Full DR.Web's Jr. Vet report

JrVet_Demo.exe - archive INNO SETUP
>JrVet_Demo.exe\Script0.bin - OK
>JrVet_Demo.exe\Script1.bin - OK
>JrVet_Demo.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>JrVet_Demo.exe\Script2.bin\data001 - OK
>JrVet_Demo.exe\Script2.bin - OK
>JrVet_Demo.exe\Install_Script.iss - OK
>JrVet_Demo.exe\0.object - OK
>JrVet_Demo.exe\1.object - OK
>JrVet_Demo.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\JrVet.exe - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\doodle.wma - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\globalgameobjects.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\globalscriptstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\globalsoundstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\screens.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\shooterdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\playareaspecial.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\PlayerArea1Animations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\PlayerArea1Frames.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\screenchildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotscripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotsounds.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotspecialdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shotstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\shottransitions.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Subgame1animations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\subgameframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Button-NHL-Script.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Button-Sounds.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Button-States.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\OK-PlayButton-Frames.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Playarea-Children.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\PlayButton-Animations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\PlayButton-Data.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\PlayButton-HL-Script.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\PlayButton-Scripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\PlayButton.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\ReplayButton-Data.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\ReplayButton-HL-Script.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\ReplayButton-Scripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\ReplayButton.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\scr_endgame.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\scr_startgame.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\scr_stopgame.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Subgame-Animations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Subgame-Children.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Subgame-Data.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Subgame-Frames.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\GrapesBobbler\Framework\Subgame-States.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\background.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\ButtonData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\Buy.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\buy_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\exit.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\exitAnimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\ExitData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\exit_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\Full_Version_exit_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\Play.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\play_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\roomanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\roomchildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\roomdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\roomframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\roomstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Introscreen\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\better1_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\better2_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\better3_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\defaultpatient_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\door.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\doordata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\PatientAnimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\PatientData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\PatientFrames.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\patientobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\patientscripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\PatientSounds.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\patientstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\roomanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\roomchildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\roomdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\roomframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\roomstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Panda\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\Background.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\ButtonData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\Buy.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\buy_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\exit.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\exitAnimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\ExitData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\maybelater_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\roomanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\roomchildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\roomdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\roomframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\roomstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\Background.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\ButtonData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\Buy.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\buy_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\exit.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\exitAnimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\ExitData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\maybelater_highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\roomanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\roomchildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\roomdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\roomframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\roomstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\ReminderScreen2\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\better1_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\better2_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\better3_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\defaultpatient_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\door.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\doordata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\highlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\PatientAnimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\PatientData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\PatientFrames.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\patientobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\patientscripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\PatientSounds.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\patientstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\roomanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\roomchildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\roomdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\roomframes.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\roomstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tiger\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\Antiseptantobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\AntiseptantTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\AntiseptantToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\background.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\BambooShootsobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\BambooShootsTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\BambooShootsToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\Bandageobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\BandageTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\BandageToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\buttondata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\FleaCollarobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\FleaCollarTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\FleaCollarToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\FleaPowderobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\FleaPowderTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\FleaPowderToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\generalstates.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\Grapesobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\GrapesTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\GrapesToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\HandObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\handobjdata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\HandTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\handtooldata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\handtoolhighlight_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\HandToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\handtoolscr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\handtoolscripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\LegCastobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\LegCastTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\LegCastToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\medicalbookobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\MedicalBookTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\medicalbooktoolobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\MouseCursorObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\RabiesVaccineobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\RabiesVaccineTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\RabiesVaccineToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\screen.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\Thermometerobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\ThermometerTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\ThermometerToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\tooldata.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\toolschildren.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\toolscreenanimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\Towelobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\TowelTool.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\TowelToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\XRayobj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\XRayTool.BMP - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\Tools\XRayToolObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\default_scr.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\frame-regions.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\test.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XRayAnimations.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XrayData.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XRayFrames.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XRayObj.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\xrays.bmp - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XRayScripts.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XRaySounds.txt - OK
>JrVet_Demo.exe\{app}\Info\XRay\XRayStates.txt - OK
JrVet_Demo.exe - OK
Scan report for "JrVet_Demo.exe":
Scanned: 841/840 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:53
Riskware: 0/0 Scan speed: 847 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 22:02:25


Back to the main report

Put a free download button on your own website

JR. VET DOWNLOAD

Support Jr. Vet, just copy+paste this html: