Full AVIRA's BidNobble report

Report created on 04/11/2009 14:18:29


AVPack-Version: 7.6.1.2
VDF version: 7.1.3.3 - FUP(0), created 04/02/2009

C:\TMP\BIDNOBBLE.J - OK
Date: 11.04.2009 Time: 19:18:12 Size: 422596
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\META-INF/MANIFEST. - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AboutDialog$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AboutDialog$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AboutDialog.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$10.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$11.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$3.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$4$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$4.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$5.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$6$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$6.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$7$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$7.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$8$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$8.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$9$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable$9.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/AuctionTable.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$10.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$11.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$12.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$13.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$14.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$15.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$16.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$17.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$18.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$19.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$20.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$21.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$22.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$3$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$3.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$4.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$5.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$6$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$6.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$7$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$7.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$8.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame$9.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentMainFrame.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentStatusBar$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/BidAgentStatusBar.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/EbayClockPanel$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/EbayClockPanel$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/EbayClockPanel$3.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/EbayClockPanel$4.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/EbayClockPanel$5.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/EbayClockPanel.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/LoginDialog$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/LoginDialog.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/ToolBar.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/event/AuctionTableListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/event/AuctionTableNewBidEvent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/event/EbayClockPanelListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/event/ToolBarEvent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bagui/event/ToolBarListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/Bid.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgent$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgent$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgent$3.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgent$4.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgentClock$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgentClock$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/BidAgentClock.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/EBayAuction$1$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/EBayAuction$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/EBayAuction.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/auction/Auction.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/auction/AuctionParseException.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/auction/EbayAllSearchResult.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/auction/EbayDESearchResult.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/auction/EbaySearchResult.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/auction/SearchResult.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/event/AuctionEvent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/event/AuctionListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/event/BidAgentClockEvent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/event/BidAgentClockListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/event/BidAgentEvent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/event/BidAgentListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/load/ResourceLoader.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/meta/MetaInfo.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/EbayAllConnector.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/EbayConnector.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/EbayDEConnector.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/HttpConnector.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/HttpSiteConnector.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/MyEBayUtilities.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/WebBrowser$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/WebBrowser$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/WebBrowser.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/net/cookies/CookieHolder.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentLicenseManager$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentLicenseManager$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentLicenseManager$3.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentLicenseManager$4.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentLicenseManager$5.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentLicenseManager.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentObservable.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentUpdatesChecker$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/BidAgentUpdatesChecker.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/EBayUtils.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/HtmlParser.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/event/BidAgentNewVersionEvent.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/bidagent/util/event/BidAgentNewVersionListener.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/DefaultModelAdvanceTable$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/DefaultModelAdvanceTable$Arrow.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/DefaultModelAdvanceTable$SortableHeaderRenderer.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/DefaultModelAdvanceTable.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/GradientPaintActivityBar$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/GradientPaintActivityBar$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/GradientPaintActivityBar$3.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/GradientPaintActivityBar$4.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/GradientPaintActivityBar.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/HtmlLogPanel$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/HtmlLogPanel.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/NewsBar$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/NewsBar$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/gui/NewsBar.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$1.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$2.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$Arrow.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$Directive.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$MouseHandler.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$Row.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$SortableHeaderRenderer.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter$TableModelHandler.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/sun/TableSorter.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\com/text/HtmlParser.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttVal.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheck.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckAlign.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckBool.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckId.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckName.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckScript.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckUrl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl$CheckValign.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttrCheckImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Attribute.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/AttributeTable.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribs.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckAREA.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckAnchor.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckCaption.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckHR.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckHTML.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckIMG.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckLINK.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckMap.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckSCRIPT.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckSTYLE.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckTABLE.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl$CheckTableCell.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/CheckAttribsImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Clean.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Configuration.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMAttrImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMAttrMapImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMCDATASectionImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMCharacterDataImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMCommentImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMDocumentImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMDocumentTypeImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMElementImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMExceptionImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMNodeImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMNodeListByTagNameImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMNodeListImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMProcessingInstructionImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/DOMTextImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Dict.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Entity.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/EntityTable.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/IStack.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Lexer$W3CVersionInfo.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Lexer.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/MutableBoolean.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/MutableInteger.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/MutableObject.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Node.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Out.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/OutImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/PPrint.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Parser.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseBlock.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseBody.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseColGroup.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseDefList.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseFrameSet.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseHTML.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseHead.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseInline.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseList.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseNoFrames.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseOptGroup.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParsePre.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseRow.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseRowGroup.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseScript.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseSelect.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseTableTag.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseText.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl$ParseTitle.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/ParserImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Report.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/StreamIn.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/StreamInImpl.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Style.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/StyleProp.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/TagTable.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/Tidy.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/TidyBeanInfo.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/TidyMessages.properti - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/w3c/tidy/tidy.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/AttributeList.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/Attributes.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/ContentHandler.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/DTDHandler.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/DocumentHandler.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/EntityResolver.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/ErrorHandler.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/HandlerBase.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/InputSource.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/Locator.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/Parser.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/SAXException.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/SAXNotRecognizedException.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/SAXNotSupportedException.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/SAXParseException.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/XMLFilter.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\org/xml/sax/XMLReader.cla - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/BidAgent.i - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/EbayDESearchResult.i - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/SearchResult.i - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/ebayConnector.i - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/ebayDeConnector.i - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/About16.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/About24.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Hammer.ic - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Hammer_128x128.p - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Help16.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Help24.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Home16.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Home24.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Stop16.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Stop24.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/Thumbs. - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/avatar_80x80.j - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/bid16.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/bid64.g - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/login.p - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/login16.p - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/logout.p - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/images/logout16.p - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/licenses/license_en.ht - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/resources.properti - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/resources_de.properti - OK
C:\TMP\BIDNOBBLE.JAR\resources/resources_fr.properti - OK


----- scan results -----
directories: 0
files: 267
alerts: 0
suspicious: 0
scan time: 00:00:01
--------------------------
Thank you for using AntiVirBack to the main report

Put a free download button on your own website

BIDNOBBLE DOWNLOAD

Support BidNobble, just copy+paste this html: