Full DR.Web's BPS Data Shredder report

C:Tempbpsds1200.exe - archive BINARYRES
>C:Tempbpsds1200.exedata002 - archive INNO SETUP
>>C:Tempbpsds1200.exedata002Script0.bin - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002Script1.bin - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002Install_Script.iss - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata0020.object - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata0021.object - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002Embedded_Setup.exe - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}stdole2.tlb - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}msvbvm60.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}oleaut32.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}olepro32.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}asycfilt.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}comcat.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}VB6STKIT.DLL - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}asycfilt.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}atl.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata0029.file - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}comcat.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}mfc42.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata00212.file - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}msvcp60.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}msvcirt.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}msvcrt.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}oleaut32.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}olepro32.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}stdole2.tlb - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}actskn43.ocx - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}actsplash.ocx - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}TrayIcon.lib - archive AR
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}TrayIcon.lib/ - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}TrayIcon.lib// - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}TrayIcon.lib0__tcscmp - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}TrayIcon.lib19?push_back@?$list@USSTiMessageMapEntry@@V?$allocator@USSTiMessageMapEntry@@@std@@@std@@QAEXABUSSTiMessageMapEntry@@@Z - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}TrayIcon.lib - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}CtxMenu.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{sys}Sched.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}Shredder.exe - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}log.txt - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}skin.skn - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}splash.spl - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm - archive CHM
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#IDXHDR - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#ITBITS - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#STRINGS - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#SYSTEM - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#TOPICS - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#URLSTR - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm#URLTBL - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$FIftiMain - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$OBJINST - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmBrowse_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmConflicts_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmDragandDrop_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmimages/image001.JPG - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmimages/image004.jpg - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmimages/image005.JPG - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmimages/image008.jpg - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmimages/shredder_32.gif - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIndex.hhk - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmIntroduction_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmMainWindow_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmRightClick_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmScheduler_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredEmptyDrive_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFiles_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredFolders_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredOptions_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRecycle_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmShredRestorePoints_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmTable of Contents.hhc - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUninstall_files/themedata.thmx - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker.html - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/colorschememapping.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/filelist.xml - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmx - archive ZIP
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmx[Content_Types].xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmx_rels/.rels - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmxtheme/theme/themeManager.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmxtheme/theme/theme1.xml - OK
>>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmxtheme/theme/_rels/themeManager.xml.rels - OK
>>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chmUsingDataNuker_files/themedata.thmx - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HLPHlp.chm - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}LangEnglish.bmp - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}LangEnglish.ini - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}APIHook9x.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}APIHookxp.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HookSetup.dll - OK
>>C:Tempbpsds1200.exedata002{app}HookFunc.dll - OK
>C:Tempbpsds1200.exedata002 - OK
C:Tempbpsds1200.exe - OK
Scan report for "C:Tempbpsds1200.exe":
Scanned: 203/202 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:15
Riskware: 0/0 Scan speed: 1229 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 22:58:01


Back to the main report

Put a free download button on your own website

BPS DATA SHREDDER DOWNLOAD

Support BPS Data Shredder, just copy+paste this html: