Full Nod's EasySetup report

Scan started at: 05/22/14 15:59:21
easysetup.exe - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#ITBITS - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /the_tabs.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /what_is.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /first.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /faq.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /toolbar.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /setuptab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /filestab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /colorstab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /advancedtab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /messagestab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /editfiles.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /menus.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /preferences.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /limitations.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /multilingual_capabilities.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /folders.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /benefits_of_registration.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /register.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /support.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /license.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /blue_tabs.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /registry.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /pop_project.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /Installing_Screensavers.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /eHelp.xml - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /ehlpdhtm.js - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /RoboHHRE.lng - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /ayuda.brs - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#BSSC - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /help.css - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/setup.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/wizard.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/tabs.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/remove.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/movebuttons.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/addfiles.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/colors.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/editfiles.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/addfolders.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/open.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/save.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/filestab.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/setuptab.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/fileopt.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/advancedtab.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/bluetabs.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /image/new.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /ayuda.hhc - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /ayuda.hhk - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$OBJINST - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#TOPICS - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#URLTBL - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#URLSTR - OK
easysetup.exe » ZIP » ayuda.chm » CHM » /#STRINGS - OK
easysetup.exe » ZIP » Czech.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » EasySetup.exe - OK
easysetup.exe » ZIP » EasySetup.exe » Petite v2.3 - OK
easysetup.exe » ZIP » English.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » Espanol.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » Francais.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » Gallego.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » German.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#ITBITS - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /help.brs - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /first.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /limitations.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /faq.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /the_tabs.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /toolbar.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /setuptab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /filestab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /colorstab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /advancedtab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /messagestab.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /editfiles.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /menus.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /preferences.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /what_is.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /pop_project.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /multilingual_capabilities.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /folders.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /pop_main.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /benefits_of_registration.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /register.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /support.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /license.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /pop_appfolder.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /blue_tabs.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /registry.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /Installing_Screensavers.htm - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /eHelp.xml - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /ehlpdhtm.js - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /RoboHHRE.lng - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#BSSC - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /help.css - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/tabs.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/wizard.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/remove.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/addfiles.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/setup.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/colors.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/open.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/advancedtab.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/filestab.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/setuptab.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/fileopt.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/new.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/bluetabs.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/save.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/unoptions.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/movebuttons.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/toolbar.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/editfiles.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /image/addfolders.gif - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /help.hhc - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /help.hhk - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$OBJINST - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#TOPICS - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#URLTBL - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#URLSTR - OK
easysetup.exe » ZIP » help.chm » CHM » /#STRINGS - OK
easysetup.exe » ZIP » Hungarian.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » Italiana.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » Nederlandse.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » Portuguese.spr - OK
easysetup.exe » ZIP » setup.exe - OK
easysetup.exe » ZIP » setup.ex_ - OK
easysetup.exe » ZIP » setup.ex_ » Petite v2.3 - OK

Scan completed at: 05/22/14 15:59:24
Scan time: 3 sec (0:00:03)
Total: files - 1, objects 157
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

EASYSETUP DOWNLOAD

Support EasySetup, just copy+paste this html: