Full Nod's BeFaster Lite report

Scan started at: 05/12/14 03:22:53
BfliteSetup.exe - OK
BfliteSetup.exe » INNO » setup.data - OK
BfliteSetup.exe » INNO » files.info - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {tmp}\itdownload.dll - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\IssProc.dll - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\468x60tr.bmp - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\arabic.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\befaster.ico - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\befaster.wav - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bflite-admin.exe - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bflite-admin.exe.manifest - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bflite.exe - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bflite.exe.manifest - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bflite.ini - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bflite.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\bulgarian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\catalan.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\chinesebig5.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\closerunning.exe - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\croatian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\czech.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\danish.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\dutch.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\enable.reg - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\english.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\french.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\german.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\greek.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\HELP.ICO - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\Help.url - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\hungarian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\install3.bat - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\italian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\japanese.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\latvian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\lithuanian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\nd.bmp - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\OfflineHelp.exe - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\ping.wav - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\polish.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\portuguesebr.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\Readme.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\revision.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\romanian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\russian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\safelist.dat - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\serbian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\slovak.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\spanish.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\swedish.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\turkish.ini - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\turkish.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\ukrainian.lng - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\vb6.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#ITBITS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /1.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /10.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /11.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /12.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /1a.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /1b.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /1c.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /1d.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /2.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /2a.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /2c.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /3.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /4.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /5.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /8.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /9.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /9a.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /9b.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /9c.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /after.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /befast2.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /before.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /edlogo.jpg - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /help10.html - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /help100.html - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /help40.html - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /live.jpg - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /pref.jpg - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /reg.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /reg2.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /tray1.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /tray4.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /h-english.hhc - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#IVB - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /$OBJINST - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#TOPICS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#URLTBL - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#URLSTR - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\h-english.chm » CHM » /#STRINGS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#ITBITS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /help.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /home.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /m-english.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /top.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /m-english.hhc - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#IVB - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /$OBJINST - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#TOPICS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#URLTBL - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#URLSTR - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-english.chm » CHM » /#STRINGS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#ITBITS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /help.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /home.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /m-turkish.htm - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /top.gif - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /m-turkish.hhc - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#IVB - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /$OBJINST - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#TOPICS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#URLTBL - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#URLSTR - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\help\m-turkish.chm » CHM » /#STRINGS - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-arabic.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-bulgarian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-catalan.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-chinesebig5.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-croatian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-czech.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-danish.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-dutch.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-english.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-french.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\License-german.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-greek.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-hebrew.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-hungarian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-italian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-japanese.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-korean.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-latvian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-lithuanian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-polish.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-portuguesebr.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-romanian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-russian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-serbian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-slovak.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-spanish.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-swedish.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-turkish.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {app}\license\license-ukrainian.txt - OK
BfliteSetup.exe » INNO » {sys}\comctl32.ocx - OK
BfliteSetup.exe » INNO » script_raw.data - OK
BfliteSetup.exe » INNO » script.pas - OK
BfliteSetup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 05/12/14 03:22:55
Scan time: 2 sec (0:00:02)
Total: files - 1, objects 187
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

BEFASTER LITE DOWNLOAD

Support BeFaster Lite, just copy+paste this html: