Full Nod's Digital Patrol report

Scan started at: 05/04/14 14:03:16
dp.5.5.50.setup.full.exe unpack error
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » setup.data - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » files.info - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\activation.exe - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#ITBITS - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /contents.hhc - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /Index.hhk - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /intro.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /01-Info/order.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /01-Info/support.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /01-Info/activate_a.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /01-Info/faq.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /01-Info/contacts.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/01-scanner/intro.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/01-scanner/vdialog.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/01-scanner/cmdline.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/01-scanner/setup.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/01-scanner/archiver.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/intro.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/process.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/setup.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/08-Install/install.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/08-Install/update-package.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/08-Install/uninstall.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/ca.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/file-fmt.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /03-Viruses/me_restore.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /03-Viruses/io-error.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /03-Viruses/eicar.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /04-Work/recomendation.html - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /gfx/prl_logo.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/01-scanner/dialog.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/update-1.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/update-2.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/update-3.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/update-4.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /02-antivirus/03-updater/update-5.gif - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /$OBJINST - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#TOPICS - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#URLTBL - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#URLSTR - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrol.chm » CHM » /#STRINGS - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrolq.exe - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrolq.exe » ASPack v2.12 - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrolu.exe - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpatrolu.exe » UPX v12_m5 - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\dpscanner.exe - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\mengine.dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\mengine.dll » UPX v12_m5_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\PL.dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\PL.dll » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\TheBatStopPlugin.bav - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {app}\TheBatStopPlugin.bav » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\TrustCheck.exe - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\TrustCheck.exe » UPX v12_m2 - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\advware.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\asc4.dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\asc4.dll » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\backdoor.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\ca.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\daily.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\kernel4.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\kernel40.dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\kernel40.dll » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\malware01.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\malware02.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\nCore5.ini - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\oe.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\oe.api » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\oe4.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\oe4.api » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\riskware.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb001.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb002.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb003.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb004.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb005.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb006.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb007.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb008.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb009.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb010.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb011.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb012.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb013.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb014.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb015.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb016.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb017.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb018.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb019.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb020.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb021.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb022.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb023.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb024.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb025.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb026.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb027.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb028.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb029.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb030.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb031.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb032.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb033.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb034.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb035.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb036.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb037.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb038.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb039.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb040.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb041.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb042.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb043.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb044.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb045.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb046.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb047.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb048.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb049.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb050.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb051.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb052.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb053.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb054.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb055.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb056.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb057.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb058.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb059.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb060.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb061.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb062.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb063.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb064.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rvdb065.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rwldb001.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rwldb003.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rwldb004.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\rwldb005.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\stop.set - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\StopAPI4.dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\StopAPI4.dll » UPX v12_m5_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\thebat.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\thebat.api » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trdwn00.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trdwn01.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trdwn02.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trgtf01.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trojan.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trojand.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trpsw00.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trpsw01.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trw3200.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\trw3201.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unarj.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unarj.api » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\ungau.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\ungau.api » UPX v12_m5_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unmscab.api unpack error
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unmscab.api » UPX v12_m2_dll unpack error
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unrar.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unrar.api » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unzip.api - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\unzip.api » UPX v12_m2_dll - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\updater.plb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\updates.set - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\virusdos.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\virusw32.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\weekly.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\worm.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » {commonappdata}\nCore\wrmw3200.avb - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » script_raw.data - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » script.pas - OK
dp.5.5.50.setup.full.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 05/04/14 14:03:43
Scan time: 27 sec (0:00:27)
Total: files - 1, objects 169
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DIGITAL PATROL DOWNLOAD

Support Digital Patrol, just copy+paste this html: