Full DR.Web's Job Designer report

setupjd.exe - archive RAR
>setupjd.exe\StartSetup.exe - OK
>setupjd.exe\setupJDesigner.exe - archive BINARYRES
>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\Script0.bin - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\Script1.bin - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\0.object - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.object - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\2.object - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates - archive ZIP
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\BlockBookDetail.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\BlockBookDetail.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\BlockBookmaster.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\BlockBookmaster.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Changes.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Changes.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientContactGroup.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientContactGroup.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientHist.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientHist.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientHist.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientHist.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientInvoices.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientInvoices.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ClientInvoices.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Colors.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Colors.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Companies.bbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Companies.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Companies.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Companies.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Companies.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Companies.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ContactGroups.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ContactGroups.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Contacts.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Contacts.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Contacts.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Contacts.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\CostTable.bbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\CostTable.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\CostTable.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\CostTable.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\CostTable.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\CostTable.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Credits.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Credits.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Credits.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Customers.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Customers.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Customers.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Customers.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\EquipGroups.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\EquipGroups.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Equipment.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Equipment.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Equipment.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Equipment.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\GroupAccess.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\GroupAccess.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\GroupMembers.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\GroupMembers.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Groups.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Groups.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\History.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\History.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypes.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypes.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypes.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypes.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypesOrdered.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypesOrdered.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ItemTypesOrdered.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\JobAttach.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\JobAttach.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\JobGroups.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\JobGroups.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\LineItems.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\LineItems.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\LineItems.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Net.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Net.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Payments.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Payments.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Payments.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PayTypes.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PayTypes.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Permissions.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Permissions.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Permissions.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Permissions.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PRAttach.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PRAttach.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrCat.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrCat.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrContacts.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrContacts.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrContacts.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrCost.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrCost.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrCost.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrCost.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrEquipment.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrEquipment.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrItems.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrItems.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrItems.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrItems.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectContactsB.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectContactsB.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectDetail.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectDetail.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectEquipmentB.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectEquipmentB.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectMaster.bbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectMaster.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectMaster.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectMaster.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectMaster.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\ProjectMaster.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrQMaster.bbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrQMaster.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrQMaster.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrQMaster.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrQMaster.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrQMaster.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrStock.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrStock.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrTasks.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrTasks.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrTasks.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrVarious.bbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrVarious.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrVarious.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrVarious.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrVarious.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\PrVarious.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\securitygroups.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\securitygroups.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\SpecialDays.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\SpecialDays.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\SpecialDays.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockGroups.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockGroups.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockTypes.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockTypes.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockTypes.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockTypes.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockTypesOrdered.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\StockTypesOrdered.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Tasks.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Tasks.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Tasks.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\Tasks.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TasksAss.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TasksAss.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TasksAss.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TaxTypes.blb - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TaxTypes.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TaxTypes.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\TaxTypes.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\UserAccess.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\UserAccess.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\UserAccess.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\UserAccess.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\users.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\users.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\users.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\users.idx - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\VariousItems.dat - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\VariousItems.dbk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\VariousItems.ibk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates\VariousItems.idx - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\{app}\Job Designer Documents\RTF Report Templates - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file - archive CHM
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#IDXHDR - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#ITBITS - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#IVB - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#STRINGS - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#SYSTEM - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#TOPICS - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#URLSTR - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#URLTBL - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\#WINDOWS - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$FIftiMain - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$OBJINST - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\100.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\1001.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\130.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\210.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\2101.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\30.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\301.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\302.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\303.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\40.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\401.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\402.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\403.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\50.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\501.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\502.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\60.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\601.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\602.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\603.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\604.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\605.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\70.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\701.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\702.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\80.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\801.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\802.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\90.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\901.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\902.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\903.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\addingresources.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\addingresources1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\addingresources2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\addingresources3.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\addingresources4.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\backupdata.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\blockbookingrecurringjobs.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\blockbookingrecurringjobs1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\blockbookingrecurringjobs2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\blockbookingrecurringjobs3.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\changingajobnumber.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\changingajobnumber1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\changingthedurationofajob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\changingthedurationofajob1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\checkingconflicts.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\clearingconflicts.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\clientcontacts.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\clientcontacts1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\clients.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\clients1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\clients2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\colors.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\colors1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\company.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\company1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\configuringthenetwork.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\configuringthenetwork1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\configuringthenetwork2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactcategory.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactcategory1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactfinancialoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactfinancialoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactinformation.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contactoptions2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\contacts.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\createanewclient.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\createcontact.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\createequipment.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\createstockitem.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatingajob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatingajob1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatingajob2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatinganewroom.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatinganewroom1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatingaproject.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\creatingaproject1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\credits.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\credits1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\CSHelp.txt - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\definingtaxes.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\definingtaxes1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\deleteequipment.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\deletingaclient.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\deletingacontact.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\deletingaroom.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\deletingjobs.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\deletingstock.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\description.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\directories.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\directories1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\directoriesnew.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\directoriesnew1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\display.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\display1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipment.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipmentcategory.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipmentcategory1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipmentfinancialoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipmentfinancialoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipmentoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\equipmentoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\file.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\file1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\file2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\finance.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\finance1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\finance2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\finance3.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\financialoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\financialoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\financialreports.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\financialreports1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\find.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\generaloptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\generaloptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\globalreports.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\globalreports1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\globalreports2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\hideparameters.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\internet.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\internetsettings.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\internetsettings1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\internetsettings2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\introduction.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoiceproject.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicesstatements.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicesstatements1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingclients.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingclients1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingprojects.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingprojects1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingsinglejobs.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingsinglejobs1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\invoicingsinglejobs2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobdesigner.hhc - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobdesigner.hhk - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobdetails.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobstatus.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobtemplates.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobtemplates1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\jobtemplates2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\linkingajobtoanexistingproject.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\linkingajobtoanexistingproject1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\linkingtoprojects.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\linkingtoprojects1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\listview.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\monthview.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\movingajob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\movingajob1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\movingajob2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\network.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\network1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\network2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\payments.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\payments1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\printingajobsheet.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\printingdocumentsinjobdesigner.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\printingdocumentsinjobdesigner1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\projectquotes.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\projectquotes1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\removeselectedjobfromproject.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\removeselectedjobfromproject1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\resettingajob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\restoredata.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\roomcategories.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\roomcategories1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\roomsservices.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\schedulersettings.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\schedulersettings1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\security.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\security1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\settings.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\settings1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\settingupaccessrights.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\showcolorlegend.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\showrecurringgrid.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\specialdays.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step11movingandresizingthejob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step11movingandresizingthejob1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step12generatinganinvoiceforthejob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step12generatinganinvoiceforthejob1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step12generatinganinvoiceforthejob2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step1enteringclients.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step1enteringclients1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step1enteringclients2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step1enteringclients3.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step5movingandresizingthejob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step6creatingajob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step6creatingajob1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step6creatingajob2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step6creatingajob3.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\step6generatinganinvoiceforthejob.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockfinancialoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockfinancialoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockitemcategory.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockitemcategory1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockitems.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockoptions.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\stockoptions1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\tasks.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\tasks1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\tasks2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\the-application-server.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\the-application-server1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\the-application-server2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\the-application-server3.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\the-application-server4.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\theeditmenu.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thefinancemenu.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\theinvoicepage.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\theinvoicepage1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thelogonscreen.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thelogonscreen1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thescheduler.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thescheduler1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thesettingspage.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\thesettingspage1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\times.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\uploadingschedulefiles.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\viewingjobsinaproject.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\viewingjobsinaproject1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\viewingprojects.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\websettings.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\websettings1.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\websettings2.PNG - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\workingwithprojects.htm - OK
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file\workingwithprojects1.PNG - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\1.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\2.file packed by FLY-CODE
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\2.file packed by FLY-CODE
>>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\2.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\3.file packed by FLY-CODE
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\3.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\4.file packed by FLY-CODE
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\4.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\5.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\6.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\7.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\8.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\9.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\10.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\11.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\12.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\13.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\14.file - OK
>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\15.file packed by FLY-CODE
>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\15.file packed by BINARYRES
>>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\15.file packed by MS COMPRESS
>>>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\15.file packed by FLY-CODE
>>>>>>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002\15.file - OK
>>setupjd.exe\setupJDesigner.exe\data002 - OK
>setupjd.exe\setupJDesigner.exe - OK
setupjd.exe - OK
Scan report for "setupjd.exe":
Scanned: 437/436 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:49
Riskware: 0/0 Scan speed: 1414 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 9:37:50


Back to the main report

Put a free download button on your own website

JOB DESIGNER DOWNLOAD

Support Job Designer, just copy+paste this html: