Full Nod's DART Karaoke Studio CD+G report

Scan started at: 11/17/12 03:04:35
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » setup.data - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » files.info - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\MFC71.DLL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\MFC71U.DLL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\MSVCP71.DLL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\MSVCR71.DLL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\ATL71.DLL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\ATL71.DLL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\asycfilt.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\atl.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\atl.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\comcat.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\mfc42.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\mfc42u.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\msvcp60.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\msvcirt.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\msvcrt.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\oleaut32.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\olepro32.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {sys}\stdole2.tlb - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\CDRec4.exe - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\cdrec4.pfi - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\KarBuild.exe - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDGSim.exe - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /#ITBITS - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /karaoke.hhk - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth2vg2.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth4dgz.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth7pif.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth0wxa.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth1gc5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth3ueq.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth3rcn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth1uxx.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth9967.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth0sv9.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth3y9g.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth7s11.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth4jzn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth3ctv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth4243.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth5zxv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth0sqc.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth5rs7.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth3p64.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth5dil.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth44rw.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth3nfr.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth40hg.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth6e5k.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth425j.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth5kqe.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth2cza.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth760m.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth9ran.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth03p0.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth7o6q.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth22lv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth1703.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth1085.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth6z1h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth6lvb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth35ix.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth2ehx.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth0nn8.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth6u79.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/auth1t4i.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main4c6w.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main8x13.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main9sqf.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main8x0t.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main63zm.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main78bp.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main15f8.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main95d0.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main3xev.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main8twn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main9htf.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main8git.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main1isu.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main0kaa.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main3t4i.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/main9db9.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/RecorderPlayer.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/Playlist.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/Producer.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/PitchShifter.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/FileInfo.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/Devocalizer.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/CD+GPlayer.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4c6w.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1gc5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai15f8.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai3cvk.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai9sqf.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4244.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0853.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5nlk.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai181c.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai3ueq.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0wxa.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai23n8.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai30zb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1f53.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8orp.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai6a05.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai07cb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai7hif.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0q0n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai30on.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai2ugn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5cf9.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai71es.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai2rqd.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0e2b.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8hik.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5zhv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai19wv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai3icu.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5bxh.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai04yt.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai07qx.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai44o5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1c1g.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0qib.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai51yk.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1sh5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0w8n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8gjb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8yif.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4e7n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0b8n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai55ya.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai25o3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai7jw4.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4jjb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1a5h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8zzo.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai821x.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8qwb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow21v3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow12us.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow5vec.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow5q9g.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow26yc.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow20ms.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow46d0.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow657p.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow2r04.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow40ms.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow3w38.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow8ppw.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow77ho.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow45yo.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow559h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow87l5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow8trb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec1ch3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec827r.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec2bfp.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec44rw.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec87ar.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec8g6c.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec4lkn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec4rtz.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec67z9.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr876v.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr6z7b.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr4i0n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1y2f.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr875c.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr8ai3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1zzb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1inr.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr8twn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr7g85.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1isu.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr6c4l.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr9dbt.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr5mpc.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr2gbq.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr9r8t.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod2sgz.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod3bjn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod3exx.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod5t9h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod6qjr.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod195z.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod3m77.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod471d.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod7m01.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod1tmb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod471n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod725v.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod7xnl.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /html/onoffbar.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zrecording.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zformat.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zutilities.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zburning.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zcopyCD.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zdatarom.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zwmamp3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtohandle.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtomanage.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtorecord.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtoplay.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtoprocess.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtocreatecd.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdrec/aboutCDR.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/bullet.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/knew.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kopen.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/ksave.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kwizard.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/ksoundtr.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/ktext.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kinfo.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kdevocal.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kproducer.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kplayer.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kplaylist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/kcdr.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/khelp.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/createcdg.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /images/playcdg.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_cdr.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\CDRec4 Basic\karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_help.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /html/FileInfo.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /html/Devocalizer.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /html/CD+GPlayer.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4c6w.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1gc5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai15f8.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai3cvk.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai9sqf.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4244.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0853.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5nlk.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai181c.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai3ueq.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0wxa.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai23n8.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai30zb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1f53.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8orp.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai6a05.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai07cb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai7hif.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0q0n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai30on.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai2ugn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5cf9.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai71es.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai2rqd.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0e2b.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8hik.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5zhv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai19wv.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai3icu.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai5bxh.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai04yt.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai07qx.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai44o5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1c1g.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0qib.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai51yk.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1sh5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0w8n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8gjb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8yif.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4e7n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai0b8n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai55ya.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai25o3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai7jw4.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai4jjb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai1a5h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8zzo.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai821x.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xmai8qwb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow21v3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow12us.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow5vec.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow5q9g.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow26yc.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow20ms.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow46d0.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow657p.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow2r04.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow40ms.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow3w38.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow8ppw.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow77ho.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow45yo.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow559h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow87l5.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xhow8trb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec1ch3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec827r.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec2bfp.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec44rw.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec87ar.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec8g6c.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec4lkn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec4rtz.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xrec67z9.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr876v.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr6z7b.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr4i0n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1y2f.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr875c.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr8ai3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1zzb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1inr.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr8twn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr7g85.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr1isu.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr6c4l.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr9dbt.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr5mpc.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr2gbq.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcdr9r8t.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod2sgz.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod3bjn.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod3exx.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod5t9h.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod6qjr.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod195z.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod3m77.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod471d.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod7m01.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod1tmb.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod471n.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod725v.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/xcod7xnl.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /html/onoffbar.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zrecording.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zformat.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zutilities.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zburning.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zcopyCD.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zdatarom.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zwmamp3.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtohandle.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtomanage.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtorecord.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtoplay.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtoprocess.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/zhowtocreatecd.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdrec/aboutCDR.htm - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/bullet.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/knew.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kopen.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/ksave.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kwizard.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/ksoundtr.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/ktext.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kinfo.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kdevocal.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kproducer.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kplayer.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kplaylist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/kcdr.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/khelp.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/createcdg.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /images/playcdg.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_cdr.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_help.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_ctxt.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_new.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_open.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_save.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_rec.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_trck.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_midi.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_compress.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_dirx.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/btn_unp.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/but_prod.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/bullet.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/shortcut1.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/playlistplay.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/playlist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/pauselist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/stoplist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/nextlist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/prevlist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/looplist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/normlist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/samplist.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/panel_play.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/directx.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/cddb.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/volume.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/recbuttons.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/rplay.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/rrec.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/pause.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/stop.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/cue.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/rewind.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /cdimages/timer.gif - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /$OBJINST - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /#TOPICS - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /#URLTBL - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /#URLSTR - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\Karaoke.chm » CHM » /#STRINGS - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\KarBuild.hlp - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\KarPlay.exe - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\KarPlaylist.exe - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\MAIN.INI - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\SoundProcessorLib.dll - OK
DART_Karaoke_Studio_CDG.exe » INNO » {app}\WP_UI.dll - OK

Scan completed at: 11/17/12 03:05:16
Scan time: 41 sec (0:00:41)
Total: files - 1, objects 604
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DART KARAOKE STUDIO CD+G DOWNLOAD

Support DART Karaoke Studio CD+G, just copy+paste this html: