Full AVP's CD Autorun Creator report

Objects to scan:
"cdarc.zip" Enable=Yes Recursive=No
------------------
cdarc.zip archive ZIP
Scan_Objects$689809 running 50%
cdarc.zip//Setup.exe archive NSIS
cdarc.zip//Setup.exe//data0001 - OK
cdarc.zip//Setup.exe//$PLUGINSDIR\InstallOptions.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//$PLUGINSDIR\ioSpecial.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//$PLUGINSDIR\modern-wizard.bmp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//$PLUGINSDIR\modern-header.bmp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//CD Autorun Creator.exe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//CD Autorun Creator.exe//picclp32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//CD Autorun Creator.exe//CD Autorun Creator.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//CD Autorun Creator.exe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//CD Autorun Creator.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//cdarc.xml - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm archive CHM
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//ave.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//cdarc.css - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//contact.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//content.hhc - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//Index.hhk - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//index.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//mp3.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//other_programs.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//PowerPoint.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm//registration.htm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//help.chm - OK
cdarc.zip//Setup.exe//cdarc.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//EXAMPLE-simple.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 1.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 10.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 11.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 12.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 13.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 14.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 2.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 3.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 4.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 5.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 6.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 7.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 8.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Example 9.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Video example.cdarp - OK
cdarc.zip//Setup.exe//1.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//4.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//6.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//cust-logo3.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//2.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//3.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//globe.avi - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Warning.txt - OK
cdarc.zip//Setup.exe//1.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//2.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//3.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//4.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//5.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//6.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//7.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//8.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//cust-back1.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//cust-logo2.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//1.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//10.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//11.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//12.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//13.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//14.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//15.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//16.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//17.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//18.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//19.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//2.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//20.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//21.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//22.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//23.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//24.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//25.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//26.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//3.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//4.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//5.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//6.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//7.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//8.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//9.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//exit 3.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//exit1.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//exit2.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//read this.txt - OK
cdarc.zip//Setup.exe//1.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//10.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//11.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//12.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//13.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//14.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//2.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//3.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//4.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//5.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//6.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//7.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//8.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//9.ico - OK
cdarc.zip//Setup.exe//1.WAV - OK
cdarc.zip//Setup.exe//10.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//11.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//12.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//13.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//14.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//15.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//2.WAV - OK
cdarc.zip//Setup.exe//3.WAV - OK
cdarc.zip//Setup.exe//4.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//5.WAV - OK
cdarc.zip//Setup.exe//6.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//7.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//8.WAV - OK
cdarc.zip//Setup.exe//9.wav - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//picclp32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//quartz.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//winmm.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Advanced visual editor.Acdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//aurora.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//scrrun.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//picclp32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//blue.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//File starter.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//winmm.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Angela.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//scrrun.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//picclp32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//gold.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//scrrun.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//picclp32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//red.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Classic.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//FullScreen.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vertmenusabojom.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Nexus.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Velvet.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//scrrun.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//picclp32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//grey.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.gif - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe archive Alloy
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr.exe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//regsvr-alo.ini - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//vb6stkit.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.cdexe - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Commander.cdart - OK
cdarc.zip//Setup.exe//opis.rtf - OK
cdarc.zip//Setup.exe//template.jpg - OK
cdarc.zip//Setup.exe//richtx32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//riched32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//scrrun.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//Comdlg32.ocx - OK
cdarc.zip//Setup.exe//PICCLP32.OCX - OK
cdarc.zip//Setup.exe//VB6STKIT.DLL - OK
cdarc.zip//Setup.exe//winmm.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//version.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//ADVPACK.DLL - OK
cdarc.zip//Setup.exe//asycfilt.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//comcat.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//msvbvm60.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//oleaut32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//olepro32.dll - OK
cdarc.zip//Setup.exe//stdole2.tlb - OK
cdarc.zip//Setup.exe//data0170 - OK
cdarc.zip//Setup.exe//data0171 - OK
cdarc.zip//Setup.exe//# - OK
cdarc.zip//Setup.exe - OK
cdarc.zip//cdarc.xml - OK
cdarc.zip//Readme.txt - OK
cdarc.zip - OK
Scan_Objects$689809 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2012-11-18 11:22:58
Time Finish: 2012-11-18 11:23:40
Completion: 100%
Processed objects: 394
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 17
Packed: 0
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

CD AUTORUN CREATOR DOWNLOAD

Support CD Autorun Creator, just copy+paste this html: