Full DR.Web's AutoBINGOOO report

setup_autobingooo.exe - archive BINARYRES
>setup_autobingooo.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>setup_autobingooo.exe\data002\Script0.bin - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\Script1.bin - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\Script2.bin\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\Script2.bin\data002 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\Script2.bin\data003 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\Script2.bin - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\0.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\1.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\2.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\2.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\2.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\2.file - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\130.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\130.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\130.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\131.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\131.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\131.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\132.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\132.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\132.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\132.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\133.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\133.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\133.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\134.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\134.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\134.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\134.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\135.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\135.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\135.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\136.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\136.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\136.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\136.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\137.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\137.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\137.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\138.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\138.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\138.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\138.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\139.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\139.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\139.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\140.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\140.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\140.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\140.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\141.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\141.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\141.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\142.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\142.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\142.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\142.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\143.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\144.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\144.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\144.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\144.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\145.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\145.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\145.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\146.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\146.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\146.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\146.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\147.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\147.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\147.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\148.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\148.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\148.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\148.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\149.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\149.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\149.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\150.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\150.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\150.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\150.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\151.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\152.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\152.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\152.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\152.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\153.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\153.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\153.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\154.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\154.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\154.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\154.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\155.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\155.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\155.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\156.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\156.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\156.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\156.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\157.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\157.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\157.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\158.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\158.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\158.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\158.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\159.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\160.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\160.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\160.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\160.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\161.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\162.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\163.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\163.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\163.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\163.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\164.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\164.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\164.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\165.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\165.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\165.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\165.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\166.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\167.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\167.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\167.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\167.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\168.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\168.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\168.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\169.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\169.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\169.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\169.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\170.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\170.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\170.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\171.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\171.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\171.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\171.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\172.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\172.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\172.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\173.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\173.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\173.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\173.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\174.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\174.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\174.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\175.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\175.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\175.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\175.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\176.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\176.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\176.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\177.file packed by ZLIB
>>>setup_autobingooo.exe\data002\177.file - archive BINARYRES
>>>>setup_autobingooo.exe\data002\177.file\data001 - OK
>>>setup_autobingooo.exe\data002\177.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\178.file - archive BINARYRES
>>>setup_autobingooo.exe\data002\178.file\data001 - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\178.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\179.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\180.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\181.file packed by FLY-CODE
>>>setup_autobingooo.exe\data002\181.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\182.file packed by FLY-CODE
>>>setup_autobingooo.exe\data002\182.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\183.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\184.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\185.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\186.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\187.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\188.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\189.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\190.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\191.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\192.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\193.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\194.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\195.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\196.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\197.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\198.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\199.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\200.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\201.file - OK
>>setup_autobingooo.exe\data002\202.file - OK
>setup_autobingooo.exe\data002 - OK
setup_autobingooo.exe - OK
Scan report for "setup_autobingooo.exe":
Scanned: 345/344 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:49
Riskware: 0/0 Scan speed: 1617 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 10:54:13


Back to the main report

Put a free download button on your own website

AUTOBINGOOO DOWNLOAD

Support AutoBINGOOO, just copy+paste this html: