Full Nod's HTTracker report

Scan started at: 05/14/14 12:04:34
ht.exe - OK
ht.exe » INNO » setup.data - OK
ht.exe » INNO » files.info - OK
ht.exe » INNO » file0000.bin - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\httrack.man.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\Makefile.am - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\Makefile.in - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\abuse.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\addurl.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\cmddoc.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\contact.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\dev.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\faq.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\fcguide.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\filters.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\httrack.css - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\overview.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\index.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\options.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\shelldoc.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\start.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step1.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step2.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step3.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step4.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step5.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt1.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt10.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt11.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt2.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt3.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt4.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt5.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt6.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt7.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt8.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\step9_opt9.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\library.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\plug.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\scripting.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\cache.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\finished.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\about.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\addurl.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\error.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\exit.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\file.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option10.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\help.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\index.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option1.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option11.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option2.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option2b.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option3.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option4.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option5.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option6.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option7.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option8.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\option9.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\refresh.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\step2.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\step3.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\step4.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\images\header_title_4.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\images\bg_rings.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\images\fade.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\div\WebHTTrack.desktop - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\div\httrack.xpm - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\div\webhttrack.xpm - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\div\WebHTTrack-Websites.desktop - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\server\sfx\finished.wav - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\addurl1.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\addurl2.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\addurl3.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\addurl4.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\addurl5.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\backblue.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\fade.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\httrack.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap1_a.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap1_b.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap1_c.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap2_a.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap2_b.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap3_a.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap4_a.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap5_a.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_a.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_b.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_c.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d2.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d3.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d4.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d5.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d6.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d7.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_d8.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_e.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_f.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_g.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_g2.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_g3.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_h.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_i.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_j.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\img\snap9_k.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\images\header_title_4.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\images\bg_rings.gif - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\images\screenshot_01.jpg - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\images\screenshot_01b.jpg - OK
ht.exe » INNO » {app}\html\div\search.sh - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\index-body.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\index-footer.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\index-header.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\topindex-body.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\topindex-footer.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\topindex-header.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\templates\topindex-bodycat.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Makefile.am - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Makefile.in - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Castellano.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Cesky.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Chinese-BIG5.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Chinese-Simplified.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Dansk.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Deutsch.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Eesti.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\English.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Francais.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Italiano.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Japanese.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Macedonian.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Magyar.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Nederlands.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Norsk.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Polski.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Portugues-Brasil.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Portugues.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Russian.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Slovak.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Slovenian.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Svenska.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Turkish.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Ukrainian.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Romanian.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Greek.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang\Bulgarian.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\libtest\readme.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\libtest\example.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\libtest\example.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\libtest\example.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\libtest\example.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\libtest\htssystem.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\Makefile.am - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\Makefile.in - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscore.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsparse.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsback.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscache.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscatchurl.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsfilters.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsftp.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htshash.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsinthash.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htshelp.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsjava.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htslib.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscoremain.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsname.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsrobots.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htstools.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htswizard.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsalias.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsthread.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsindex.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsbauth.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsmd5.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htszlib.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsnostatic.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htswrap.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsmodules.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\md5.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\hts-indextmpl.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsalias.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsback.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsbase.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsbasenet.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsbauth.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscache.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscatchurl.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsconfig.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscore.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsparse.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htscoremain.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsdefines.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsfilters.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsftp.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsglobal.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htshash.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsinthash.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htshelp.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsindex.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsjava.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htslib.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsmd5.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsmodules.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsname.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsnet.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsnostatic.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsopt.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsrobots.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htssystem.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsthread.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htstools.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htswizard.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htswrap.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htszlib.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\httrack-library.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\md5.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsserver.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsserver.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsweb.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsweb.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\httrack.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\httrack.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\httrack.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\webhttrack - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\webhttrack.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\webhttrack.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\httrack.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\htsstrings.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\ChangeLogUnzip - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\ioapi.c.orig - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\unzip.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\unzip.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\zip.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\zip.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\mztools.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\mztools.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\unzip.c.orig - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\zip.c.orig - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\unzip.h.orig - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\iowin32.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\iowin32.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\ioapi.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\ioapi.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\crypt.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\ioapi.h.orig - OK
ht.exe » INNO » {app}\src\minizip\zip.h.orig - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\warning.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\setup_license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\about.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\about.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\AddFilter.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\AddFilter.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\BuildOptions.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\BuildOptions.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\CatchUrl.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\CatchUrl.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\cpp_lang.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\DialogContainer.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\DialogContainer.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\DialogHtmlHelp.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\DialogHtmlHelp.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\DirTreeView.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\DirTreeView.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\EasyDropTarget.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\EasyDropTarget.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\FirstInfo.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\FirstInfo.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HtmlCtrl.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HtmlCtrl.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HtmlFrm.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HtmlFrm.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HTMLHelp.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HTMLHelp.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\gpl.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\htssystem.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Infoend.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\infoend.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\InfoUrl.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\InfoUrl.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\inprogress.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\inprogress.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\InsertUrl.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\InsertUrl.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Iplog.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Iplog.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\LaunchHelp.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\LaunchHelp.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\MainFrm.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\MainFrm.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\MainTab.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\MainTab.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\MemRegister.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\MemRegister.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\NewFolder.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\NewFolder.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\newlang.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\newlang.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\NewProj.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\NewProj.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab1.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab1.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab10.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab10.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab11.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab11.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab2.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab2.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab3.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab3.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab4.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab4.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab5.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab5.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab6.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab6.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab7.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab7.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab8.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab8.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab9.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\OptionTab9.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\ProxyId.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\ProxyId.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\RasLoad.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\RasLoad.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\resource.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Shell.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Shell.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\splitter.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\splitter.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\StdAfx.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\StdAfx.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\trans.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\trans.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\TreeViewToolTip.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\TreeViewToolTip.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Wid1.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Wid1.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.sln - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.rc - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrackDoc.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrackDoc.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrackView.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrackView.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Wizard.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\wizard.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\Wizard2.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\wizard2.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WizLinks.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WizLinks.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WizTab.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WizTab.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\XSHBrowseForFolder.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\XSHBrowseForFolder.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\BatchUpdate.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\BatchUpdate.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HTTrackInterface.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\readme.ipv6.htm - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\HTTrackInterface.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\setup_license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\WinHTTrack.vcproj - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\webhttrack.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\webhttrack.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\icon1.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\icon2.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\icon3.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\icon4.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\icon5.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\icon6.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\idr_main.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\mainfram.bmp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\Shell.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\ico00001.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\Toolbar.bmp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\www.cur - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\WinHTTrack.rc2 - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrack\res\manifest.xml - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\libhttrack.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\libhttrack.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\gpl.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\StdAfx.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\StdAfx.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\libhttrack.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\setup_license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\libhttrack\libhttrack.vcproj - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\InnoSetup\httrack.iss - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\InnoSetup\setup_license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\htsswf.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\htsswf.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\htsswf.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\StdAfx.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\StdAfx.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\htsswf.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\setup_license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\htsswf.vcproj - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\htsswf\swf\swf2html.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\dlldata.c - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\projectInfo.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\projectInfo.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\resource.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\Shell.ico - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\StdAfx.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\StdAfx.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\gpl.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.clw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.def - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.dsp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.dsw - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.idl - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\setup_license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.plg - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.rc - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.tlb - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBar.vcproj - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBarps.def - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackIEBarps.mk - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackLauncher.cpp - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackLauncher.h - OK
ht.exe » INNO » {app}\src_win\WinHTTrackIEBar\WinHTTrackLauncher.rgs - OK
ht.exe » INNO » {app}\copying - OK
ht.exe » INNO » {app}\gpl.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\gpl-fr.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\greetings.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\history.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\install - OK
ht.exe » INNO » {app}\lang.def - OK
ht.exe » INNO » {app}\httrack-doc.html - OK
ht.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
ht.exe » INNO » {app}\readme - OK
ht.exe » INNO » {app}\ssleay32.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\libeay32.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\msvcr71.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\libhttrack.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\httrack.exe - OK
ht.exe » INNO » {app}\webhttrack.exe - OK
ht.exe » INNO » {app}\WinHTTrack.exe - OK
ht.exe » INNO » {app}\htsswf.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\WinHTTrackIEBar.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\MFC71.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\zlib1.dll - OK
ht.exe » INNO » {app}\file_id.diz - OK
ht.exe » INNO » {app}\winhttrack.log - OK
ht.exe » INNO » file0454.bin - OK

Scan completed at: 05/14/14 12:04:38
Scan time: 4 sec (0:00:04)
Total: files - 1, objects 457
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

HTTRACKER DOWNLOAD

Support HTTracker, just copy+paste this html: