_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioEditor_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioEditor_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioRecorder_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioRecorder_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioRecorder_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnAudioRecorder_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnBuyNow_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnBuyNow_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnBuyNow_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnBuyNow_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnClose_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnClose_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnClose_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnClose_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnHelp_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnHelp_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnHelp_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnHelp_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnKeepTesting_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnKeepTesting_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnKeepTesting_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnKeepTesting_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMin_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMin_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMin_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMin_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMp3CDBurner_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMp3CDBurner_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMp3CDBurner_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnMp3CDBurner_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOrderNow_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOrderNow_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOrderNow_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOrderNow_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOthers_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOthers_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOthers_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\btnOthers_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\default.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\imgAbout.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\imgMain.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\imgRegister.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\imgTitle.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\imgTitle_Free.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\skins\logo.ico - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\guide.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\Config.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\guide.exe.manifest - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\langs\AC_english.dat - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\langs\AC_french.dat - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\langs\english.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\langs\french.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnAddFiles_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnAddFiles_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnAddFiles_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnAddFiles_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnClose_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnClose_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnClose_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnClose_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnConvert_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnConvert_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnConvert_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnConvert_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDeleteAll_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDeleteAll_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDeleteAll_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDeleteAll_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDelete_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDelete_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDelete_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnDelete_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnHelp_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnHelp_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnHelp_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnHelp_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnMin_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnMin_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnMin_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnMin_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnSettings_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnSettings_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnSettings_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnSettings_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnStop_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnStop_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnStop_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\btnStop_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\default.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\imgMainbg.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\skins\_04.ico - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\ac.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ac\ac.exe.manifest - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\langs\english.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\langs\french.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\11.ico - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnAddFiles_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnAddFiles_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnAddFiles_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnAddFiles_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnClose_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnClose_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnClose_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnClose_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDeleteAll_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDeleteAll_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDeleteAll_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDeleteAll_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDelete_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDelete_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDelete_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnDelete_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnHelp_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnHelp_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnHelp_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnHelp_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnMin_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnMin_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnMin_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnMin_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnStop_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnStop_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnStop_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnStop_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnWriteDisc_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnWriteDisc_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnWriteDisc_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\btnWriteDisc_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\default.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\skins\imgBackground.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\acb.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\acb\acb.exe.manifest - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\langs\English.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\langs\french.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\AudioRecorder.ico - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnClose_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnClose_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnClose_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnClose_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnDevice_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnDevice_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnDevice_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnDevice_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnHelp_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnHelp_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnHelp_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnHelp_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnMin_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnMin_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnMin_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnMin_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnPause_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnPause_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnPause_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnPause_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnRecord_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnRecord_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnRecord_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnRecord_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnSettings_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnSettings_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnSettings_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnSettings_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnStop_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnStop_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnStop_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnStop_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnViewFiles_Disabled.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnViewFiles_Down.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnViewFiles_Hover.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\btnViewFiles_Normal.png - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\default.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\skins\imgBackground.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\ar.exe - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ar\ar.exe.manifest - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\langs\english.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\langs\french.ini - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\langs\type_english.dat - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\langs\type_french.dat - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\skins\btnAddToList_Disabled.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\skins\btnAddToList_Enabled.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\skins\btnAmplify_Disabled.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\skins\btnAmplify_Enabled.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\skins\btnBack_Disabled.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ae\skins\btnBack_Enabled.bmp - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Operations With Mouse.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Scrolling Through a Waveform.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Editing Individual Channels.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/The Selection Tool Dialog.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Trim.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Mix.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Insert Silence.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Channel Converter.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Delete Silence.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Fade Custom.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Amplify.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Normalize.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Compressor.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Stretch Time.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Vibrato.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Pitch Shift.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Delay.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Phaser.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Flanger.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Reverb.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Chorus.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Expander.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Add Noise.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Invert.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Notch Filter.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Peak EQ Filter.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Apply a Special Effect or Filter.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Band Pass.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/High Pass.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Low Pass.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/High Shelf.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Low Shelf.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Audio file formats.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/WMA format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Recording with Audio Editor.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Save a Session of an Audio File.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Merge Two or More Selections Together.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Mix Audio Data.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/Modify Settings.html - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Introduction.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Step1-Getting started.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Step2-Selecting output file format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Step3-Selecting output file location.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Step4-Converting process.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Selecting the desired file quality.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/MP3 advanced.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Bitrate.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Frequency.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Audio file formats.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/MP3 format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/WMA format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Wave format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Available mp3 parameters combinations.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Available mp2 parameters combinations.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Available ogg parameters combinations.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/Audio converter keystrokes.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/The user interface (Overview).htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Making an audio CD.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Digital recordings.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Sound quality.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/CD tracks.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Quick tour.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Connecting the source.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Selecting the desired recording quality.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Setting the volume.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Record.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Audio Recorder keystrokes.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Did you know.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Recording Internet broadcasts (streaming audio).htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Recording live performances.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Convert home study courses from tape to CD.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Publish MP3 sound files on the Internet or E-mail them to friends.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Using the filters.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Using voice active system.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/Wave format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/WMA format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/MP3 format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/Introduction.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/How to proceed.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/How to burn.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/MP3 format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/Wave format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/WMA format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/Introduction.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/How to proceed.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/How to burn.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/MP3 format.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Intrduction.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Features Overview.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Quick Start.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/CD Options Dialog.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Output Options Dialog.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/MP3 Options Dialog.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Vorbis Options Dialog.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Freedb Options.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Misc Options Dialog.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/ID3 Tags.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Rip Tracks Dialog.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Frequently asked questions.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /System requirements.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /About.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Appendix.htm - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /HELP.hhc - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /HELP.hhk - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /main.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /button_buynow.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/tip2.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/wav.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/Display.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/smpl.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/db.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/nom.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/time1.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/time2.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/marker.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/leftmouse.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/leftmouse2.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/moveleft1.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/deletes.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/moveselect.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/fade.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/images/fadeset.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/screen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/full-screen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/info.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/internal_link.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/accu.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/screen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/info.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/fullscreen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/screen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/link_small_red.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/arrowhead.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/info.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/disc_inforamtion.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/erase.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/burn_screen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/full_screen.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/settings.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/freash.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/CD_options.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/output_options.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/mp3_options.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/ID3.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/ID3.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/RIP.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/Ogg.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/freedb_options.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/get-list.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/info.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/proxy-setting.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/miscell.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/tracks.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /contact.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /partners.gif - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /logo.jpg - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioEditor/screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioConverter/screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /AudioRecorder/screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDBurner/screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /MP3CDBurner/screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /CDGrabber/screen.css - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$OBJINST - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#TOPICS - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#URLTBL - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#URLSTR - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#STRINGS - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\lame_enc.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\arrm2_pro.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\arrm2_data.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {app}\ArUtils.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioCDGrabber2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioDesign2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioDisplay2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioEditor2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioFile2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioInformation2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioPlayer2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioRecord2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioTransform2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTAudioVisualization2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTWMAFile2.dll - OK
AudioStudioGold.exe » INNO » {sys}\NCTWMAProfiles.prx - OK

Scan completed at: 09/05/12 15:57:58
Scan time: 42 sec (0:00:42)
Total: files - 1, objects 755
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

AUDIO STUDIO GOLD DOWNLOAD

Support Audio Studio Gold, just copy+paste this html: