Full Nod's Horoscope Explorer report

Scan started at: 05/18/14 02:56:18
HorExProEng.exe - OK
HorExProEng.exe » INNO » setup.data - OK
HorExProEng.exe » INNO » files.info - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\BCHAKRA.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\BCHAKRA.LIB - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#ITBITS - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /index.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /nosupportpersonaledition.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /nocommercialuse.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /limitedliability.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /packagecontent.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installation.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelist.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /howtogeneratehoroscope.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /howtochangeayanamsh.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /howtochangekundalistyle.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /meantruemotionforrahuketu.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /generatinghoroscopesforpeoplebornoutsideindia.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /printingyourdetailsonthecoverpage.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /changingcolours.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /changinglanguages.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /savemodifyaperson'sdetails.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /copyingaperson'sdatatoafileandretrievingitlater.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /navigatingbetweentopics.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /aboutthesetupwizar.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /exportingtopdf.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /usingplanetarytransits.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /textisnotdisplayedproperlyorganeshalogodoesnotappear.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /horoscopeexplorergiveswrongresults.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /licensing.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /disclaimer.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /credits.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /contactus.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /horoexplorer.hhc - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /horoexplorer.hhk - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /welcome.html - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /indexb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installationb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installationb2.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installationb3.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installationb4.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installationb5.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /installationb6.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb2.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb3.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb4.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb5.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb6.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb7.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb8.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb9.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb10.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb11.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb12.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb13.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb14.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb15.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb16.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb17.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb18.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb19.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb20.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb21.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb22.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb23.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb24.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb25.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb26.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb27.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb28.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb29.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb30.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb31.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb32.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb33.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb34.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb35.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb36.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb37.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb38.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb39.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb40.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb41.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb42.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb43.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb44.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb45.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb46.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb47.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb48.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb49.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb50.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb51.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb52.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb53.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb54.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb55.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb56.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb57.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb58.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb59.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb60.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb61.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb62.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb63.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb64.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb65.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb66.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb67.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb68.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb69.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb70.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb71.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb72.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb73.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb74.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb75.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb76.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb77.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb78.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb79.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb80.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb81.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /featurelistb82.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /howtogeneratehoroscopeb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /howtochangekundalistyleb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /printingyourdetailsonthecoverpageb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /changingcoloursb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /changinglanguagesb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /savemodifyaperson'sdetailsb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /copyingaperson'sdatatoafileandretrievingitlaterb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /navigatingbetweentopicsb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /aboutthesetupwizarb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /exportingtopdfb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /exportingtopdfb2.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /usingplanetarytransitsb1.JPG - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#IVB - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /CSHelp.txt - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$OBJINST - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#TOPICS - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#URLTBL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#URLSTR - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\horoexplorer.chm » CHM » /#STRINGS - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\HoroExProEng.exe - OK
HorExProEng.exe » INNO » {fonts}\Krtiastr.ttf - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\other.htm - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\CONYEAR.DAT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\Daily.dat - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\ExpTemp.JKP - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\Langs.dat - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\MUHU.DAT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\Recos.dat - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\SadeSat.dat - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\SCGRAHA.DAT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\SCRASI.DAT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\SCYONI.DAT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Common\Wait.avi - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\ASTRO570.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\ASTRO571.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\Drdvhead.ift - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\GJPAD1025.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\HinAstro.ift - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\KanAstro.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\KRMTAST.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\Krtiastr.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\KrutBang.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\Fonti\TMLASTRO.IFT - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\acrobat.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\acroemail.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\bulllred.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\button.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\help.htm - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\horologin.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\htmlexport.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\jkdlogo.jpg - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\kunddes.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\kundstyle.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\langu.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\navigate.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\publicsoft.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\setup.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\setup1.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\setup2.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\setup3.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\setup4.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\Setup5.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\setupwiz.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\transits.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\HTMHLP\yourdet.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\anrS.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\biology.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\businesscard.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\chem10.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\enghindidict.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\fdsS.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\he-engS.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\iit.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\indiaclips.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\kindergarten.jpg - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\logomono.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\mba.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\moreclipssmall.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\physics.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\playschool.jpg - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\pmt.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\preschoolS.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\image\tallysmall.gif - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\1All Pages.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\1Charts.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\1Kundlis.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\1Module-1.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\1Predictions.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\3All.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\3Analysis.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\3Cover Page.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\GENDAT.INI - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\hortask.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\THEME1.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\THEME2.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\INIFILES\THEME3.ini - OK
HorExProEng.exe » INNO » {app}\Ephe\LAG1\lag1.dat - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Comct332.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Comdlg32.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\dao350.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\DBLIST32.OCX - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msbind.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\mschrt20.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Mscomct2.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Mscomctl.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\MSDBRPTR.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\MSDERUN.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Msjet35.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\MSMAPI32.OCX - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msmask32.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msrd2x35.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\MSSTDFMT.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\PDF_IN_THE_BOX.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\scrrun.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Tabctl32.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\TX4OLE.OCX - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\ZipperBoy.ocx - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\expsrv.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\IC32.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msjint35.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msjter35.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Msrepl35.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msvcr80.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\OC30.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Tx32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\txobj32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Txtls32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Unzdll.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\vb5db.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\vbajet32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Wndtls32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Zipdll.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\Zipit.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\ZipperBoy.lib - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\COMCAT.DLL - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\msvbvm60.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\oleaut32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\olepro32.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\asycfilt.dll - OK
HorExProEng.exe » INNO » {sys}\MSVCRT40.DLL - OK

Scan completed at: 05/18/14 02:56:25
Scan time: 7 sec (0:00:07)
Total: files - 1, objects 279
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

HOROSCOPE EXPLORER DOWNLOAD

Support Horoscope Explorer, just copy+paste this html: