Full DR.Web's Haruzou report

pup_setup.exe - archive 7-ZIP
>pup_setup.exe\pup/language/ja/JPEGp¨T–¢T€£S+˜p‘p‚‹.bat - OK
>pup_setup.exe\pup/language/en/Register-ShellExtension.bat - OK
>pup_setup.exe\pup/language/en/Unregister-ShellExtension.bat - OK
>pup_setup.exe\pup/language/ja/T–¢T€£S+˜p‘F§£T™¤.bat - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/haruzou.css - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/haruzou.css - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/gamen_hosei_m.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/gamen_hosei_m.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/gamen_rakugaki_m.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/win_wall_1.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/win_wall_1.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/win_wall_2.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/win_wall_2.gif - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/index.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/index.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/login.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/login.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/norton.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/norton.html - OK
>pup_setup.exe\pup/tools/Quicktime.html - archive HTML
>>pup_setup.exe\pup/tools/Quicktime.html\javascript.0 - OK
>pup_setup.exe\pup/tools/Quicktime.html - OK
>pup_setup.exe\pup/tools/UnohMoviePlayer.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/windows_wall.html - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/windows_wall.html - OK
>pup_setup.exe\pup/setup.ini - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/6kaku.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/c1.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/circle.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/hart.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/hart2.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/haruzou_main_en.png - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/haruzou_main_ja.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/hisigata.png - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/logo_mini.png - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/logo_mini.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/maru.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/maru2.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/mokomoko.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/normal.png - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/norton1.png - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/ja/norton1.png - OK
>pup_setup.exe\pup/doc/en/pen.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/rectangle3.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/star.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/star2.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/tate-kagi.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/tate-maru.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/tate-maru2.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/waku.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/yoko-marumaru.PNG - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/yoko4-1.png - OK
>pup_setup.exe\pup/frame/yoko4-2.png - OK
>pup_setup.exe\pup/IFJPEGX.SPI - OK
>pup_setup.exe\pup/tools/UnohMoviePlayer.swf packed by ZLIB
>>pup_setup.exe\pup/tools/UnohMoviePlayer.swf - archive BINARYRES
>>>pup_setup.exe\pup/tools/UnohMoviePlayer.swf\data001 - OK
>>pup_setup.exe\pup/tools/UnohMoviePlayer.swf - OK
>pup_setup.exe\pup/language/en/gui.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/language/ja/gui.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/history.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/language/index.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/language/ja/msg.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/language/en/msg.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/ReadMe_en.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/ReadMe_ja.txt - OK
>pup_setup.exe\pup/dll_exif.dll - OK
>pup_setup.exe\pup/haruzou.exe packed by ZLIB
>>pup_setup.exe\pup/haruzou.exe - archive BINARYRES
>>>pup_setup.exe\pup/haruzou.exe\data001 - OK
>>>pup_setup.exe\pup/haruzou.exe\data002 - OK
>>pup_setup.exe\pup/haruzou.exe - OK
>pup_setup.exe\pup/setup.exe - OK
pup_setup.exe - OK
Scan report for "pup_setup.exe":
Scanned: 69/68 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:08
Riskware: 0/0 Scan speed: 721 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 11:03:51


Back to the main report

Put a free download button on your own website

HARUZOU DOWNLOAD

Support Haruzou, just copy+paste this html: