Full DR.Web's CAD Closure report

cadclosuresetup.exe - archive INNO SETUP
>cadclosuresetup.exe\Script0.bin - OK
>cadclosuresetup.exe\Script1.bin - OK
>cadclosuresetup.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>cadclosuresetup.exe\Script2.bin\data001 - OK
>cadclosuresetup.exe\Script2.bin - OK
>cadclosuresetup.exe\Install_Script.iss - OK
>cadclosuresetup.exe\0.object - OK
>cadclosuresetup.exe\1.object - OK
>cadclosuresetup.exe\2.object - OK
>cadclosuresetup.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\0.file - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\CADClosurePro.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\CADClosure2K.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\CADClosure2k2.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\CADClosure2k4.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\CADClosure2K6.exe - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data128 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data129 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data130 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data131 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data132 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data133 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data134 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data135 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data136 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data137 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data138 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data139 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data140 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data141 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data142 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data143 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data144 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data145 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data146 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data147 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data148 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data149 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002\data150 - OK
>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe\data002 - OK
>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Demo.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe packed by ASPACK
>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe - archive BINARYRES
>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data001 packed by ZLIB
>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data001 - archive BINARYRES
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data001\data001 - OK
>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data001 - OK
>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002 packed by ZLIB
>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002 - archive BINARYRES
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data001 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data002 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data003 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data004 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data005 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data006 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data007 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data008 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data009 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data010 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data011 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data012 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data013 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data014 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data015 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data016 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data017 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data018 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data019 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data020 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data021 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data022 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data023 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data024 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data025 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data026 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data027 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data028 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data029 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data030 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data031 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data032 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data033 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data034 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data035 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data036 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data037 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data038 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data039 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data040 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data041 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data042 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data043 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data044 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data045 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data046 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data047 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data048 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data049 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data050 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data051 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data052 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data053 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data054 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data055 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data056 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data057 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data058 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data059 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data060 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data061 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data062 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data063 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data064 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data065 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data066 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data067 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data068 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data069 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data070 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data071 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data072 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data073 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data074 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data075 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data076 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data077 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data078 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data079 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data080 - OK
>>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002\data081 - OK
>>>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe\data002 - OK
>>cadclosuresetup.exe\{app}\CC-Acad Options.exe - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\cadclosure.htm - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\ASYCFILT.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\CRAXDRT.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\CTL3D32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCDBF32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcdib32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\Dbcdll32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcdwg32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcdxd32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCGDI32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcgeo32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcjpg32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCLST32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcmdb2000.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcmdb32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcmem32,1.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcmem32,2.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\dbcmem32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCTIF32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\EXPSRV.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MFC40.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MFC42.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSEXCL35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSJET35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSJINT35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSJTER35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSLTUS35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSPDOX35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSRD2X35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSREPL35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSSTDFMT.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSTEXT35.DLL - archive BINARYRES
>>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSTEXT35.DLL\data001 - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSTEXT35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\msvbvm60.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSVCRT.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSVCRT40.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSXBSE35.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\OLEAUT32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\OLEPRO32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\scrrun.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\SSubTmr6.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\VB5DB.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\VBAJET32.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\vbalIcoM6.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\VBAR332.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{app}\dbcdgn32.dll - OK
>cadclosuresetup.exe\{dao}\DAO350.DLL - OK
>cadclosuresetup.exe\{dao}\DAO2535.TLB - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSCAL.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\STDOLE2.TLB - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\PGateway.ocx - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\PGateway.com - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\TABCTL32.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSWINSCK.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSFLXGRD.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\RICHTX32.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\COMDLG32.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MSINET.ocx - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\MOUSEWHEELCONTROL.ocx - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\VSFLEX3.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCGEO.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCocx32.OCX - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBC32.LIC - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCGEO.LIC - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCOCX32.LIC - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\DBCGEO.oca - OK
>cadclosuresetup.exe\{sys}\vbalIml6.ocx - OK
>cadclosuresetup.exe\93.file - OK
cadclosuresetup.exe - OK
Scan report for "cadclosuresetup.exe":
Scanned: 635/634 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:08
Riskware: 0/0 Scan speed: 1768 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 1:39:24


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CAD CLOSURE DOWNLOAD

Support CAD Closure, just copy+paste this html: