Full Nod's KLS Backup 2017 Professional report

Scan started at: 05/18/14 23:33:58
klsbackup_pro.exe - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » setup.data - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » files.info - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackup.exe - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbsched.exe - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbservice.exe - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {commonappdata}\KLS Soft\KLS Backup 2013 Professional\general.xml - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {commonappdata}\KLS Soft\KLS Backup 2013 Professional\news.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {commonappdata}\KLS Soft\KLS Backup 2013 Professional\Profiles\info.txt - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbvss6.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbvssxp.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbvw.exe - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\License.txt - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\readme.rtf - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\readme_thirdparty.txt - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#ITBITS - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /style.css - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /program_overview.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /system_requirements.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /feature_matrix.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /feature_matrix_plugins.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /profilegroups.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /propfilegroup_wizard.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /profiles.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /program_options.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /schedule.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_options.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_mode.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_target.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /restore.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /interface.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /archives.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /program_menus.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /checkupdates.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_save.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /interface_archivecontent.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /interface_archives.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /interface_backupitems.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /interface_backupsets.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_set_wizard.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_items.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_location.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_locallan.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_ftp.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_webdav.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_azure.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_amazons3.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_openstack.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_walrus.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_cdrw.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupdestination_isoimage.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_compression.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_logs.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_actions.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_jobs.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_files.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_registry.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_ftp.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_webdav.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_azure.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_amazons3.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_openstack.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_walrus.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_item_filters.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backupitem_groups.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /plugin_mssql.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /plugin_mysql.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /plugin_pop3imap.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_locallan.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_ftp.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_webdav.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_azure.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_amazons3.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_walrus.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_cdrw.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /options_templates.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /register.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /contact.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /restore_where.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /restore_what.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /interface_logs.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storagelocations.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /backup_service.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /sync.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /syncitem.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /searcharchives.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /ftpproxy.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /serviceurl.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /faq.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /cleanup.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /commandline.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/header.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /KLS Backup Help.hhc - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_openstack.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /storage_cddvd.html - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/mainsmall.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/check.gif - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/profilegroup_start.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/profilegroup_profiles.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/profilegroup_backuptype.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/createprofile.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/workspacelayout.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/sounds.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/schedule_list.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/scheduler_engine.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/schedule_klsv1.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_schedules.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/variables.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupdestination_secondary.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/main1.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_archives.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_file.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_view.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_tasks.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_tools.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/bswizard_finish.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_archivecontent.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_archive.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_archivelist.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_backupitems.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_backupitems.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_backupsets.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_backupsets.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/bswizard_items.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupitembrowser.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/bswizard_start.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backuptargetftp.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/cdrw.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/destination_iso.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/compression.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/actions.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backup_progress.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_jobs.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupitem_localfiles.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupitem_registry.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/registrybrowser.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/ftpbrowser.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/filters.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupitem_filters.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupitem_plugins.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/plugin_mssql.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/plugin_mysql.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/backupitem_ftp.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/options_filtertemplates.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/register.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/restore_options.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/restore_start.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/panel_log.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/menu_logs.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/storagelocations.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/storagelocation_edit.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/storagelocation_select.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/service_manager.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/service_properties.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/search_archives.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/ftptimeouts.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/ftpproxy.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /images/cleanup_wizard_items.jpg - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /$OBJINST - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#TOPICS - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#URLTBL - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#URLSTR - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klsbackuphelp.chm » CHM » /#STRINGS - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\klslibcat2.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\libeay32.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\OpenSSL License.txt - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\ssleay32.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\StarBurn.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\WnASPI32.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\lib7z.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {app}\Sqx.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\adobe_cs6.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\adobe_flash_player_cleanup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\apple_itunes.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\emclient.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\google_chrome.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\google_chrome_cleanup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\google_earth.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\google_picasa.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\incredimail.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\internet.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\internet_cleanup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\klsbackup2013_std.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\mailbird.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\mozilla_firefox.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\mozilla_thunderbird.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\oexpressbackup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\openoffice.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\opera.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\outlookbackup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\plugin_mprofiles.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\postbox.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\roboform.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\safari.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\safari_cleanup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\seamonkey.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\skype.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\songbird.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\totalcmd.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\windows.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\windows_cleanup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\windows_live_mail.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\windows_mail.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\windows_media_player.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\windows_media_player_cleanup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\yahoo_messenger.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\adobe_dreamweaver_sites.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\klsbackup2013_pro.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\action_appclose.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\action_message.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\action_variables.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\action_wait.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\action_winservices.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\plugin_actions_basic.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\action_mssqlquery.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\mssqldb.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\plugin_mssqldb.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\libmysql.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\mysqldb.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\plugin_mysqldb.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\gmailbackup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\imapbackup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\plugin_msvr.dll - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » {code:GetPluginsPath}\pop3backup.kbp - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » script_raw.data - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » script.pas - OK
klsbackup_pro.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 05/18/14 23:34:19
Scan time: 21 sec (0:00:21)
Total: files - 1, objects 239
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

KLS BACKUP 2017 PROFESSIONAL DOWNLOAD

Support KLS Backup 2017 Professional, just copy+paste this html: