Full DR.Web's DrStopSpam report

DssInstl.exe - archive BINARYRES
>DssInstl.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>DssInstl.exe\data002\Script0.bin - OK
>>DssInstl.exe\data002\Script1.bin - OK
>>DssInstl.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>DssInstl.exe\data002\0.object - OK
>>DssInstl.exe\data002\1.object - OK
>>DssInstl.exe\data002\2.object - OK
>>DssInstl.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\stdole2.tlb - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\IspListing.dat - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\PopSmtp.dat - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\ispListingWorld.dat - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\PopSmtpWorld.dat - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm - archive CHM
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#IDXHDR - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#ITBITS - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#STRINGS - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#SYSTEM - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#TOPICS - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#URLSTR - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\#URLTBL - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\$FIftiMain - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\$OBJINST - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\back-button.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\Index.hhk - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\mail_bag_screen.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\next-button.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\nth_theme_business_modern_marine_bg.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\OE-Spam.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\pice-of-cake mode.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\SendMail.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\smilyface.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\startcake.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\StartOE.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm\Table of Contents.hhc - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\dss-tutor.chm - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm - archive CHM
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#IDXHDR - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#ITBITS - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#STRINGS - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#SYSTEM - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#TOPICS - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#URLSTR - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\#URLTBL - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\$FIftiMain - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\$OBJINST - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\analysis-start.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\begin-analysis.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\beginAnalysis-banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\congrats-banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\congrats.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\congratsFlag.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\display-found-listings.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\dssWithSpam.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\Index.hhk - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\index.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\load-spam-2.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\main_screen.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\NextButton.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\nth_theme_business_modern_marine_bg.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\OE-Spam.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\openMail-banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\quickloadbanner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\quikload.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\read_file.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\send-mail-banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\send-mail-screen.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\send-mail.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\spam-sites-found-Banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\spam-sites-found.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\SpamLoaded-Banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\spamloaded.htm - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\startdss-banner.gif - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm\Table of Contents.hhc - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\drssStandardTutorial.chm - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\DssAutoDelete.exe - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\DefaultIspComplaint.txt - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\License.txt - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\DrStopSpam.exe - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSPING32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSNVT32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSTNT32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSWHO32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSDNS32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSMTP32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSMSG32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CSpop32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\CShtp32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\CSICMP32.DLL - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\WSATRC32.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\csmtpctl.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\wsatrace.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\cspopctl.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\csmsgctl.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\Hyperlink.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\wjwab.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\AniGIFV6.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\dsSock32.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\MBMsgEx.ocx - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\zlib.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\ArmAccess.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\SYSINFO.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\MSCOMCTL.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\RICHTX32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\COMDLG32.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{sys}\MSWINSCK.OCX - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\mfc42.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\msvcrt.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe - archive CAB
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\setup.exe - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\hh.exe - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\hhctrl.ocx - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\hhsetup.dll - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\itircl.dll - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\itss.dll - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\setup.ini - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\hhupd.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0404.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0405.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0406.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0407.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0408.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\040B.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\040C.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\040E.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0410.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0411.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0412.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0413.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0414.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0415.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0416.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0419.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\041B.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\041D.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\041F.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0424.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0401.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\042D.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0403.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0804.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0C0A.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\040D.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0816.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\0409.inf - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\extrac32.exe - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\advpack.dll - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\regsvr32.exe - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab - archive CAB
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0403\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0404\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0405\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0406\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0407\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0408\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0409\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\040B\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\040C\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\040D\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\040E\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0410\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0412\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0413\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0414\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0415\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0416\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0419\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\041B\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\041D\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\041F\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0424\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\042D\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0804\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0816\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\040A\hhctrlui.dll - OK
>>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab\0411\hhctrlui.dll - OK
>>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe\mui.cab - OK
>>DssInstl.exe\data002\{tmp}\Hhupd.exe - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\Installer.exe - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\Uninstall-Survey.htm - archive HTML
>>>DssInstl.exe\data002\{app}\Uninstall-Survey.htm\JavaScript.0 - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\Uninstall-Survey.htm - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\uninstall-survey_htm_smartbutton2.gif - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\uninstall-survey_htm_smartbutton3.gif - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\smiley thumbsUp.gif - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\gift.jpg - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\hook.dll - OK
>>DssInstl.exe\data002\{app}\OE.dll - OK
>DssInstl.exe\data002 - OK
DssInstl.exe - OK
Scan report for "DssInstl.exe":
Scanned: 492/491 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:39
Riskware: 0/0 Scan speed: 972 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 13:25:01


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DRSTOPSPAM DOWNLOAD

Support DrStopSpam, just copy+paste this html: