Full DR.Web's GeneXproTools report

GeneXproToolsSetup.exe - archive BINARYRES
>GeneXproToolsSetup.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\Script0.bin - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\Script1.bin - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\Script2.bin - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\0.object - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\1.object - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\Codejock.CommandBars.v10.1.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\Codejock.DockingPane.v10.1.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\Codejock.SuiteCtrls.v10.1.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\Codejock.ReportControl.v10.1.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\Codejock.PropertyGrid.v10.1.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\BaseUtilityInterfaces.tlb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\BaseInterfaces.tlb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GeneXproTools43Lib.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\COMSqlite.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\APSInterfaces.tlb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPInterfaces.tlb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43Converter.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43Utilities.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43UtilitiesUI.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43DataManager.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43Core.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43Core3.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\CodeGen.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43ElementsLib.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43Elements.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43Charts.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\Gxpt43Control.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\LG43Core.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\LG43Analysis.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\LG43AnalysisViews.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\MSADDNDR.DLL - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\RunWizard.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GXPT43ErrorHandler.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GeneXproTools.exe - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GeneXproTools.exe.manifest - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\GeneXproTools.exe.local - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\msvcm80.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\msvcp80.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\msvcr80.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\Microsoft.VC80.CRT.manifest - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\APS3FF.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\APS3FFRand.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\APS4Parser.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\msvbvm60.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\oleaut32.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\olepro32.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\asycfilt.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\comcat.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\Comdlg32.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\Mschrt20.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\Mscomctl.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\comctl32.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\mscomct2.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\Msflxgrd.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\msscript.ocx - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\TABCTL32.OCX - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\MSDATGRD.OCX - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\capicom.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{sys}\MSSTDFMT.DLL - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\scrrun.dll - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\config\App.config - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\config\tree.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\templates.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\APS.ico - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\APS4Main.xcb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\ChangeSeed.xcb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\DataElements.SelectedBar.xcb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\DataElements.TopBar.xcb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\en-us.errors.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\en-us.res.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\genexprotools.gif - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\gepsoft.gif - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\GXPT4.chm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\GXPT4LR.chm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\nav_up_right_green.bmp - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\nav_up_right_green.png - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\newrun.bmp - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\newrun.png - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\openrun.bmp - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\openrun.png - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\passaro01.jpg - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\redirect.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\run.bmp - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\run.png - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\RunCL.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\RunFF.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\RunLS.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\RunNoCts.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\StandardMain.xcb - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\Startup.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\style.css - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\Thumbs.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\resources\WhatsNew.htm - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Ada.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c#.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\c.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\ConversionTemplate.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\cplusplus.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\fortran.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\grammar.dtd - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\java.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\jscript.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\matlab.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\Pascal.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\perl.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\php.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\python.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vb.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vbnet.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\verilog.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\verilog.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\verilog.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\verilog.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\verilog.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\verilog.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Boolean.01.AllGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Boolean.02.NotAndOrGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Boolean.03.NandGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Boolean.04.NorGates.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Boolean.05.MuxSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Boolean.06.ReedMullerSystem.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\grammars\vhdl.Math.00.default.grm.xml - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\CL_1_3.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\CL_33_64.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\CL_4_8.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\CL_65_1000000.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\CL_9_32.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\ConversionTemplate.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\FF_1_3.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\FF_33_64.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\FF_4_8.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\FF_65_1000000.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\FF_9_32.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\LS_1_3.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\LS_33_64.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\LS_4_8.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\LS_65_1000000.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\LS_9_32.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\TS_11_32.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\TS_1_5.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\TS_33_64.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\TS_65_1000000.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\templates\TS_6_10.db - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\6-Multiplexer.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\AusCreditApproval.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\AutoMPG.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\BreastCancer.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\ConcreteStrength.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\CreditApproval.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\Diabetes.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\DowJones.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\Earthquakes.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\ExchangeRate.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\GammaParticles.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\HousingPrices.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\If-Function.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\Ionosphere.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\IrisVirginica.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\Mammography.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\Nand.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\ServoSystem.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\Sunspots.gep - OK
>>GeneXproToolsSetup.exe\data002\{app}\SampleRuns\XOR.gep - OK
>GeneXproToolsSetup.exe\data002 - OK
GeneXproToolsSetup.exe - OK
Scan report for "GeneXproToolsSetup.exe":
Scanned: 251/250 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:14
Riskware: 0/0 Scan speed: 10826 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 21:24:06


Back to the main report

Put a free download button on your own website

GENEXPROTOOLS DOWNLOAD

Support GeneXproTools, just copy+paste this html: