Full Nod's CastleLotto report

Scan started at: 11/15/12 05:24:53
CastleLotto.exe - OK
CastleLotto.exe » INNO » setup.data - OK
CastleLotto.exe » INNO » files.info - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\CastleLotto.exe - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\CastleLotto.smf - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#ITBITS - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Index.hhk - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Welcome.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /GettingStarted.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /AddResult.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ViewResults.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /PickNumbers.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /MainWindow.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /About.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Help.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Purchase.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Configure.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Results.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Analyze.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /MostDrawn.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /MostLikely.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /WeightedRandom.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /HelpDocumentation.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /HelpCheckForNews.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /HelpCheckForUpdates.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /OnlineSupport.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /TellaFriend.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Newsletter.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /EnterKey.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Profiles.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /AddProfile.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /LoadProfile.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /DeleteProfiles.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ConfigGeneral.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ConfigDisplay.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ConfigCalcs.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ConfigProxy.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ImportResults.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /OnlineUpdate.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /AnalNumFreq.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /AnalSingWght.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /AnalMultWght.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Buying.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /License.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /RevisionHistory.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /ContactCastle.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Exit.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Generate.htm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/topBg.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/Heading1.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/Heading2.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/MainWindow1.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/Logo.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/AddResult.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/ViewResults.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/MainWindow2.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/About.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/TellaFriend.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/EnterKey.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/NewProfile.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/LoadProfile.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/DeleteProfile.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/ConfigGeneral.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/ConfigDisplay.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/ConfigCalcs.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/ConfigProxy.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/ImportResults.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/OnlineUpdate.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/AnalNumFreq.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/AnalSingWght.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /Images/AnalMultWght.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /style.css - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$OBJINST - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#TOPICS - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#URLTBL - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#URLSTR - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\CastleLotto.chm » CHM » /#STRINGS - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Data\Default\data.cdbm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Data\Default\results.dbf - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Data\Default\systables.dbf - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\default.czp - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\default.czp » ZIP » results.dbf - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\default.czp » ZIP » data.cdbm - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\default.czp » ZIP » systables.dbf - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\CastleLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\AustraliaOzLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\AustraliaPowerball.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\AustraliaTattslotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\BelgianLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\CaliforniaFantasy5.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\CaliforniaSuperLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\CanadaLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\ConnecticutLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\FloridaFantasy5.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\FloridaLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\FloridaMegaMoney.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\Generic.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\IllinoisLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\IrishLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\IllinoisMegaMillions.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\NZLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\OhioLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\Singapore.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\SouthAfrica.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\SwissLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\TexasCashFive.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\TexasLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\TexasTwoStep.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\UkLotto.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Config\UsaPowerball.cfg - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\NewsAlert.exe - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\Images\Logo.gif - OK
CastleLotto.exe » INNO » {app}\Help\BuyNow.htm - OK

Scan completed at: 11/15/12 05:24:57
Scan time: 4 sec (0:00:04)
Total: files - 1, objects 128
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CASTLELOTTO DOWNLOAD

Support CastleLotto, just copy+paste this html: