Full Nod's Corrupt Open Office Salvager report

Scan started at: 12/01/12 00:14:50
open_office_salvager_1.2_setup.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » setup.data - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » files.info - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {tmp}\itdownload.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\open_office_salvager_1.2.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\do_not_remove\manifest.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\source\oor.pl - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\source\oor.pl.bak - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#ITBITS - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#STRINGS - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#TOPICS - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#URLSTR - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /#URLTBL - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$OBJINST - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /7zip.hhc - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /7zip.hhk - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /start.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/7z.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/faq.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/formats.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/license.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/performance.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/register.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /general/thanks.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/about.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/benchmark.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/menu.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/options.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/7-zip/add.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/7-zip/extract.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/7-zip/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/7-zip/options.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /fm/plugins/7-zip/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/exit_codes.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/syntax.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/ar_exclude.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/ar_include.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/ar_no.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/charset.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/email.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/exclude.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/include.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/large_pages.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/list_tech.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/method.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/output_dir.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/overwrite.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/password.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/recurse.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/sfx.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/shared.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/ssc.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/stdin.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/stdout.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/stop_switch.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/type.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/update.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/volume.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/working_dir.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/switches/yes.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/add.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/bench.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/delete.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/extract.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/extract_full.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/index.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/list.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/style.css - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/test.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /cmdline/commands/update.htm - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7-zip.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7z.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\7z.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\Cake3.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\CakeCmd.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\Cake_CMD_License.txt - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\Corrupt_Open_Office_Recovery_GPL_License.txt - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\Dlls.txt - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\doctotext.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\icon.ico - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\icon_16x16.gif - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\icon_32x32.gif - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\ICSharpCode.SharpZipLib.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libgcc_s_sjlj-1.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libglib-2.0-0.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libgobject-2.0-0.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libgsf-1-114.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libiconv-2.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libintl-8.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\libxml2-2.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\mimetype - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\no-frills.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\no-frills.exe » UPX v12_m5 - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\oor.pl - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\sevenzipcmd.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » Configurations2/accelerator/current.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » content.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » layout-cache - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » META-INF/manifest.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » meta.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » mimetype - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » Pictures/1000000000000173000000D6874F785B.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » Pictures/1000000000000369000001054ED9C849.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » Pictures/100000000000045D00000186E284DEF4.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Configurations2/accelerator/current.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » content.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » layout-cache - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » META-INF/manifest.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » meta.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » mimetype - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000173000000D6874F785B.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000369000001054ED9C849.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/100000000000045D00000186E284DEF4.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Configurations2/accelerator/current.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » content.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » layout-cache - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » META-INF/manifest.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » meta.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » mimetype - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000173000000D6874F785B.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000369000001054ED9C849.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/100000000000045D00000186E284DEF4.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Configurations2/accelerator/current.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » content.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » layout-cache - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » META-INF/manifest.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » meta.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » mimetype - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000173000000D6874F785B.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000369000001054ED9C849.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/100000000000045D00000186E284DEF4.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Configurations2/accelerator/current.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » content.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » layout-cache - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » META-INF/manifest.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » meta.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » mimetype - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000173000000D6874F785B.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/1000000000000369000001054ED9C849.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Pictures/100000000000045D00000186E284DEF4.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » settings.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » styles.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Thumbnails/thumbnail.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » settings.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » styles.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Thumbnails/thumbnail.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » settings.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » styles.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Thumbnails/thumbnail.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » settings.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » styles.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » recovered_us.zip » ZIP » Thumbnails/thumbnail.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » settings.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » styles.xml - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\test test.odp » ZIP » Thumbnails/thumbnail.png - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\UnzDll.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\zip.exe - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » {app}\ZipDll.dll - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » script_raw.data - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » script.pas - OK
open_office_salvager_1.2_setup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 12/01/12 00:15:00
Scan time: 10 sec (0:00:10)
Total: files - 1, objects 185
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CORRUPT OPEN OFFICE SALVAGER DOWNLOAD

Support Corrupt Open Office Salvager, just copy+paste this html: