Full AVP's Comodo Backup report

Objects to scan:
"CB_setup.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
Scan_Objects$1233359 running 50%
CB_setup.exe archive NSIS
CB_setup.exe//data0001 - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\System.dll - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\cService.dll - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\ioSpecial.ini - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\modern-wizard.bmp - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\modern-header.bmp - OK
CB_setup.exe//data0007 - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\Banner.dll - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\Plugin.dll - OK
CB_setup.exe//Skin.skf - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0001.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0002.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0003.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0004.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0005.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0006.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll//data0007.res - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\NSIS_SkinCrafter_Plugin.dll - OK
CB_setup.exe//bottom.bmp - OK
CB_setup.exe//separator.bmp - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\MyLangDLLS3.dll - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\MyLangDLLT3.dll - OK
CB_setup.exe//ConfigurePage.ini - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\InstallOptions.dll - OK
CB_setup.exe//b.bmp - OK
CB_setup.exe//content.bmp - OK
CB_setup.exe//SkinNoIcon.skf - OK
CB_setup.exe//$PLUGINSDIR\inetc.dll - OK
CB_setup.exe//license.bmp - OK
CB_setup.exe//browse.ini - OK
CB_setup.exe//FinishPage.ini - OK
CB_setup.exe//CBU.exe - OK
CB_setup.exe//ProxyDetector.exe - OK
CB_setup.exe//VSS_s2003.dll - OK
CB_setup.exe//VSS_vista.dll - OK
CB_setup.exe//VSS_xp.dll - OK
CB_setup.exe//CSE.exe - OK
CB_setup.exe//version.ini - OK
CB_setup.exe//cacert.pem - OK
CB_setup.exe//cakey.pem - OK
CB_setup.exe//lpslib.dll - OK
CB_setup.exe//sciter-x.dll packed UPX
CB_setup.exe//sciter-x.dll//UPX - OK
CB_setup.exe//sciter-x.dll - OK
CB_setup.exe//feedback.dll - OK
CB_setup.exe//CBU.exe - OK
CB_setup.exe//ProxyDetector.exe - OK
CB_setup.exe//VSS_s2003.dll - OK
CB_setup.exe//VSS_vista.dll - OK
CB_setup.exe//VSS_xp.dll - OK
CB_setup.exe//ssleay32.dll - OK
CB_setup.exe//libeay32.dll - OK
CB_setup.exe//lpslib.dll - OK
CB_setup.exe//sciter-x.dll - OK
CB_setup.exe//feedback.dll - OK
CB_setup.exe//uninst.ico - OK
CB_setup.exe//cbunat.exe - OK
CB_setup.exe//cbunat.exe - OK
CB_setup.exe//crosscer.cer - OK
CB_setup.exe//CBDrvSys.exe - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res archive CAB
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe archive CAB
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//kmdfcustom.dll - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//spmsg.dll - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//spmsg2k.dll - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//spmsgxp_2k3.dll - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//spuninst.exe - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//spupdsvc.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//spupdsvc.exe - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//wdf01000.sys - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//wdfldr.sys - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\wdf01009.cat - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\kmdfcustom.dll - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\updspapi.dll - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\update.exe - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\update_srv2k3.inf - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\update_win2k.inf - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\update_winxp.inf - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\updatebr.inf - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//update\update.ver - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe//# - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Win2k-WinXP-Win2k3.exe - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu archive CAB
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//WSUSSCAN.cab archive CAB
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//WSUSSCAN.cab//package.cab archive CAB
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//WSUSSCAN.cab//package.cab - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//WSUSSCAN.cab//package.cab - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//WSUSSCAN.cab - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab archive CAB
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//_manifest_.cix.xml - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_76910b43374273c0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_76059f401e24d6cf.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_74a2d3cb3a2180e0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_741b5f722101e082.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_zh-tw_8147103cf92b83d7.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_zh-cn_7d4ad2e6fbbaa767.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_tr-tr_abedb4e94b82d548.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_sv-se_02e06aa25cc6d357.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_ru-ru_66e5802d659dc8fc.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_pt-pt_20426e6980bc3ad0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_pt-br_1f609efd814ccaf4.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_pl-pl_1d0cb45982c33710.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_nl-nl_d6d059d79da0c95c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_nb-no_d8910e999c74bf87.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_ko-kr_effe8d64c44f93cb.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_ja-jp_4c94b0afd1deccb5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_it-it_aa6f31a2dec3bada.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_hu-hu_07b7bba3ebf1a478.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_he-il_0466e2fdee00d64a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_fr-fr_c0473b5c0791d55c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_fi-fi_bcaaca0a09d9b124.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_es-es_1d8fc55d14bfbefa.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_en-us_1dc468791498cd55.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_el-gr_1d69c01314d02a1e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_de-de_74d3928025bac190.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_da-dk_77a7fd4423e46cf6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_cs-cz_da6e1d1d2d9e70f7.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_ar-sa_8924c4f94f964375.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_zh-tw_80bba439e00de6e6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_zh-cn_7cbf66e3e29d0a76.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_tr-tr_ab6248e632653857.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_sv-se_0254fe9f43a93666.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_ru-ru_665a142a4c802c0b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_pt-pt_1fb70266679e9ddf.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_pt-br_1ed532fa682f2e03.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_pl-pl_1c81485669a59a1f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_nl-nl_d644edd484832c6b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_nb-no_d805a29683572296.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_ko-kr_ef732161ab31f6da.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_ja-jp_4c0944acb8c12fc4.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_it-it_a9e3c59fc5a61de9.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_hu-hu_072c4fa0d2d40787.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_he-il_03db76fad4e33959.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_fr-fr_bfbbcf58ee74386b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_fi-fi_bc1f5e06f0bc1433.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_es-es_1d045959fba22209.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_en-us_1d38fc75fb7b3064.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_el-gr_1cde540ffbb28d2d.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_de-de_7448267d0c9d249f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_da-dk_771c91410ac6d005.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_cs-cz_d9e2b11a1480d406.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_ar-sa_889958f63678a684.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_zh-tw_7f58d8c4fc0a90f7.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_zh-cn_7b5c9b6efe99b487.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_tr-tr_a9ff7d714e61e268.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_sv-se_00f2332a5fa5e077.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_ru-ru_64f748b5687cd61c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_pt-pt_1e5436f1839b47f0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_pt-br_1d726785842bd814.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_pl-pl_1b1e7ce185a24430.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_nl-nl_d4e2225fa07fd67c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_nb-no_d6a2d7219f53cca7.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_ko-kr_ee1055ecc72ea0eb.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_ja-jp_4aa67937d4bdd9d5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_it-it_a880fa2ae1a2c7fa.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_hu-hu_05c9842beed0b198.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_he-il_0278ab85f0dfe36a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_fr-fr_be5903e40a70e27c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_fi-fi_babc92920cb8be44.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_es-es_1ba18de5179ecc1a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_en-us_1bd631011777da75.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_el-gr_1b7b889b17af373e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_de-de_72e55b082899ceb0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_da-dk_75b9c5cc26c37a16.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_cs-cz_d87fe5a5307d7e17.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_ar-sa_87368d8152755095.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_zh-tw_7ed1646be2eaf099.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_zh-cn_7ad52715e57a1429.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_tr-tr_a97809183542420a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_sv-se_006abed146864019.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_ru-ru_646fd45c4f5d35be.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_pt-pt_1dccc2986a7ba792.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_pt-br_1ceaf32c6b0c37b6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_pl-pl_1a9708886c82a3d2.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_nl-nl_d45aae068760361e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_nb-no_d61b62c886342c49.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_ko-kr_ed88e193ae0f008d.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_ja-jp_4a1f04debb9e3977.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_it-it_a7f985d1c883279c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_hu-hu_05420fd2d5b1113a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_he-il_01f1372cd7c0430c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_fr-fr_bdd18f8af151421e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_fi-fi_ba351e38f3991de6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_es-es_1b1a198bfe7f2bbc.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_en-us_1b4ebca7fe583a17.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_el-gr_1af41441fe8f96e0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_de-de_725de6af0f7a2e52.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_da-dk_753251730da3d9b8.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_cs-cz_d7f8714c175dddb9.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_microsoft-windows-w..ellibrary.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_ar-sa_86af19283955b037.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_fef34ebdf95f9050d7dc4ae718d440cf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_d602afb96beb5a6b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_feeaac3f084924ead53b2d401b1a3692_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_6a916552821f879d.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_fc5101ef1d9936a37e4c7c988a72c205_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_1b1d882c0089b2f4.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_f85bdc0e1495f3f3b11b407d1dd815a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_d46624935769e4ac.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_f5e4e05fa603f154fce86884c9ceb53b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_be0bc0482d61eac1.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_f1e99133a407bb7974a559f385d0d110_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_9b8cbc5aa7bc389d.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_f1cd168aec9e1be29c42c168e1302f79_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_45b49926eabe05e6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_f1b3247fc711a0c5f5f7881afa3033fa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_c5f3fc9ee6dfb156.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_ef1272bd917dd1ef71d19591128de774_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_0b5fb29d64989814.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_ee5f81c5a5b490b3488ab4ae69a9877e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_b9605aab8f73ac88.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_eba95406cbfbc3e0b1fdc5e36ad54563_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_7f8acce606bf6328.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_eb679b2de1586e8c1a878167fe43d1a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_612c760f61f0e283.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_e96521c3e17821436bc5e3453faeffdf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_d21eae62e0f0637a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_e8b247217245ac6ba56c458b6086ea21_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_5954d7b140779f47.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_e7144fdc39de40d8cc2d41a74741c933_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_b7b765aa37eb6047.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_df90079ff74d3cd84e434bda5e677023_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_8f523e19c0f2121b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_dcc56ec2f3e6c24671b3f7985819a3f2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_9139dd89f117eba1.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_dbf3aeef6b84bdbb32d086afc4edac93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_d22f2c646ea504b9.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_db46ebe80ded0a865e33c5d2001e7483_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_9e2ec1b1007bf473.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_da7936b288972387dbdac75890b59c11_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_0d0a7bdbe536fc62.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_d80c9f8c5e894bdf41e72bfa353f910c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_5e17b0e9011a27e5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_d4a597de73b2714f295f4052d3d84955_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_788c1dfb8dfaf5c6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_d4684323f0920237e79245c9998475f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_b799d88af49133c2.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_d1a70faf4be8552b553f16c170a6c825_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_0f18bf63b6f83e8a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_ce3ca631c08d03848685cf8ae10b4a8e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_ad7be083afc8169c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_cd1bee5667160d5e739258e36803c78f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_e1eb53f0ae19c171.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x86.cab//x86_c49289d8f0b1d8cfee02ed40938f9e3c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_ff987f0ce6c94449.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_f1e5fbe859b4c6ddff0025594354fde6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_0cb97686cbc8a5d8.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_f15838f225ce5d2aeeeefd3ff4160f1b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_e1ccc3cb3f91d18f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_f0dee3e9f9acc80391cadf0062dc58e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_56c43745d412ebd3.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_f01eca3bd57639ceb71443b544cb154d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_53e360925ee189d5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_ef9c7ea9c781c8b47285bdb4fd448f43_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_10797a1418812ece.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_e8869f4f4b90b5ef3b3a5524b64de513_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_f498c2fe1969042e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_e7c7094042da38a8529e265623a9a842_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_e174e64021fa1186.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_e1a950d6c7a092c3d1211ff7093023a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_0f16f51b181d79be.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_e16daf5f15cbd2ff30c94b27e5f13d16_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_6fe68267d430a218.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_df0b8f31dd752a8e5eae923611ec333e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_d28b52573fd282d9.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_ddb32d3f2b993025af2098a9139f50a9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_be41138fdfddaee5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_dd886bd1753658c9a1ab4547690d79d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_37c10c031cb5eb29.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_d25c5e085c2ab59da9bc3786b891f8fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_16bd9da829f48ce3.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_d1ae6ff0562a0cb4d7c48d6db60b4c3a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_8fa8b8b860edfcf2.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_d1186c3c71deb68f58c9c4f896f2e1fa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_4d415727479f6daf.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_cabbd00fd36056fe429a1118995ddbb7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_0c83fbfb86b1d1bf.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_ca77f7a3bb0f8e044aa1e321541b1314_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_e0f48535fde770a4.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_c3fdc45042e919d8dc2f1f93fbeb80be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_b18138e8254f6dad.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_c2e4cd8bd70ca9f281557dee877588ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_d47461f6e0f93eb5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_c292eabd3b828c21d7fe76e24beaa367_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_7d26a5c41bd53030.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_c1084f69e587d39ff9c961d643a287a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_5da35d409a0882ac.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_be679f28c5ead504a092aee9fdfa40df_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_b3ea1483cb3d32da.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_bde27aef1d53ef1bd1395ea1ae01a655_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_a1a9c409675b4359.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_bc32dc8e7c82e92f4e9edf164e02ad0d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_02c16dbdf03a4a33.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_b74d0b60758a52c860a0106f3c05a83a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_6a42bba5732dbf7f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_b651a7315f76dc381d1789ae6c9cffa0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_2fdf3a9d50843e0a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_b3ca8f901e2a4b57f3539352664f0926_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_2e0b6d396c49135b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_b320ca579535dcaeb3210c35df5a4095_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_c533cd147eb8e60e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_aa51365491eb12a3499e5e361622cb1e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_dc5bc6fba60600fb.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_aa4fce2bc53e3eae058f3f7fa78dca80_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_67a99a13a0e408ae.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_aa4f7633a11b508cd9911212f9685ad5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_c20a30fc32c16c65.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_a9cc5ae29cd1513e685289464a439cd2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_dad25c19e5f64b99.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_9fc2b8854903f9628bccaeee94d42e95_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_64e1d2abcc32a33b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_99b53331d393559f9bbef1ab5b2c1ee6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_ddacafa18d071e45.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_97c46423bc5bf4aad915fd7b80c6f116_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_af265d6b53621fde.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_93d084300de0c934a878f2549e7346da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_a57801929341861e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_934a35a9d3c718b30e3a574e120bd4a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_fce5729aadfed8a9.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_927708025f7972f6b5cc0f48343c1fed_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_356914d8c2f665fc.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_9117a0e1ce6d0efd786ad846d4782b38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_d6f17e9cc38cf3b5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_8da9a578ed0c46816c70b98a13549509_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_604517b8c0f755c1.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_8ac62f065a70043e94f4ece53e546a70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_897fc10f7b70d86e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_86ffa7660190406f7a4b107cd26765eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_28d8057089fd67e5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_7eadfde5ea650b9f3913ff84f9f349c7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_2220d6dcf46430a5.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_7de244945d0de18d5d7069e57840db6e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_ec4612b30fd9c17f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_7c5e52853bc09ac06307d99ae8584d49_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_520f69ec9461c675.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_79d02483f47b08e695dde3474015f288_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_5ee685b4ece4b826.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_765a7372a8ad28b326efa743b9ed952b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_5c41f1381e2d9276.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_75f95c2d2fece10187dc0285b7c1cb71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_fe2c61cb2385e5bf.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_736b8423577606335ce9251908a6b765_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_952417f92c54f8c1.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_6fe34bf4ee8410c926496528c55ada48_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_7584985ee0213e8f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_6d7e8d4a84244260cb711f2998d2cfa7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_ed3e284facdbbf15.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_6a67996467799963720869290078a05a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_73bb1fb4ae03073c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_65a0f4cfd658b06ead88d10b271243de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_2e4a09c9f41acfb0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_656f17190482a188d2e494fc4a0b1067_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_732c84d1a9b4e703.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_63c97ab767f209a4227f7f89bc1b577a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_ee8ac4d794e7297c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_61c0160c810e1d776221d8efafbf1187_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_db3f84092706e6a6.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_5f6497614882298aaaf54eae3a57dd4b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_e5778f1e6ca20759.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_5b72de9b5732c4ca02aec207b9dbeaec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_b3189e458b95cf94.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_5b726b6c189934fb46ef5eab7e78fafd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_d6c7ec467c378fb8.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_5725113159094a8f0581d60302931b8e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_72363d932b6cf837.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_559130d348a3f7cfb6ec5b2510ef3c01_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_7f13c940ad45d37a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_5151decae212a5a4b32e140f1b38dca4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_fdc94f98b318312f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_4c1cc131339637d31584b69e1f1f356f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_7f29348c2b5d4fd7.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_49bcb02d2e7ca0df7946d23bb4fe72e4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_85f94ab6ebc16e55.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_495d3f85c3f49c502ce9104e570df2dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_6e19f794e2c3e27b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_4772a870426d60fa18a9369a6e526049_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_8cfd86ad30235471.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_442738b35c0aa02b24760af022337e86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_227cd0057f4eff4e.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_42a5bbdcef50689f51e29d3be43066af_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_622f45bc034e2d6b.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_4273955d4385fb9b4134e636cd028f61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_f8f8317bebdea6cd.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_3cbff206302c2ec6da5f0ce57e15be9e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_235f0f45060c171f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_3be85017e5807df268aa38fe1a03682a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_a8b726c4cc06785f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_37aa7b7ecb8088c2860d6e774bacb268_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_feb626052a4cd9b3.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_376891dc4fd5a68e7c6ad68e03a09b1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_5aac2e3c1b167e52.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_341bf316fc3c7b43b8adf91c2695d59d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_93a5917b131da414.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_29d27488a4a8b69d629819e46f9ce751_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16885_none_6170aaf5b20cab66.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_27d1480f04c42b774ebaa5ff3b993e4c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_8d1023fad722e170.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_23cc0eecd58c39a34aec581986043238_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_1115b46679ae193f.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_1f9866e33fdb72cbeff1036e44cb119e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18289_none_09a888097e6aaf0c.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_1f63c4693ab8b7f0ad341a028ea506a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_5329826d05771167.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_1f04931732fce8d444a274f704af0dc5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_240e316f017e5bd7.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_1bd62c4e0f1ba639efb00e5170467941_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_ac81e5c93bb8d1d0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_1bce6bea4ba8d594665a374475df7a50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_bb81857f9c0c57a0.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_17bf21a02713698a0e692bc580fb5809_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_6b1daf5261ae913a.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_1210f31551d257dea581e17068b2bb2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22470_none_a95d09b95ce55526.manifest - OK
CB_setup.exe//WdfCoInstaller01009.dll//data0001.res//Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Install-v1.9-Vista.msu//Windows6.0-KB970158-x64.cab//amd64_103f9bb127d9ab9dcacc85edaa6e2241_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21083_none_a5431d31a97f1513.manifest - OK
CB_s

Back to the main report

Put a free download button on your own website

COMODO BACKUP DOWNLOAD

Support Comodo Backup, just copy+paste this html: