Full DR.Web's Barcode Reader SDK report

DTKBarcodeSetup.exe - archive BINARYRES
>DTKBarcodeSetup.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Script0.bin - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Script1.bin - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Script2.bin\data001 - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Script2.bin - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\0.object - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\1.object - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{sys}\DTKImage.dll - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{sys}\DTKBarReader.dll - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\DTKBarcodeDemo.exe - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\changes.txt - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\DTKActivate.exe - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\DTKActivateCE.exe - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/fts.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/helpstudio.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/hs-common.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/hs-enlargeimage.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/hs-expandcollapse.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/hs-heading-expandcollapse.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/languagefilter.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/swfobject.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/webhighlight.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\script/webutility.js - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\Software Development.html - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/ax2008.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/customstyles.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/dotnet2008.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/helpstudio.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/hs-boxes.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/hs-expandcollapse.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/hs-heading-expandcollapse.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/hs-simpletab.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\stylesheets/languagefilter.css - OK
>>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm\Supported Barcode Types .html - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Help\DTKBarReader.chm - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Codabar.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code39_1.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code39_2.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code39_3.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code39_4.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code39_5.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code39_multi.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code128_1.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Code128_2.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\DataMatrix.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\EAN13_1.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\EAN13_2.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Inter2of5_1.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Inter2of5_2.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Inter2of5_3.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\Inter2of5_4.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\QR.TIF - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\UPCA_1.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Images\UPCA_2.JPG - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Include\DTKBarReader.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Include\DTKBarReader.tlb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Include\DTKImage.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\PHP\BarReaderTest.php - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\VBScript\BarReader.vbs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\BarReader.cfg - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\BarReader.dof - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\BarReader.dpr - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\BarReader.res - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\DTKBarReader.pas - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\Unit1.dfm - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Delphi7\Unit1.pas - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Java\.classpath - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Java\.project - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Java\src\BarReaderTest.java - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Java\bin\BarReaderTest.class - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\BarReader.csproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\BarReader.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Form1.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Form1.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Program.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Properties\Resources.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Properties\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Properties\Settings.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\C#\Properties\Settings.settings - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\BarReader.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\BarReader.vbproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\Form1.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\Form1.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\Application.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\Application.myapp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\AssemblyInfo.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\Resources.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\Settings.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VB.NET\My Project\Settings.settings - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReader.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReader.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReader.rc - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReader.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReader.vcproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReaderDlg.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReaderDlg.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\imageviewer.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\imageviewer.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\resource.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\stdafx.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\stdafx.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\res\BarReader.ico - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\res\BarReader.rc2 - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\BarReader.csproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\BarReader.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Form1.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Form1.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Program.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Properties\Resources.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Properties\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Properties\Settings.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\C#\Properties\Settings.settings - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\BarReader.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\BarReader.vbproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\Form1.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\Form1.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\Application.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\Application.myapp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\AssemblyInfo.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\Resources.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\Settings.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VB.NET\My Project\Settings.settings - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\BarReader.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\BarReader.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\BarReader.rc - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\VC++ (MFC)\BarReader.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\BarReader.vcproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\BarReaderDlg.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\BarReaderDlg.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\imageviewer.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\imageviewer.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\resource.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\stdafx.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\stdafx.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\res\BarReader.ico - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\VC++(MFC)\res\BarReader.rc2 - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VB6\Form1.frm - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VB6\Form1.frx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VB6\Project1.vbp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VB6\Project1.vbw - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReader.clw - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReader.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReader.dsp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReader.dsw - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReader.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReader.rc - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReaderDlg.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\BarReaderDlg.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\imageviewer.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\imageviewer.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\resource.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\StdAfx.cpp - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\StdAfx.h - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\res\BarReader.ico - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 6.0\VC6\res\BarReader.rc2 - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\DeviceApplication1.csproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\DeviceApplication1.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Form1.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Form1.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Program.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Properties\Resources.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\C#\Properties\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\DeviceApplication1.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\DeviceApplication1.vbproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\Form1.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\Form1.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\My Project\AssemblyInfo.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\My Project\Resources.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2005\WindowsMobile\VB.NET\My Project\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\DeviceApplication1.csproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\DeviceApplication1.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Form1.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Form1.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Program.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Properties\AssemblyInfo.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Properties\Resources.Designer.cs - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\C#\Properties\Resources.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\DeviceApplication1.sln - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\DeviceApplication1.vbproj - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\Form1.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\Form1.resx - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\Form1.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\My Project\AssemblyInfo.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\My Project\Resources.Designer.vb - OK
>>DTKBarcodeSetup.exe\data002\{app}\Samples\Visual Studio 2008\WindowsMobile\VB.NET\My Project\Resources.resx - OK
>DTKBarcodeSetup.exe\data002 - OK
DTKBarcodeSetup.exe - OK
Scan report for "DTKBarcodeSetup.exe":
Scanned: 1001/1000 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:31
Riskware: 0/0 Scan speed: 859 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 11:25:13


Back to the main report

Put a free download button on your own website

BARCODE READER SDK DOWNLOAD

Support Barcode Reader SDK, just copy+paste this html: