Full DR.Web's FusionCharts report

FusionCharts_XT_Evaluation.zip - archive ZIP
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Area2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Area2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Area2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Area2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bar2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bar2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bar2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bar2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bubble.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bubble.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bubble.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Bubble.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Column3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Data.xml - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Doughnut3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FCExporter.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FCExporter.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FCExporter.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FCExporter.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FusionCharts.HC.Charts.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FusionCharts.HC.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FusionCharts.jqueryplugin.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FusionCharts.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/FusionChartsExportComponent.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Line.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Line.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Line.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Line.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSArea.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSArea.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSArea.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSArea.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSBar3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3DLineDY.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3DLineDY.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3DLineDY.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumn3DLineDY.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumnLine3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumnLine3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumnLine3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSColumnLine3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombi3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombiDY2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombiDY2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombiDY2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSCombiDY2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSLine.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSLine.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSLine.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSLine.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2DLineDY.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2DLineDY.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2DLineDY.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/MSStackedColumn2DLineDY.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Marimekko.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Marimekko.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Marimekko.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Marimekko.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pareto3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Pie3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/SSGrid.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/SSGrid.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/SSGrid.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/SSGrid.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Scatter.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Scatter.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Scatter.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/Scatter.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollArea2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollArea2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollArea2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollArea2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollColumn2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollColumn2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollColumn2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollColumn2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombi2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombi2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombi2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombi2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombiDY2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombiDY2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombiDY2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollCombiDY2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollLine2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollLine2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollLine2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollLine2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollStackedColumn2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollStackedColumn2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollStackedColumn2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ScrollStackedColumn2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedArea2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedArea2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedArea2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedArea2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedBar3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2DLine.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2DLine.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2DLine.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn2DLine.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3D.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3D.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3D.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3D.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLine.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLine.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLine.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLine.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLineDY.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLineDY.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLineDY.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/StackedColumn3DLineDY.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ZoomLine.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ZoomLine.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ZoomLine.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/ZoomLine.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/firebug-lite.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Charts/jquery.min.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/Combination.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/Combination.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/Combination.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/MultiSeries.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/MultiSeries.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/MultiSeries.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/SingleSeries.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/SingleSeries.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/SingleSeries.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/Stacked.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/Stacked.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/ArrayExample/Stacked.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/CreateChartFromExtData.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/CreateChartFromExtData.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/CreateChartFromExtData.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/CreateChartFromExtJSON.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/CreateChartFromExtJSON.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/CreateChartFromExtJSON.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/Data/Data.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-JS.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-JS.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-JS.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-PrintManager.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-PrintManager.asp\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-PrintManager.asp\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart-PrintManager.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/FirstChart.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/MultiChart.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/MultiChart.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/MultiChart.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/SimpleChart.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/SimpleChart.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/BasicExample/SimpleChart.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/Class/FusionCharts_Gen.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DBExample/BasicDBExample.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DBExample/BasicDBExample.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DBExample/BasicDBExample.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB/FactoryDB.mdb - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB/MS_SQL_Script.sql - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB/MySQL_Script.sql - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_DrillDown/Default.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_DrillDown/Default.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_DrillDown/Default.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_DrillDown/Detailed.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_DrillDown/Detailed.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_DrillDown/Detailed.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_dataURL/Default.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_dataURL/Default.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_dataURL/Default.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/DB_dataURL/PieData.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/FormBased/Chart.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/FormBased/Chart.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/FormBased/Chart.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/FormBased/Default.asp - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/FormBased/Default.asp\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/FormBased/Default.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/Includes/DBConn.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/Includes/FusionCharts.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/Includes/FusionCharts_Gen.asp - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/NoChart.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/NoChart.html\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/NoChart.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Code/ASPClass/StarterSamples/Class/FusionCharts_Gen.asp - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/StackedColumn3D/StCol3D2.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/StackedColumn3D/StCol3D2.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/StackedColumn3D/StCol3D3.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/StackedColumn3D/StCol3D3.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/StackedColumn3D/StCol3D3.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/StackedColumn3D/StCol3D3.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot1.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot1.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot1.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot1.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot3.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot3.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot3.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot3.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot4.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot4.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot4.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot4.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot5.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot5.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot5.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot5.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot6.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot6.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot6.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot6.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot7.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot7.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot7.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/XYPlot/XYPlot7.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline1.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline1.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline1.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline1.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline2.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline2.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline2.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline2.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline3.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline3.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline3.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/ZoomLine/Zoomline3.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/prettify/prettify.css - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/prettify/prettify.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/css/style.css - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/acc-trigger-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/back2home-button.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/button-qua-left.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/button-qua-right.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/close.gif - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/content-area-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/doc-landing-page-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/doc-landing-page-header-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/fusionchartsv3.2-logo.png - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/images/pri-list-arr.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/js/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/js/jquery.min.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/js/json2.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/assets/ui/js/lib.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/index.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/index.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/index.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Gallery/index.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/SourceCode/JavaScript/Legacy/FusionCharts.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/SourceCode/JavaScript/Legacy/FusionChartsExportComponent.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/SourceCode/Readme.txt - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/css/prettify.css - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/css/style.css - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/button-qua-left.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/button-qua-right.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/content-area-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/doc-landing-page-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/doc-landing-page-header-bg.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/error.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/fusionchartsv3.2-logo.png - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/images/tick.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/index.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/index.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/index.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/index.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/js/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/js/FusionCharts.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/js/functions.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/js/jquery.min.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/js/json2.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FCDataConverter/js/prettify.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/HowToSetup.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer1.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer2.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer3.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer4.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer5.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer6.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer7.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer8.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/FlashPlayer9.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Images/installation_securitySetting.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/Windows/FlashSecuritySetup.bat - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/linux/FlashSecuritySetup.sh - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip - archive ZIP
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/document.wflow - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Info.plist - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/MacOS/SetupChartSecuritySettings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/PkgInfo - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/AutomatorApplet.icns - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/AutomatorDocument.icns - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/da.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/da.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/da.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Dutch.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Dutch.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Dutch.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/English.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/English.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/English.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/fi.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/fi.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/fi.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/French.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/French.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/French.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/German.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/German.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/German.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Italian.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Italian.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Italian.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Japanese.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Japanese.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Japanese.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/ko.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/ko.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/ko.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/no.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/no.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/no.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/pt.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/pt.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/pt.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/ru.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/ru.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/ru.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Spanish.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Spanish.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/Spanish.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/stop.tiff - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/sv.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/sv.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/sv.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/zh_CN.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/zh_CN.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/zh_CN.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/zh_TW.lproj/infoPlist.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/zh_TW.lproj/Localizable.strings - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/Resources/zh_TW.lproj/MainMenu.nib/keyedobjects.nib - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip\FlashPlayerSecuritySetup.app/Contents/version.plist - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.app.zip - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.workflow.zip - archive ZIP
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.workflow.zip\FlashPlayerSecuritySetup.workflow/Contents/document.wflow - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashPlayerSecuritySetup/mac/FlashPlayerSecuritySetup.workflow.zip - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/img1.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/img2.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/img3.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/img4.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/img5.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/img6.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/Images/logo.jpg - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/SWFObject.js - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.html\Script.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.swf packed by ZLIB
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.swf - archive BINARYRES
>>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.swf\data001 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGen/XMLGen.swf - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGenerator.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGenerator.html\JavaScript.0 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Tools/FlashXMLBuilder/XMLGenerator.html - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/Version.txt - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/index.html - archive HTML
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/index.html\Script.0 - OK
>>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/index.html\Script.1 - OK
>FusionCharts_XT_Evaluation.zip\FusionCharts_XT_Evaluation/index.html - OK
FusionCharts_XT_Evaluation.zip - OK
Scan report for "FusionCharts_XT_Evaluation.zip":
Scanned: 9345/9344 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:11:42
Riskware: 0/0 Scan speed: 274 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 14:38:56


Back to the main report

Put a free download button on your own website

FUSIONCHARTS DOWNLOAD

Support FusionCharts, just copy+paste this html: