Full DR.Web's CompeGPS AIR report

setup_compeGPSAIR_61.exe - archive INNO SETUP
>setup_compeGPSAIR_61.exe\Script0.bin - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\Script1.bin - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\Script2.bin\data001 - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\Script2.bin - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\Install_Script.iss - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\0.object - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\1.object - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\2.object - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\0.file - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\compegps.exe - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe packed by ASPACK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe - archive BINARYRES
>>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe\data001 - OK
>>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe\data002 - archive HTML
>>>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe\data002\javascript.0 - OK
>>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe\data002 - OK
>>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe\data003 - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeGPSAIR.exe - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\borlndmm.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\cc3250mt.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\vcl50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\vclx50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\tee50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\Tee7C5.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\teedb50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\TeeImage7C5.bpl - archive BINARYRES
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\TeeImage7C5.bpl\data001 - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\TeeImage7C5.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\TeePro7C5.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\teeui50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\TeeUI7C5.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\vcljpg50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\compeicons.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\Idioma.def - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\protocol.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\datumsb.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\wkt_adam.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\variosound.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\compegps.log - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\Splash_Air_V6.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\template_logbook.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\olcservers.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\olcregions.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\vclado50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\vcldb50.bpl - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\NMFAST50.BPL - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\bcbie50.BPL - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\ijl15.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\itvjpg.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\ItvGeoTiff.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\Itvlink.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\libpng.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\itvdgn.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\itvtab.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\ItvMrSid.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\FreeImage.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\NCScnet.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\NCSEcw.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\NCSEcwC.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\NCSUtil.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\CompeTOP50.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\x9.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\zlib.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\dataux.dat - archive ZIP
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\dataux.dat\datoumpl.dll - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\dataux.dat - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe - archive INNO SETUP
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Script0.bin - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Script1.bin - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Script2.bin\data001 - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Script2.bin - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Install_Script.iss - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\0.object - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\1.object - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\2.object - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\{sys}\subinacl.exe - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\SuuntoUSB_Setup_7.exe\1.file - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\helicoptero.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\klimmer2.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paperplaneBlue.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paperplaneGreen.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paperplaneRed.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\parapente.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\Waypoint.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\advance.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\airwave.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\apco_simba.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\edel.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\GIN Oasis sugar.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paragliderBLUE.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paragliderGREEN.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paragliderRED.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paraglidingBlue.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paraglidingGreen.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paraglidingRed.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\up.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\advance.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\airwave.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\apco_simba.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\edel.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\GIN Oasis sugar.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paragliderBlue.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paragliderGreen.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paragliderRed.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paraglidingBlue.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paraglidingGreen.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\paraglidingRed.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\up.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\advance.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\airwave_blue.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\edel_blue.PNG - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\simba_blue.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\paragliders\up.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaBlue.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaGreen.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaRed.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Black.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Black_Yellow.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Blue.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Blue_Tourq.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Green.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Red.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Red_Black.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Red_Yellow.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow_Black.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Blue_Red.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Gray_Red.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Green_Gray.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Red_Black.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Red_Gray.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Yellow_Black.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_BK_B.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_BK_R.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_LB_B.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_O_R.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_Y_BK_Y.3ds.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaBlue.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaGreen.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaRed.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Black.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Black_Yellow.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Blue.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Blue_Tourq.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Green.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Red.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Red_Black.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Red_Yellow.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow.3di - archive BZIP2
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow.3di\data000.tmp - OK
>>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow.3di\data001.tmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\deltaWhite_Yellow_Black.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Blue_Red.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Gray_Red.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Green_Gray.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Red_Black.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Red_Gray.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\Laminar07_Yellow_Black.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_BK_B.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_BK_R.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_LB_B.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_W_O_R.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\hanggliders\LitespeedS_Y_BK_Y.3ds - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\balloons\ballonRainbowRacer.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\balloons\ballonRainbowRacer.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\balloons\ballonRainbowRacer.JPG - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\clouds\cloud1.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\clouds\cloud1.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\clouds\cloud1.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\clouds\tree.3di.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\clouds\tree.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\arbol_alpha.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\camping.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\photograph.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\picnic.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\water.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\camping.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\photo.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\picnic.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\3D\wpts\water.3di - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\sky\cirrus.jpg - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\sky\cumulus.jpg - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\sky\storm.jpg - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\dgnseeds\llavor2d.dgn - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\dgnseeds\llavor3d.dgn - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\dgnseeds\seed2d.dgn - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\dgnseeds\seed3d.dgn - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\att.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_ff.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_first.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_last.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_pause.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_play.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_rew.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_stop.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\ico_toggleloop.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\nod.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\web\p1.gif - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\brujula.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\buttons20.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\error.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\foto.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\marcha.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\modif.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\panic.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\puerta.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\punto_cal.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\punto_cal_select.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\relojtierra.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\satelites.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\shortcut.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\stop.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\target.png - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\thermal.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\transition.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\wizi.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\internal\world.JPG - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\A1_blue.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\A1_red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\A2red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\A2_green.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\aferrari.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\airplane.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\arrow.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\arrow2.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\arrow3.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\arrow4.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\arrow5.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\car.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\Car1red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\Car1_green.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\Car2red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\Car2_green.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\Car3green.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\Car3red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\moto1_green.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\moto1_red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\pointer1.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\pointer2.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\pointer3.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\quad1_green.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\quad1_red.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\ship1.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\ship2.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\ship3.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\ship4.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\ship5.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\ship6.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\starship.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\symbols\movingmap\yellarrow.bmp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\Ager.CJT - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\waypoints\clouds.WPT - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\waypoints\Montrebei.RTE - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\waypoints\waypoints_ager.wpt - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\maps\ager2.imp - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\maps\ager2.jpg - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\maps\AgerDem90.CDEM - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\maps\euro_airspace.MPV - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\maps\WorlgoogleMaps_orto.wgom - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\tracks\2002-04-27- AgerT1.IGC - OK
>setup_compeGPSAIR_61.exe\{app}\tracks\Track Demo.IGC - OK
setup_compeGPSAIR_61.exe - OK
Scan report for "setup_compeGPSAIR_61.exe":
Scanned: 2742/2741 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:02:15
Riskware: 0/0 Scan speed: 430 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 0:02:53


Back to the main report

Put a free download button on your own website

COMPEGPS AIR DOWNLOAD

Support CompeGPS AIR, just copy+paste this html: