Full DR.Web's Aztec Bricks report

AztecBricksSetup.exe - archive INNO SETUP
>AztecBricksSetup.exe\Script0.bin - OK
>AztecBricksSetup.exe\Script1.bin - OK
>AztecBricksSetup.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>AztecBricksSetup.exe\Script2.bin\data001 - OK
>AztecBricksSetup.exe\Script2.bin - OK
>AztecBricksSetup.exe\Install_Script.iss - OK
>AztecBricksSetup.exe\0.object - OK
>AztecBricksSetup.exe\1.object - OK
>AztecBricksSetup.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>AztecBricksSetup.exe\0.file - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Aztec Bricks.exe packed by MOLEBOX
>>AztecBricksSetup.exe\{app}\Aztec Bricks.exe packed by ZLIB
>>>AztecBricksSetup.exe\{app}\Aztec Bricks.exe - archive BINARYRES
>>>>AztecBricksSetup.exe\{app}\Aztec Bricks.exe\data001 - OK
>>>AztecBricksSetup.exe\{app}\Aztec Bricks.exe - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\AztecBricks.url - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\bass.dll packed by PEPACK
>>AztecBricksSetup.exe\{app}\bass.dll - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\buynowlnk.url - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\data.pak - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\help.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\moregames.url - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\options.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Data\music\music_00.ogg - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Data\music\music_01.ogg - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Data\music\music_02.ogg - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\107.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\108.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\109.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\11.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\110.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\111.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\112.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\113.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\114.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\115.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\116.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\117.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\118.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\119.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\12.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\120.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\121.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\122.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\123.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\124.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\125.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\126.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\127.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\128.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\129.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\13.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\130.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\131.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\132.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\133.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\134.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\135.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\136.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\137.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\138.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\139.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\14.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\140.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\141.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\142.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\143.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\144.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\145.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\15.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\16.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\17.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\18.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\19.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\20.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\21.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\22.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\23.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\24.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\25.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\26.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\27.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\28.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\29.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\30.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\31.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\32.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\33.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\34.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\35.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\36.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\37.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\38.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\39.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\40.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\41.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\42.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\43.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\44.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\45.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\46.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\47.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\48.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\49.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\50.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\51.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\52.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\53.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\54.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\55.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\56.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\57.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\58.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\59.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\60.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\61.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\62.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\63.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\64.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\65.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\66.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\67.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\68.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\69.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\70.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\71.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\72.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\73.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\74.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\75.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\76.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\77.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\78.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\79.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\80.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\81.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\82.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\83.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\84.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\85.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\86.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\87.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\88.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\89.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\90.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\91.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\92.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\93.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\94.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\95.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\96.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\97.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\98.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\objects\99.dat - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\mapopt.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\players.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\pos.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\Deutch.lng - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\English.lng - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\French.lng - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\helpd.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\helpe.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\helpf.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\helps.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\Russian.lng - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\Language\Spanish.lng - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack01.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack02.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack03.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack04.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack05.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack06.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack07.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack08.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack09.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack10.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\lpack11.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\levels\Lpacks.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs01easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs01hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs01medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs02easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs02hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs02medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs03easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs03hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs03medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs04easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs04hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs04medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs05easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs05hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs05medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs06easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs06hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs06medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs07easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs07hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs07medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs08easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs08hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs08medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs09easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs09hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs09medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs10easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs10hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs10medium.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs11easy.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs11hard.ini - OK
>AztecBricksSetup.exe\{app}\Settings\menu\hs11medium.ini - OK
AztecBricksSetup.exe - OK
Scan report for "AztecBricksSetup.exe":
Scanned: 407/406 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:24
Riskware: 0/0 Scan speed: 927 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 8:31:11


Back to the main report

Put a free download button on your own website

AZTEC BRICKS DOWNLOAD

Support Aztec Bricks, just copy+paste this html: