Full Nod's DHTML Menu Builder report

Scan started at: 05/28/14 15:26:09
dmbsetup.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » irsetup.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » irsetup.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » IRIMG1.JPG - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » IRIMG2.JPG - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » IRIMG3.JPG - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » IRZip.lmd - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\msvbvm60.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\MSCOMCT2.OCX - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\mscomctl.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\Comdlg32.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\HREF.OCX - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\register.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\ColorPicker.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\ICONTAINER.OCX - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\preview.tpl - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddInInstaller.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddInInstaller.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\DMB.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\DMB.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\engine.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\engine.dll » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbc.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbc.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\eng - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\esp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\fre - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\ger - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\itl - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\dth - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\ON-OFF Context Menus.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\SmartButton.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\FormShaper.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\da - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\dan - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\tsys.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\blank.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\hun - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\Msinet.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\rus - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\DMBWizard.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\DMBWizard.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\chs - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\swe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\itl2 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\cz - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\sk - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\PresetInstaller.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\PresetInstaller.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Apple System 7.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Mac OS 8.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Mozilla.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Boxed.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Everywhere.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Horizontal Submenus.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Modern.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Offixe XP.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Windows 98.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Aqua Buttons.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Aqua Menus.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Grayish Style.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Christmas.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Connecting Menus.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Fading Highlight.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Rounded.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\xfxbinimg.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\xfxbinimg.dll » PECompact v1.68 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %FontsFolder%\CHICAGO0.TTF - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\c.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\m.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\o.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\s.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\xFXSlider.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %FontsFolder%\MONOTYPE.TTF - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\cht - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\da2 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\ZlibTool.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Green Blocks.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Metallic Buttons.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\RadioActive Toolbars.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Search Form.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\about.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\nag.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\rsc.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\xfxlogo.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\aue.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\bdet.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\code.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\dmbscrl.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\fcode.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\ophf.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\relpathlib.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\tbcode.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\treecode.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\upro.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\unwxfxlogo.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\pt-br - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\VLMnuPlus.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\VLMenuRes.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\VlUtils.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/ack.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/add_info.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/adv_topics.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/aie.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/anatomy.dmb - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/browsers_limitations.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/commands.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/configurations.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/contents.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/copypaste_styles.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/creating_menus.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/creating_toolbars.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/demo.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/autosel.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/blr.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/command_color.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/command_font.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/command_image.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/command_selfx.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/dirss.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/exhtml.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/exhtml_tree.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/font_selection.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/font_subst.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/groups.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_and_command_cursor.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_and_command_nwparams.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_color.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_color_tbi.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_font.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_image.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_image_tbi.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_margins.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_selfx.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_sfx.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_sfx_gs_src.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/group_sfx_sgfx.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/hse.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/iflcman.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/ilcman.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/aie.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/blr.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/command_color.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/command_font.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/command_image.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/command_selfx.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/compiler_options.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/dirss.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/exhtml.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/exhtml_tree.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/flcman.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/font_selection.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/font_subst.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_and_command_cursor.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_and_command_newwindow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_and_command_newwindowparams.gif.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_color.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_color_tbi.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_font.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_image.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_image_tbi.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_margins.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_selfx.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_sfx.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_sfx_gs_scr.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/group_sfx_sgfx.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/hse.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/ihw.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/images_browser.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/lcman.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/loadercode.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/main.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/menus_cusoffset.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/menus_cusoffset_add.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/menus_offset.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_advanced.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_conf_paths.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_conf_paths_remote.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_frames.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_ftp.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_general.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_globalsettings.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_globalsettings_ext.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_globalsettings_tmr.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_hse.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_toolbar_advanced.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_toolbar_appearance.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_toolbar_fx.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_toolbar_general.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/pp_toolbar_positioning.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/preferences.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/preferences_display.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/preferences_formatting.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/preferences_links.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/presets_applying.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/presets_main.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/presets_sharing.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/remloadercode.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/secproj.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/ss_ais.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/tb_align.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/tb_attachto.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/tb_freeflow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/url_bookmark.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images/url_targetframe.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/images_browser.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/index.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/installloadercode.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/main.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/menus_offset.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/menus_offset_cusoff.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/menus_offset_cusoff_add.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_advanced.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_conf_paths.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_frames.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_ftp.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_general.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_globalsettings.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_globalsettings_ext.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_globalsettings_tmr.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_hse.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_tb_advanced.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_tb_appearance.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_tb_fx.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_tb_general.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/pp_tb_positioning.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/preferences.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/preferences_display.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/preferences_formatting.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/preferences_links.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/presets_applying.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/presets_main.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/presets_sharing.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/removeloadercode.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/sec_proj.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/ss_ais.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/url_bookmark.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/dialogs/url_targetframe.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/hotspots.html - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/black_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/contact_us.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/dmb_i.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/home.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/links.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/products.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/prod_menu_struct.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/images/white_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/index.html - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/black_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/dmb_i.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/dmb_m.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/hRef.txt - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/iemenu.js - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/nsmenu.js - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/menus/white_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial.zip » ZIP » Tutorial/tutorial.dmb - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/hotspots.html - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/black_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/contact_us.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/dmb_i.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/home.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/links.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/products.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/prod_menu_struct.jpg - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/images/white_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/index.html - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/black_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/dmb_i.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/dmb_m.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/hRef.txt - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/iemenu.js - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/nsmenu.js - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/menus/white_arrow.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/Tutorial/tutorial.dmb - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/whatsnew.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/working_styles.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/working_with_frames.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/working_with_frames_adv.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Help.zip » ZIP » Help/working_with_iframes.htm - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbhelp.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbhelp.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\autosel.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\kbdctrl.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\links\sprj.url - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\links\faq.url - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\links\support.url - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\links\forum.url - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\cz2 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\itl3 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\pl - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbc.exe.manifest - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmb.exe.manifest - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbhelp.exe.manifest - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbwizard.exe.manifest - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\aup_w.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\adn_b.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\adn_w.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\aup_b.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rsc\icons.icl - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\CollapsibleMenus.par - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\CollapsibleMenus.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\pShowMenu.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rinfo\regnow_logo.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rinfo\paypal_logo.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\rinfo\regnet_logo.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\RollerEffect2.par - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\RollerEffect2.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\HideOnClick.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\HideOnMouseOut.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\DraggableMenus.par - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\DraggableMenus.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\ThemeChanger.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Metallic Buttons - Horizontal.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\BlueRed.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Green vs Orange.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\Line.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\White and Blue.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ror2dmb.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ror2dmb.exe » PECompact v2.xx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\exhtml\arrow_black.gif - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\ror2dmb.exe.manifest - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\lang\cht.dat - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\xfx_smsc2.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\Presets\a-la-adobe2.dpp - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\ssc.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\ssc.dll » PECompact v1.68 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\xfxline3d.ocx - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\AddIns\ShowMutipleToolbars.ext - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %AppFolder%\dmbUnicodeCaption.exe - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\COMDLG32.oca - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\COMDLG32.DEP - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\MSINET.oca - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\MSINET.DEP - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\SmartSubClass.dll - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » %SystemFolder%\SmartSubClass.dll » PECompact v1.68 - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » Constant Definitions.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » C:\Program Files\Setup Factory 7.0\Includes\Scripts\_SUF70_Global_Functions.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Setup Factory 7.0 Projects\myFunctions.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_2.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_2.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_2.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_2.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_2.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_2.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_3.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_3.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_3.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_3.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_3.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_3.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_4.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_4.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_4.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_4.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_4.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_4.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_5.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_5.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_5.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_5.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_5.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_5.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_6.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_6.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_6.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_6.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_6.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_6.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_7.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_7.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_7.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_7.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_7.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_7.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_8.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_8.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_8.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_8.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_8.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_8.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_9.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Progress_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_9.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_10.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_10.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_11.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_11.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_12.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_9.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_9.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_12.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_9.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_9.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_13.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_10.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_10.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_13.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_10.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_10.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_14.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Progress_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_14.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Preload_15.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Back_11.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Next_11.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Cancel_15.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Help_11.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Ctrl Message_11.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Startup_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Pre Uninstall_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Post Uninstall_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Shutdown_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » Global Functions_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Startup_1.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Pre Install_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Post Install_0.lua - OK
dmbsetup.exe » INDIGOROSE » On Shutdown_1.lua - OK

Scan completed at: 05/28/14 15:26:23
Scan time: 14 sec (0:00:14)
Total: files - 1, objects 662
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DHTML MENU BUILDER DOWNLOAD

Support DHTML Menu Builder, just copy+paste this html: