Full Nod's DB Audio Mixer & Editor report

Scan started at: 09/09/11 09:35:02
dbaudiomixernet.exe - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » setup.data - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » files.info - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0000.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0001.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0002.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0003.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0004.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0005.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0006.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0007.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0008.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0009.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » blackbox.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » control.xml - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » drm.cat - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » drm.inf - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » DRMClien.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » DrmStor.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » drmv2clt.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » fhg.inf - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » l3codeca.acm - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » LAPRXY.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » logagent.exe - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » MP43DMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » MP4SDMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » MPG4DMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » msdmo.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » msnetobj.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » npdrmv2.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » npdrmv2.zip - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » NPWMSDrm.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » qasf.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » setup_wm.exe - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMADMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMADMOE.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMASF.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMFSDK.cat - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMFSDK.inf - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » wmidx.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMNetMgr.dll - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMSDMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMSDMOE2.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMSPDMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMSPDMOE.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMVCORE.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMVDMOD.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0010.bin » CAB » WMVDMOE2.DLL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0011.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0012.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0013.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0014.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0015.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0016.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0017.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#ITBITS - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#SYSTEM - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /dbmixer.hhc - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /$FIftiMain - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /advanceeffects.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /buy.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /colors.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /fileinfo.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /filters.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /markers.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /menu.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /mixing.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /mouse.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /noise.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /quick_start_guide.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /recording.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /scales.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /smoothing.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /specialeffects.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /support.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /system.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /system_requirements.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /timecontrol.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /toolbar.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /volumecontrols.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /welcome.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /whatsnew.html - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/colors.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/markers_position.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/waveform.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/markers_selection.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/horzontal_vert_zoom.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/mixing.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/stereoaudio.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/silence.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/drumwav.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/controlpanel.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/6secdrum.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/new.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/recordbutton.jpg - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/stopbutton.jpg - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/mixedvoiceselected.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/fade.jpg - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/recording.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/scales.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/smoothing.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/properties.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/system.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/timercontrol.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/open.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/save.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/close.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/cut.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/copy.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/paste.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/undo.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/redo.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/deleteselected.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/deletesilence.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/pastefromfile.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/mix.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/mixfromfile.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/controlpanel.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/play.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/playtoend.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/playlooped.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/paused.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/continueplay.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/stop.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/record.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/zoom-in.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/zoom-out.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/fullzoom.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/viewleftchannel.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/viewrightchannel.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/horizontalpanel.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttons/timervol.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/buttonhorcp.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/voltimer.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/recordvolume.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /images/playvolume.gif - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /$OBJINST - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#IDXHDR - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#TOPICS - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#URLTBL - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#URLSTR - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0018.bin » CHM » /#STRINGS - OK
dbaudiomixernet.exe » INNO » file0019.bin - OK

Scan completed at: 09/09/11 09:35:08
Scan time: 6 sec (0:00:06)
Total: files - 1, objects 149
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DB AUDIO MIXER & EDITOR DOWNLOAD

Support DB Audio Mixer & Editor, just copy+paste this html: