Full Nod's BB DOALL report

Scan started at: 11/14/12 06:03:04
doalldemo.exe - OK
doalldemo.exe » INNO » setup.data - OK
doalldemo.exe » INNO » files.info - OK
doalldemo.exe » INNO » {app}\mscal.ocx - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\flpgrfADO.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\flpgrf.ocx - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msmapi32.ocx - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\mswinsck.ocx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\MappointControl.ocx - OK
doalldemo.exe » INNO » {app}\c40fox90.fll - OK
doalldemo.exe » INNO » {app}\xicrcore.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {app}\pct_dll.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msvcr70.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msvcr71.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\gdiplus.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {cf}\Microsoft Shared\VFP\vfp9r.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {cf}\Microsoft Shared\VFP\vfp9renu.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {cf}\Microsoft Shared\VFP\vfp9t.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msxml3.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msxml3r.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msxml4.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\msxml4r.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\emailobj.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\addrobj.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\phoneobj.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {sys}\nameobj2.dll - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\appstart.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\appstart.fpt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\bb.ico - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\c40fox90.fll - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\callback.cdx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\callback.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\comparefiles.doc - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\config.fpw - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\directions.jpg - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\doall.doc - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\doall.exe - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\doall.tlb - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\doall.vbr - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\doallhelp.htm - OK
doalldemo.exe » INNO » {pf}\BBDoall\doallloader.exe - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\emessage.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\emessage.FPT - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\etrade.cdx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\etrade.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\etradesample.csv - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\fileupgr.cdx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\fileupgr.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\graphtwobob.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\gridsbackup.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\gridsbackup.FPT - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\helpgeneral.txt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\helpmakecdxfile.txt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\impexptypes.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\labels.reg - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mappingexamples.cdx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mappingexamples.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mdaddr.sfx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mdgeo.cty - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mdgeo.idx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mp4fname.dat - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\my2.bmp - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mytrades2b.cdx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\mytrades2b.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\readme.win - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\reportbuilder.app - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\reportoutput.app - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\reportpreview.app - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\routemap.jpg - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\sample_nevadaaddresses_melissa.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\sample_nevadaaddresses_melissa.fpt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\schwabsampleorig.csv - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokeralpari - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokerava fx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokerava fxold - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokerchoice trade - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokerdefault - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokeretrade - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokerfxdd - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbdoallbrokerschwab - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbfilestoautodownloaddoall - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbfilestoautouploaddoall - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbmapmax1.mem - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbmapmax2.mem - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbmapmax3.mem - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbnewreportbehavior - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbschwabemptysymbol - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbschwabexclude - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbschwabqualdiv - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\setupbbstockswarning - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\simplemap.jpg - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\specialdbfs.txt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\statesample.gif - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\stockctichistory49.macro - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\terr1.csv - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\threeaxissample.cdx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\threeaxissample.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\threeaxissample.gif - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\twoaxissamp.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgradeetrade.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgradeetrade.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrbaserpt.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrbaserpt.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcompfiles.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcompfiles.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcont.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcont.dat - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcont.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcont.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcont.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcontactsgrid2.grd - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcountrycodes_iso.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrcountrycodes_iso.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrdriverpreferences.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrdriverpreferences.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrdriverpreferences.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrdupr.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrdupr.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrgrid.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrgrid.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrgrid.FPT - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmappointboth.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmappointboth.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmappointdirections.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmappointdirections.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmappointmap.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmappointmap.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmelissageolicense.lic - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrmelissalicense.lic - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrpasswordsecurity.grd - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrplvl.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrplvl.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrpointsofinterest.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrpointsofinterest.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.FPT - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.lbt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamp.lbx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrsamptblgrid2.grd - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrschedule_d.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrschedule_d.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrschedule_d2.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrschedule_d2.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrshortcuts.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrshortcuts.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrshortcuts.FPT - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrstar.txt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrstat.CDX - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrstat.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrs_co.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrs_co.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrzipc.dbf - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrzipg.frt - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\upgrzipg.frx - OK
doalldemo.exe » INNO » {drive:{pf}}\BBDoall\wzimport.app - OK

Scan completed at: 11/14/12 06:03:12
Scan time: 8 sec (0:00:08)
Total: files - 1, objects 157
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

BB DOALL DOWNLOAD

Support BB DOALL, just copy+paste this html: