Full Nod's Eltima Flash Optimizer report

Scan started at: 04/21/14 18:36:56
flashoptimizer.exe - OK
flashoptimizer.exe » INNO » setup.data - OK
flashoptimizer.exe » INNO » files.info - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2.exe - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2.exe » CWS » file.swf - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\GdiPlus.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\lame_enc.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\avcodec-52.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\avutil-49.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\swscale-0.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\log.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#ITBITS - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/introduction.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/what_new.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/install.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Main_window.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Tabs_panel.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Task panel.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Flash_player_panel.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Settings panel.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Main settings.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Shapes & Morphs.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Fonts.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Pictures.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Sounds.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Video.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Format.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/optimize.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/Purchase.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/registration.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/license.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/commands.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/keyboard.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/support.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/faq.html - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/logo1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/bg1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/logo2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/building.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/home.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/purch.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/flags.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/install1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/install2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/main1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/tabs_panel.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/tab1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/tab2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/help+.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/prev_compress.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compress1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compressAll.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compress1file_Aa.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/open.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compressmanyfiles_Ba.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/sample.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/open2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/del1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/del2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/del3.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/flash_player1a.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/flash_player2a.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/change_view.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/change_view2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/fit2playerarea.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/progress2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/progress.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/progress1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/tabs_settings.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/hide.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/show.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/main_settings.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/Shapes&Morphs.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/60%point.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/20%point.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/0%point.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compressSH&MR.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/del_invis_shapes.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/fonts.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/pictures.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compresIMG.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compresIMG2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/sounds.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/video.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/format.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/opt_01_obj.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/browse1.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/browse2.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/browse3.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/qualityA.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/original_common.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compare_common.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/original_detail.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/compare_detail.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/buynow1.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/buynow2.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/buynow3.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/visa.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/master_card.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/american_express.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/maestro.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/jsb.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/f.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/ear.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/gear.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/paypal.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/giropay.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/cents.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/we_accept/hand.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/note.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/share.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/spacer.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/verisign_icon.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/registration.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/photos.jpg - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts/icq_add.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts/aim_add.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts/yim_add.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts/msn_add.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts/skype_add.gif - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/fo.css - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/basic.css - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /html/images/contacts.css - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /$OBJINST - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#TOPICS - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#URLTBL - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#URLSTR - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\fo2_user_manual.chm » CHM » /#STRINGS - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » Entries.bin - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » Strings.txt - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » Script.nsi - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » System.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » UserInfo.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » Flash10c.ocx - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » FlashUtil10c.exe - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » uninstall_activeX.exe - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » uninstall_activeX.exe » NSIS » Entries.bin - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » uninstall_activeX.exe » NSIS » Strings.txt - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » uninstall_activeX.exe » NSIS » Script.nsi - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » uninstall_activeX.exe » NSIS » nsExec.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » nsExec.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » fpinstall.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\tools\install_flash_player_active_x.exe » NSIS » NSISArray.dll - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\localizations\French.lng - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\localizations\German.lng - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\localizations\Spanish.lng - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\localizations\French.layout - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\localizations\German.layout - OK
flashoptimizer.exe » INNO » {app}\localizations\Spanish.layout - OK
flashoptimizer.exe » INNO » script_raw.data - OK
flashoptimizer.exe » INNO » script.pas - OK
flashoptimizer.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 04/21/14 18:37:05
Scan time: 9 sec (0:00:09)
Total: files - 1, objects 163
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

ELTIMA FLASH OPTIMIZER DOWNLOAD

Support Eltima Flash Optimizer, just copy+paste this html: