Full DR.Web's Cafe Cop report

cc_demo.zip - archive ZIP
>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi - archive OLE
>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000 - archive CAB
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSCOMCTLOCX_f0.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSCOMCT2OCX_f0.3207D1B6_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_COMCATDLL_f0.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_D31C051914C348EA98BD100BDB554FA9 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_3329D8F28E114A24BE8AED64AC253B09 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_412A39116CD446BAAE30DC9B553BED0D - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FA7C3ACCD2464F7BA4D05B33CE74162E - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_23E90145C76646EE977B3E73E4AD8DB5 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_CC8383F65FBD4C1397820789D781E8B6 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_C336169DC4D441DC9190FD2B4352CE67 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_D9A737D6AB874CBF9CBA1FF25650E6D8 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSDBRPTRDLL_f0.7EBEDD23_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - archive BINARYRES
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSDBRPTRDLL_f0.7EBEDD23_AA66_11D2_B980_006097C4DE24\data001 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSDBRPTRDLL_f0.7EBEDD23_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSFlexGridOCX_f0.7EBEDD26_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSINETOCX_f0.7EBEDD29_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Vba_VBStandardFormat_f0.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Vba_VbRuntime_f0.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_VC_CRT_f0.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_Controls_MSWINSCKOCX_f0.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_System_OLEPRO32_f0.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_System_STDOLE_f1.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f2.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f3.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_08D247676FC3427A8094E3D692B1113E - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO1_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_1073063E40D24A4799E795D277C0CF3D packed by PESTUB
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO1_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_1073063E40D24A4799E795D277C0CF3D packed by FLY-CODE
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO1_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_1073063E40D24A4799E795D277C0CF3D packed by BINARYRES
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO1_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_1073063E40D24A4799E795D277C0CF3D - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_9411240A1E6443A2A0BBEE41BB52F5CC - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FAFEC2BA27A84EAD95B91AC4B4290004 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO2_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_358846FC697A4D92B61FC48A742825B7 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_108CBFC182CC4BBB866229F94152DB8C - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_049A6049F1C44539B9DDA59717CC279C - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31 - archive CHM
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#IDXHDR - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#ITBITS - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#STRINGS - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#SYSTEM - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#TOPICS - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#URLSTR - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\#URLTBL - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$FIftiMain - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$OBJINST - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\about_cc.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\about_cc.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\about_cc.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\Cafe Cop Contents.hhc - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\cchelp.hhk - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\ccnew.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\client_setup.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\client_setup.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\client_setup.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\closing_cc.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\closing_cc.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\closing_cc.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\features.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\features.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\features.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do2.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do3.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do4.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do5.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do6.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do_i.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do_i.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\how_do_i.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\index.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\index.htm\Script.0 - OK
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\index.htm\JavaScript1.2.1 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\index.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\initial.jpg - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\introduction.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\introduction.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\introduction.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\server_setup.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\server_setup.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\server_setup.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\system_requirement.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\system_requirement.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\system_requirement.htm - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\troubleshooting.htm - archive HTML
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\troubleshooting.htm\javascript.0 - OK
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31\troubleshooting.htm - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_80692A9269CE477AB5D6EFAEB9F43C31 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO2_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_83E3725A8CA04F05A65BD74A671D7373 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_C6612884945D494B99C59B53B5B0963A - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\PO2_2AB3836DDBCB478999F0455087808F7D_647D7E82091946F9A8FA1C8C5A7F1FC0 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_42CF24253FFC4AC1ADB98B4A21539BF1 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_A7CB885AA2E14B798044B10740B07B3E - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_AE047BF7037F4EAFA73FCE154520163F - OK
>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121 packed by PESTUB
>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121 packed by FLY-CODE
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121 - archive BINARYRES
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data001 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data002 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data002\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data002 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data003 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data004 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data004\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data004 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data005 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data005\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data005 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data006 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data006\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data006 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data007 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data007\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data007 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data008 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data008\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data008 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data009 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data009\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data009 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data010 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data010\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data010 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data011 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data011\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data011 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data012 - archive HTML
>>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data012\Script.0 - OK
>>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121\data012 - OK
>>>>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000\_FCC84B85AC914450AE19FC09E0D11121 - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream000 - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi\stream001 - OK
>cc_demo.zip\demo/server/CafeCopServer.msi - OK
>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe - archive CAB
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\msiinst.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\msi.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\msiexec.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\msihnd.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\msimsg.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\cabinet.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\imagehlp.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\mspatcha.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\riched20.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\usp10.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\msls31.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\shfolder.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe\instmsi.msi - OK
>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiA.exe - OK
>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe - archive CAB
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\msiinst.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\msi.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\msiexec.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\msihnd.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\msimsg.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\cabinet.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\imagehlp.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\mspatcha.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\riched20.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\usp10.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\msls31.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\shfolder.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe\instmsi.msi - OK
>cc_demo.zip\demo/server/InstMsiW.exe - OK
>cc_demo.zip\demo/server/setup.exe - OK
>cc_demo.zip\demo/server/setup.ini - OK
>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi - archive OLE
>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000 - archive CAB
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Controls_COMCATDLL_f0.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Controls_COMCT332OCX_f0.64768830_83DC_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Controls_Comdlg32ocx_f0.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Controls_MSCOMCT2OCX_f0.3207D1B6_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Controls_MSCOMCTLOCX_f0.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Vba_VbRuntime_f0.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_VC_CRT_f0.51D569E0_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_Controls_MSWINSCKOCX_f0.8BB4B550_AA69_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_System_OLEPRO32_f0.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_System_STDOLE_f1.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f2.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f3.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\PO1_0DF60F757897467F95838881BCC8D8B8_842BD0FF40614225AADD77D88D15A944 probably infected with BACKDOOR.Trojan
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\_2C9E5A584A484C7D9575929A2305693E - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\PO2_0DF60F757897467F95838881BCC8D8B8_911FB22DC7E34BD89CC9910EBEF0F2BB - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\PO2_0DF60F757897467F95838881BCC8D8B8_57F62E0ACA0B4A0CAD532D198EA9A1BE - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\_C51A236BF4494154A23685D156A52E8C - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\PO2_0DF60F757897467F95838881BCC8D8B8_02E927910D61410E8FD40EB4337A80B7 - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\_E9A8C1D5C120471BB7F4ED2EC9C0D4FA - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\_F43A7793307640B19A6F04E2AC85C72D - OK
>>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000\PO2_0DF60F757897467F95838881BCC8D8B8_8FA40CF253214F51B1866AB4984B52CF - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi\stream000 - archive contains infected objects
>cc_demo.zip\demo/client/CafeCopClient.msi - archive contains infected objects
>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe - archive CAB
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\msiinst.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\msi.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\msiexec.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\msihnd.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\msimsg.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\cabinet.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\imagehlp.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\mspatcha.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\riched20.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\usp10.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\msls31.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\shfolder.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe\instmsi.msi - OK
>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiA.exe - OK
>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe - archive CAB
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\msiinst.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\msi.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\msiexec.exe - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\msihnd.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\msimsg.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\cabinet.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\imagehlp.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\mspatcha.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\riched20.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\usp10.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\msls31.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\shfolder.dll - OK
>>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe\instmsi.msi - OK
>cc_demo.zip\demo/client/InstMsiW.exe - OK
>cc_demo.zip\demo/client/setup.exe - OK
>cc_demo.zip\demo/client/setup.ini - OK
cc_demo.zip - archive contains infected objects
Scan report for "cc_demo.zip":
Scanned: 191/190 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 1/1 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:26
Riskware: 0/0 Scan speed: 2928 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 11:12:09


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CAFE COP DOWNLOAD

Support Cafe Cop, just copy+paste this html: