Full DR.Web's Jr. Dinosaur Hunter report

JrDinosaurHunter_Demo.exe - archive BINARYRES
>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\Script0.bin - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\Script1.bin - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\0.object - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\1.object - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\JrDinosaurHunter.exe - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\Copy of globalgameobjects.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\Copy of globalpictures.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\Copy of screens.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\doodle.wma - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\globalgameobjects.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\globalhotspotobjects.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\globalpictures.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\globalscriptstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell2data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell3animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell3data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell4animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell4data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell5animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell5data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell6animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\cell6data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\generalstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\goodanimations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\gooddata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\goodscript.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\playarea.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\playareachildren.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\playareaobj.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\playareascripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\playareaspecial.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\PlayerArea1Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\PlayerArea1Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\screen.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\screenchildren.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotanimations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotscripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotsounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotspecialdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shotstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\shottransitions.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Subgame1animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\subgameframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Button-NHL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Button-Sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Button-States.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\OK-PlayButton-Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Playarea-Children.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\PlayButton-Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\PlayButton-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\PlayButton-HL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\PlayButton-Scripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\PlayButton.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\ReplayButton-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\ReplayButton-HL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\ReplayButton-Scripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\ReplayButton.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\scr_endgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\scr_startgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\scr_stopgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Subgame-Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Subgame-Children.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Subgame-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Subgame-Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexBodyBobbler\Framework\Subgame-States.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\background.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\badscript.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell1animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell1data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell1frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell1sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell1states.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell1transitions.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell2animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell2data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell2frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell2sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell2states.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell3animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell3data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell3frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell3sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell3states.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell5animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell5data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell5frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell5sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell5states.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cell5transitions.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cellList.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\cellspecialdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\generalstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\goodscript.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\playarea.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\playareaobj.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\playareascripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\playareaspecial.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\PlayerArea1Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\PlayerArea1Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\screen.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\screenchildren.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotanimations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotscripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotsounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotspecialdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shotstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\shottransitions.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Subgame1animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\subgameframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Button-NHL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Button-Sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Button-States.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\OK-PlayButton-Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Playarea-Children.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\PlayButton-Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\PlayButton-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\PlayButton-HL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\PlayButton-Scripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\PlayButton.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\scr_endgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\scr_startgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\scr_stopgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Subgame-Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Subgame-Children.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Subgame-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Subgame-Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexHeadShooter\Framework\Subgame-States.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\background.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\badscript.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\ballanimations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\balldata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell1animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell1data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell1frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell1sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell1states.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell2animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell2data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell3animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell3data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell4animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell4data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell5animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell5data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell6animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cell6data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\cellList.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\generalstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\goodscript.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\paddleanimations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\paddledata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\paddleframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\playarea.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\playareachildren.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\playareaobj.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\playareascripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\playareaspecial.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\PlayerArea1Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\PlayerArea1Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\screen.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\screenchildren.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotanimations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotscripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotsounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotspecialdata.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shotstates.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\shottransitions.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Subgame1animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\subgameframes.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Button-NHL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Button-Sounds.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Button-States.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\OK-PlayButton-Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Playarea-Children.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\PlayButton-Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\PlayButton-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\PlayButton-HL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\PlayButton-Scripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\PlayButton.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\ReplayButton-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\ReplayButton-HL-Script.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\ReplayButton-Scripts.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\ReplayButton.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\scr_endgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\scr_startgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\scr_stopgame.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Subgame-Animations.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Subgame-Children.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Subgame-Data.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Subgame-Frames.txt - OK
>>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002\{app}\Info\TRexTailBlinker\Framework\Subgame-States.txt - OK
>JrDinosaurHunter_Demo.exe\data002 - OK
JrDinosaurHunter_Demo.exe - OK
Scan report for "JrDinosaurHunter_Demo.exe":
Scanned: 2257/2256 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:03:12
Riskware: 0/0 Scan speed: 875 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 22:04:41


Back to the main report

Put a free download button on your own website

JR. DINOSAUR HUNTER DOWNLOAD

Support Jr. Dinosaur Hunter, just copy+paste this html: