Full Nod's Clever BoxMan report

Scan started at: 05/27/14 13:30:03
cleverboxman_setup.exe - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » setup.data - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » files.info - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.exe - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.exe » ASPack v2.12 - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\solutions\M3.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\maps\1.map - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Waylib.bin - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\File_id.diz - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.cnt - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\License.txt - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Boxmove.wav - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Boxmove2.wav - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Popup2.wav - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Readme.txt - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Maplib.bin - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.GID - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\box.mid - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Boxwin.wav - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\Boxman.hlp - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\MapPaint.exe - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\MapPaint.exe » ASPack v2.12 - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#ITBITS - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /CSHelp.txt - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /welcometopic.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /thecleverboxmanquickstartguide.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /playcleverboxman.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /downloadnewestmapsloadmapfile.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /downloadsolutionsonlineloadso.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /viewthechartofthelatest10mapsy.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /designanewmap.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /generalinformationimmediateon.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /howtounlocktheprogramwith.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /systemrequirements.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /cleverboxmaninstallation.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /cleverboxmanuninstallation.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /cleverboxmanevaluationlicense.htm - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /PopupTopics.js - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /boxman.hhc - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /boxman.hhk - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /button_main.gif - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /button_next.gif - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /button_prev.gif - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /_bm0.jpg - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /_bm1.jpg - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /embim1.jpg - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /embim2.jpg - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /clip0003.gif - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /_bm2.jpg - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$OBJINST - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#TOPICS - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#URLTBL - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#URLSTR - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\BoxMan.chm » CHM » /#STRINGS - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\buynow.ico - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_01.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_02.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_03.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_04.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_05.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_06.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_07.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_08.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_09.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_10.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_100.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_11.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_12.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_13.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_14.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_15.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_16.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_17.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_18.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_19.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_20.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_21.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_22.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_23.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_24.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_25.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_26.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_27.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_28.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_29.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_30.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_31.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_32.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_33.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_34.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_35.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_36.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_37.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_38.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_39.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_40.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_41.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_42.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_43.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_44.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_45.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_46.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_47.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_48.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_49.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_50.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_51.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_52.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_53.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_54.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_55.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_56.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_57.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_58.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_59.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_60.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_61.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_62.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_63.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_64.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_65.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_66.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_67.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_68.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_69.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_70.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_71.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_72.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_73.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_74.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_75.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_76.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_77.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_78.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_79.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_80.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_81.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_82.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_83.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_84.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_85.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_86.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_87.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_88.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_89.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_90.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_91.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_92.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_93.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_94.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_95.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_96.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_97.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_98.sol - OK
cleverboxman_setup.exe » INNO » {app}\sol\map_99.sol - OK

Scan completed at: 05/27/14 13:30:05
Scan time: 2 sec (0:00:02)
Total: files - 1, objects 170
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CLEVER BOXMAN DOWNLOAD

Support Clever BoxMan, just copy+paste this html: