Full Nod's Cowboy Clock ScreenSaver report

Scan started at: 11/15/12 21:59:55
dc_cowboy_clock.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » setup.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » files.info - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\itdownload.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {app}\Info\License_and_ReadMe.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {app}\Info\7art-Logo.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {app}\Info\Alien-Clock.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {app}\Info\Crystal-Clock.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {app}\Info\dc.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {app}\Info\ScreensaverSky.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {sys}\bvcsky.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » setup.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » files.info - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\setupicon.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\IssProc.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\IssProcLanguage.ini - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » setup.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » files.info - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » {app}\ProtectedSearchSettings.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » {app}\ProtectedSearch.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » {app}\System.Data.SQLite.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » {app}\TaskScheduler.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » {app}\TaskSchedulerCreator.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » {app}\ProtectedSearch.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » script_raw.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » script.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\ProtectedSearchSetup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\STInst32.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\STInst64.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\UnProtect32.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\UnProtect64.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\System.Data.SQLite.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\HandleBrowser.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\Toolbar_GetImages.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\InstTracker.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\FireFoxExtensionWithFF8Fix.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\FireFoxUninstaller.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » public_key.cer - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » background.html - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » html1.htm - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » manifest.json - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » npwiddit.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » panel.htm - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » pop.htm - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » widdit.htm - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » script/script.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/background.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/config.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/global_gc.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/GSD_gc_config.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/GSD_gc_misc.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/jquery.min.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/jtricks.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/jtricks2.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/newtab.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/sharedScripts.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/tt.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/widdit-lite.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/widdit.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » js/widdit_end.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » img/chrome-web-store.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » img/glyphicons-halflings-white.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » img/glyphicons-halflings.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » img/favicon/icon16.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/bing.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/dropdown_ic_hor.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/dropdown_ic_ver.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/google-tools.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/magnifier.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/search_button.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/toolbarLeft.gif - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/twitter_ic.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/Twitter_newbird_blue.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/widdit_icon_large.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/widdit_icon_med.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/widdit_icon_small.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » images/YouTube_ic.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » css/css.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » css/toolbarPreview.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » css/widdit.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/newtab.html - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/background.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/config.json - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/newtab.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/start.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/tools.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/apps.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/closedTabs.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/dials.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/ga.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/remoteUpdate.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/search.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/modules/setup.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/libs/bootstrap.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/libs/jquery.min.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/js/libs/script.min.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/img/chrome-web-store.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/img/glyphicons-halflings-white.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/img/glyphicons-halflings.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/img/favicon/icon16.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/bootstrap.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/firefox.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/style.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/firefox.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/style.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/responsive/1024x768.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/responsive/1280x800.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/responsive/640x480.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/responsive/800x600.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/apps.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/closedTabs.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/dials.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/main.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/mixins.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/newtab.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/search.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\chrome\CertifiedToolbar7art.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bundler/css/less/newtab/vars.less - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {win}\Launcher.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {userappdata}\CertifiedToolbar7art\CertifiedToolbar7art.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome.manifest - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\install.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\install.rdf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\pop.htm - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/about.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/contents.rdf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/events.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/floating.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/global.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/GSD_aes.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/GSD_config.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/GSD_log.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/GSD_misc.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/GSD_pref.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/GSD_toolbar.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/message.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/namespace.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/options.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/pop.htm - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/popbrowser.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/radio.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/server.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/tb.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » content/tb.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » skin/appIcon.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » skin/contents.rdf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » skin/sep.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » skin/widdit_logo.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\chrome\CertifiedToolbar7art_161.jar » ZIP » skin/widdit_overlay.css - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {app}\support@CertifiedToolbar7art.com\components\wtb_complete.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\isxdl.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » {tmp}\german2.ini - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » script_raw.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » script.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\CertifiedToolbar7art.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » setup.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » files.info - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {tmp}\IssProc.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {tmp}\IssProcLanguage.ini - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {userappdata}\Complitly\Complitly.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {userappdata}\Complitly\KeepMeUpdated.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {userappdata}\Complitly\Complitly64.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\chrome.manifest - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\install.rdf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\chrome\content\appIcon.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\chrome\content\browserOverlay.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\chrome\content\options.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\chrome\content\options.xul - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\chrome\content\utils.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\support@Complitly.com\defaults\preferences\predictad.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {tmp}\InstTracker.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\FireFoxExtensionWithFF8Fix.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\FireFoxUninstaller.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {tmp}\System.Data.SQLite.dll - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » public_key.cer - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » bg.html - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » contentscript.js - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » manifest.json - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » icons/128.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » icons/16.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » icons/256.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » icons/32.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » icons/48.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {app}\chrome\ComplitlyChrome.crx » CHROMEEXTENSION » content.zip » ZIP » icons/64.png - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » {tmp}\HandleBrowser.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » script_raw.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » script.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {tmp}\ScreensaverskytoolbarAcPro.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » setup.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » files.info - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {win}\7art Screensavers Manager.scr - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\info\7art-logo-icon-88x88.ico - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\info\License.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\global.xml - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\alien-clock.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\alien-matrix.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\alien-plasma.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\christmas-lake.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\christmas-land.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\christmas-night.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\christmas-tunnel.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\living-landscape.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\lovely-pond.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\minds-eye.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\moon-base.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\oasis.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\ocean-fish.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\space-christmas.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\txt\super-cars.txt - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\stub\clock.swf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\stub\clock.swf » CWS » file.swf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\stub\nightish.swf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\stub\nightish.swf » CWS » file.swf - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-clock-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-clock-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-clock-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-matrix-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-matrix-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-matrix-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-plasma-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-plasma-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\alien-plasma-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-lake-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-lake-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-lake-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-land-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-land-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-land-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-night-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-night-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-night-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-tunnel-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-tunnel-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\christmas-tunnel-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\living-landscape-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\living-landscape-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\living-landscape-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\lovely-pond-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\lovely-pond-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\lovely-pond-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\minds-eye-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\minds-eye-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\minds-eye-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\moon-base-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\moon-base-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\moon-base-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\oasis-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\oasis-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\oasis-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\ocean-fish-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\ocean-fish-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\ocean-fish-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\space-christmas-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\space-christmas-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\space-christmas-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\super-cars-1.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\super-cars-2.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » {app}\data\screens\super-cars-3.jpg - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » script_raw.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » script.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {win}\temp\7artManagerInst.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {syswow64}\cowboy_clock.scr - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » {syswow64}\cowboy_clock.sky - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » script_raw.data - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » script.pas - OK
dc_cowboy_clock.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 11/15/12 22:00:05
Scan time: 10 sec (0:00:10)
Total: files - 1, objects 262
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

COWBOY CLOCK SCREENSAVER DOWNLOAD

Support Cowboy Clock ScreenSaver, just copy+paste this html: