Full AVP's uCertify EK0-002 eBiz+ practice test report

Objects to scan:
"CEK0-002.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
Scan_Objects$600737 running 50%
CEK0-002.exe archive NSIS
CEK0-002.exe//data0001 - OK
CEK0-002.exe//$PLUGINSDIR\InstallOptions.dll - OK
CEK0-002.exe//$PLUGINSDIR\ioSpecial.ini - OK
CEK0-002.exe//$PLUGINSDIR\modern-wizard.bmp - OK
CEK0-002.exe//$PLUGINSDIR\modern-header.bmp - OK
CEK0-002.exe//data0006 - OK
CEK0-002.exe//Tips.xml - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe archive NSIS
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe//data0001 - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe//$PLUGINSDIR\modern-header.bmp - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe//$PLUGINSDIR\Internet.dll - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe//$PLUGINSDIR\TypeLib.dll - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe//#//data0001 - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe//# - OK
CEK0-002.exe//Uninstall-PrepEngine.exe - OK
CEK0-002.exe//paper.ico - OK
CEK0-002.exe//prepengine.js - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm archive CHM
CEK0-002.exe//prephelp.chm//cover.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//createatest.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//discussit.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//downloadmanager.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//downloadprepkit.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//examobjective.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//feedback.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//flascar-gradeoption.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//flashcard.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm//flashtoolbar.gif - OK
CEK0-002.exe//prephelp.chm - OK
CEK0-002.exe//prepkit.ucs - OK
CEK0-002.exe//uCertifyPrepEngine.html - OK
CEK0-002.exe//ucprep.exe - OK
CEK0-002.exe//ucuninst.ico - OK
CEK0-002.exe//userData.ucp - OK
CEK0-002.exe//userDataTemplate.ucp - OK
CEK0-002.exe//vote.xml - OK
CEK0-002.exe//whatsnew.xml - OK
CEK0-002.exe//PPTstyle.css - OK
CEK0-002.exe//ppt.html - OK
CEK0-002.exe//style.css - OK
CEK0-002.exe//styleprint.css - OK
CEK0-002.exe//CB0.gif - OK
CEK0-002.exe//CB1.gif - OK
CEK0-002.exe//Copy of bar6.jpg - OK
CEK0-002.exe//Copy of bar7.jpg - OK
CEK0-002.exe//Copy of btn_1.gif - OK
CEK0-002.exe//Copy of btn_review.gif - OK
CEK0-002.exe//RB0.gif - OK
CEK0-002.exe//RB1.gif - OK
CEK0-002.exe//arrow-open.gif - OK
CEK0-002.exe//arrow.gif - OK
CEK0-002.exe//arrow_select.gif - OK
CEK0-002.exe//arrowright.gif - OK
CEK0-002.exe//assessment.gif - OK
CEK0-002.exe//b_apply.gif - OK
CEK0-002.exe//b_cancel.gif - OK
CEK0-002.exe//b_close.gif - OK
CEK0-002.exe//b_ok.gif - OK
CEK0-002.exe//b_register_license.gif - OK
CEK0-002.exe//b_reset.gif - OK
CEK0-002.exe//b_result.gif - OK
CEK0-002.exe//b_save_profile.gif - OK
CEK0-002.exe//b_search.gif - OK
CEK0-002.exe//b_start.gif - OK
CEK0-002.exe//b_start_test.gif - OK
CEK0-002.exe//b_update_license.gif - OK
CEK0-002.exe//back60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//bar-Fail.jpg - OK
CEK0-002.exe//bar2.jpg - OK
CEK0-002.exe//bar3.jpg - OK
CEK0-002.exe//bar4.jpg - OK
CEK0-002.exe//bar5.jpg - OK
CEK0-002.exe//bg.gif - OK
CEK0-002.exe//bg1.jpg - OK
CEK0-002.exe//body.gif - OK
CEK0-002.exe//bookmark.gif - OK
CEK0-002.exe//border.gif - OK
CEK0-002.exe//bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_0.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_10.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_11.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_12.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_13.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_14.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_15.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_16.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_17.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_18.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_19.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_2.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_20.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_3.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_4.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_5.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_6.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_7.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_8.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_9.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_articles.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_buynow.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_change.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_close.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_continue.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_exit.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_flash.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_goback.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_install.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_next.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_notes.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_objectives.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_preorder.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_previous.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_quiz.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_re.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_read0.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_read1.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_readiness.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_registernow.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_result.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_retestall.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_retestcorrect.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_retestwrong.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_review.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_select.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_show.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_start.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_start1.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_starttest.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_study0.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_study1.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_test.gif - OK
CEK0-002.exe//btn_unattempted.gif - OK
CEK0-002.exe//btnback.gif - OK
CEK0-002.exe//buy.jpg - OK
CEK0-002.exe//buynow.gif - OK
CEK0-002.exe//buynow.jpg - OK
CEK0-002.exe//card-border.gif - OK
CEK0-002.exe//card-bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//card-full-border.gif - OK
CEK0-002.exe//card-full-bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//card-full-head.gif - OK
CEK0-002.exe//card-small-border.gif - OK
CEK0-002.exe//card-small-footer.gif - OK
CEK0-002.exe//card-vs-border.gif - OK
CEK0-002.exe//card-vs-footer.gif - OK
CEK0-002.exe//changeview.gif - OK
CEK0-002.exe//chapter.gif - OK
CEK0-002.exe//check.jpg - OK
CEK0-002.exe//continue.jpg - OK
CEK0-002.exe//continuenew.jpg - OK
CEK0-002.exe//continueous-feedback.gif - OK
CEK0-002.exe//createprofile.gif - OK
CEK0-002.exe//delete.gif - OK
CEK0-002.exe//demoback.gif - OK
CEK0-002.exe//download20x20.gif - OK
CEK0-002.exe//download48x48.gif - OK
CEK0-002.exe//download60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//evalcopy48x48.gif - OK
CEK0-002.exe//exhibit.png - OK
CEK0-002.exe//exit.jpg - OK
CEK0-002.exe//fact-border.gif - OK
CEK0-002.exe//fact-bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//fact-head.gif - OK
CEK0-002.exe//fail.gif - OK
CEK0-002.exe//flag.gif - OK
CEK0-002.exe//footer.gif - OK
CEK0-002.exe//full-border.gif - OK
CEK0-002.exe//full-bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//full-head.gif - OK
CEK0-002.exe//go.gif - OK
CEK0-002.exe//gonotes0.gif - OK
CEK0-002.exe//gonotes2.gif - OK
CEK0-002.exe//gonotes3.gif - OK
CEK0-002.exe//gonotes7.gif - OK
CEK0-002.exe//gonotes8.gif - OK
CEK0-002.exe//graph48x48.gif - OK
CEK0-002.exe//graph60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//grid.gif - OK
CEK0-002.exe//guided.gif - OK
CEK0-002.exe//head.jpg - OK
CEK0-002.exe//header.gif - OK
CEK0-002.exe//hourglass.gif - OK
CEK0-002.exe//icon-articles.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-flashcard.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-howto.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-objectives.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-quiz.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-studynotes.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-studytips-big.jpg - OK
CEK0-002.exe//icon-studytips.jpg - OK
CEK0-002.exe//integration.gif - OK
CEK0-002.exe//it-certification.swf packed Swf2Swc
CEK0-002.exe//it-certification.swf//Swf2Swc - OK
CEK0-002.exe//it-certification.swf - OK
CEK0-002.exe//keyboard.gif - OK
CEK0-002.exe//leftround.gif - OK
CEK0-002.exe//list-border.gif - OK
CEK0-002.exe//list-footer.gif - OK
CEK0-002.exe//list-head.gif - OK
CEK0-002.exe//mainbar-border.gif - OK
CEK0-002.exe//mainbar-bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//mainbar-head-1.gif - OK
CEK0-002.exe//mainbar-head-2.gif - OK
CEK0-002.exe//mainbar-head.gif - OK
CEK0-002.exe//no.gif - OK
CEK0-002.exe//node1.gif - OK
CEK0-002.exe//node2.gif - OK
CEK0-002.exe//node3.gif - OK
CEK0-002.exe//node4.gif - OK
CEK0-002.exe//none.gif - OK
CEK0-002.exe//notes1_48x48.gif - OK
CEK0-002.exe//objective.gif - OK
CEK0-002.exe//objectives-big.jpg - OK
CEK0-002.exe//open60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//orange_triangle.gif - OK
CEK0-002.exe//pageback.gif - OK
CEK0-002.exe//pagetop.gif - OK
CEK0-002.exe//pass.gif - OK
CEK0-002.exe//performance_icon.gif - OK
CEK0-002.exe//performance_objective.gif - OK
CEK0-002.exe//personalize.gif - OK
CEK0-002.exe//questiontype.gif - OK
CEK0-002.exe//quiz-big.jpg - OK
CEK0-002.exe//registertofullversion 2.gif - OK
CEK0-002.exe//registertofullversion.gif - OK
CEK0-002.exe//result.gif - OK
CEK0-002.exe//retest.gif - OK
CEK0-002.exe//retestwrong0.gif - OK
CEK0-002.exe//retestwrong1.gif - OK
CEK0-002.exe//review.gif - OK
CEK0-002.exe//reviewwrong0.gif - OK
CEK0-002.exe//reviewwrong1.gif - OK
CEK0-002.exe//rightround.gif - OK
CEK0-002.exe//score.gif - OK
CEK0-002.exe//scoresheet.gif - OK
CEK0-002.exe//sidebar-border-small.gif - OK
CEK0-002.exe//sidebar-border.gif - OK
CEK0-002.exe//sidebar-bottom-small.gif - OK
CEK0-002.exe//sidebar-bottom.gif - OK
CEK0-002.exe//sidebar-head-small.gif - OK
CEK0-002.exe//sidebar-head.gif - OK
CEK0-002.exe//smarter.gif - OK
CEK0-002.exe//snt2.gif - OK
CEK0-002.exe//star_blank.gif - OK
CEK0-002.exe//star_red.gif - OK
CEK0-002.exe//studynotes60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//target.gif - OK
CEK0-002.exe//test60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//testhistory.gif - OK
CEK0-002.exe//testhistory60x60.gif - OK
CEK0-002.exe//testhistory_icon.gif - OK
CEK0-002.exe//tip.gif - OK
CEK0-002.exe//tip48x48.gif - OK
CEK0-002.exe//tipbar-small.jpg - OK
CEK0-002.exe//tipbar-smallw.jpg - OK
CEK0-002.exe//tipbar.jpg - OK
CEK0-002.exe//trust.jpg - OK
CEK0-002.exe//uCertifyLogo.gif - OK
CEK0-002.exe//upgradenow.jpg - OK
CEK0-002.exe//yes.gif - OK
CEK0-002.exe//b-b.gif - OK
CEK0-002.exe//b-l.gif - OK
CEK0-002.exe//b-r.gif - OK
CEK0-002.exe//b-t.gif - OK
CEK0-002.exe//mt-b.gif - OK
CEK0-002.exe//rc-bl.gif - OK
CEK0-002.exe//rc-br.gif - OK
CEK0-002.exe//rc-tl.gif - OK
CEK0-002.exe//rc-tr.gif - OK
CEK0-002.exe//$PLUGINSDIR\TypeLib.dll - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$PLUGINSDIR\System.dll - OK
CEK0-002.exe//$R12\NSIS.Library.RegTool.v3.[49].exe - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//$R10 - OK
CEK0-002.exe//i0001370.gif - OK
CEK0-002.exe//i1401233.gif - OK
CEK0-002.exe//im11738.gif - OK
CEK0-002.exe//img12725.gif - OK
CEK0-002.exe//img12919.gif - OK
CEK0-002.exe//CEK0-002.ucp - OK
CEK0-002.exe//data0273 - OK
CEK0-002.exe//data0274 - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe//# - OK
CEK0-002.exe - OK
Scan_Objects$600737 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2012-08-18 07:45:50
Time Finish: 2012-08-18 07:46:00
Completion: 100%
Processed objects: 303
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 3
Packed: 1
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

UCERTIFY EK0-002 EBIZ+ PRACTICE TEST DOWNLOAD

Support uCertify EK0-002 eBiz+ practice test, just copy+paste this html: