Full DR.Web's Karvonite report

KarvoniteSetup.exe - archive 7-ZIP
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/instmsi.msi - archive OLE
>>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/instmsi.msi\stream000 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/instmsi.msi\stream001 - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/instmsi.msi - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/instmsi.msi - archive OLE
>>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/instmsi.msi\stream000 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/instmsi.msi\stream001 - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/instmsi.msi - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Karvonite405.msi - archive OLE
>>KarvoniteSetup.exe\data/Karvonite405.msi\stream000 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/Karvonite405.msi\stream001 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/Karvonite405.msi\stream002 - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Karvonite405.msi - OK
>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.msi - archive OLE
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.msi\stream000 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.msi\stream001 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.msi\stream002 - OK
>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.msi - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm - archive CHM
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#IDXHDR - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#ITBITS - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#STRINGS - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#SYSTEM - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#TOCIDX - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#TOPICS - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#URLSTR - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#URLTBL - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\#WINDOWS - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$FIftiMain - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$OBJINST - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_ObjectSpace.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_ObjectSpace.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_ObjectSpace.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_PersistenceBoundaries_PersistenceModel.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_PersistenceBoundaries_PersistenceModel.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_PersistenceBoundaries_PersistenceModel.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_PersistenceBoundaries_PersistenceModelException.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_PersistenceBoundaries_PersistenceModelException.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/AllMembers_T_MP_Karvonite_PersistenceBoundaries_PersistenceModelException.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace__ctor.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace__ctor.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace__ctor.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_Add.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_Add.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_Add.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_1.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_1.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_1.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_2.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_2.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_2.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_3.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_3.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_BeginChange_3.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_Clear.htm - archive HTML
>>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_Clear.htm\Script.0 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_Clear.htm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\html/M_MP_Karvonite_ObjectSpace_ClearUndo.htm - archive HTML
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/protmethod.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/protoperator.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/protproperty.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/protstructure.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubclass.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubdelegate.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubenum.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubenumeration.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubevent.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubextension.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubfield.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubinterface.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubmethod.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/puboperator.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubproperty.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/pubstructure.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/requirements1a.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/requirements1c.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/save.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/save_hover.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/security.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/seealso1a.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/seealso1c.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/slMobile.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/static.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\icons/xna.gif - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\Karvonite40.hhc - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\Karvonite40.hhk - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/CheckboxMenu.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/CommonUtilities.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/Dropdown.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/EventUtilities.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/highlight.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/script_feedBack.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/script_manifold.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\scripts/SplitScreen.js - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\styles/highlight.css - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\styles/Presentation.css - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\styles/Whidbey/presentation.css - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm\Usage Guidelines.htm - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FE4BF4A2/5F943915/Karvonite40.chm - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D8FC0C22/936FEF0B/AddCompany.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/37886A1E/936FEF0B/Added.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/283FEEDA/936FEF0B/AddUser.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/6C73BDE5/936FEF0B/Delete.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/99B4B183/936FEF0B/New.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/200A228A/936FEF0B/Open.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/BAD6FBFA/936FEF0B/Redo.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/E3D35A82/936FEF0B/Refresh.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/A7442CDC/936FEF0B/Save.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/85D84B64/936FEF0B/Undo.png - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/CC44E98B/33EF4C0A/AddressBook.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/BA56D9C4/EB331448/AssemblyInfo.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/B393EFC1/F1ACD540/AssemblyInfo.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/F12AAB69/33EF4C0A/Company.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/822565EA/33EF4C0A/Contact.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/ECA0E8EF/547458F6/CustomPropertyDescriptor.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/67E9D52B/33EF4C0A/Email.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/1CD92D7B/547458F6/Form1.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/196522CF/547458F6/Form1.designer.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/663B7BE3/33EF4C0A/Person.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/546D4D81/547458F6/Program.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/FB3AC9DA/547458F6/PropertiesWindowTypeDescriptor.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/11BF1186/EB331448/Resources.Designer.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/7F285F5A/EB331448/Settings.Designer.cs - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/AC63420B/547458F6/ContactManager.csproj - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/9DEB843D/33EF4C0A/ObjectModel.csproj - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/E6DE4C3D/C048B15E/ContactManagerSample.sln - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/2310E546/E7471AA5/Karvonite40.XML - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/9F7D770C/E7471AA5/Karvonite40.XML - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/BC8C93EF/E7471AA5/Karvonite40.XML - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D45F207C/E7471AA5/Karvonite40.XML - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/1D8CB4FE/3AB34F0A/ReferencePaths.xml - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf - archive PDF
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_3c94c[3e] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_3c8a9[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_3c7fa[28] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_42b7[3e] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_4214[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_4166[28] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_40c3[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_3fff[3e] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_388d[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_37df[28] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_373d[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_367a[3e] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_35d8[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_2e4f[28] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_2dad[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_2cea[3e] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_2c48[1c] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_2b9b[28] - OK
>>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf\uri_d83[1c] - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/D26008B7/5F943915/Karvonite Overview.pdf - OK
>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.exe - archive BINARYRES
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.exe\data001 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.exe\data002 - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.exe\data003 - OK
>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.exe - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msiexec.exe - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msiexec.exe - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msiinst.exe - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msiinst.exe - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/F11901F8/3AB34F0A/Pme.exe - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/ADF2EF22/3AB34F0A/AssemblyReflector.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/cabinet.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/cabinet.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/imagehlp.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/imagehlp.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/7FC6E397/3AB34F0A/Karvonite40.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/B5A18409/E7471AA5/Karvonite40.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/7137CC91/DA306CD7/Karvonite40.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/5492FEBB/A16B338B/Karvonite40.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/A86D0797/7E9B1308/Karvonite40.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/mMSI.dll/mMSIExec.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/40116ADC/3AB34F0A/MP.Karvonite.Modeling.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/612CCCE4/3AB34F0A/MP.UndoSystem.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msi.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msi.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msihnd.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msihnd.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msimsg.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msimsg.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msisip.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msisip.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msls31.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msls31.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/mspatcha.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/mspatcha.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/mWinRunExec.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/mWinRun.dll/mWinRunExec.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/riched20.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/riched20.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/sdbapi.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/sdbapiU.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/shfolder.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/shfolder.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/usp10.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/usp10.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\mia.lib - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msi.cat - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/9774FDDB/547458F6/app.config - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msi.inf - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/ED6806B7/33EF4C0A/ObjectModel.kvtmodel - OK
>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res - archive 7-ZIP
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\componentslist.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\componentstree.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\destination.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\finish.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\finish.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\icon.ico - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\licensecheck.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\licensecheck.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\licenseradio.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\licenseradio.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\licensetext.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\licensetext.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\maintenance.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\prereq.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\prereq.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\progress.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\progress.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\progressprereq.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\readme.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\readme.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\registration.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\registration.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\registrationwithserial.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\registrationwithserial.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\setuptype.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\startinstallation.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\startmenu.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\startmenu.dfm.miaf - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\welcome.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\wizard.dfm - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\mMSIExec.dll - OK
>>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res\mWinRunExec.dll - OK
>KarvoniteSetup.exe\Karvonite405.res - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/CBDFBDB8/547458F6/Form1.resx - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/43A1F8B5/EB331448/Resources.resx - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/unicode/msimain.sdb - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/Microsoft Windows Installer 2.0/mWinRun.dll/ansi/msimain.sdb - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/BB23CBA7/EB331448/Settings.settings - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/B5A96ED9/C048B15E/ContactManagerSample.suo - OK
>KarvoniteSetup.exe\data/OFFLINE/A494BB21/547458F6/ContactManager.csproj.user - OK
KarvoniteSetup.exe - OK
Scan report for "KarvoniteSetup.exe":
Scanned: 440/439 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:28
Riskware: 0/0 Scan speed: 1023 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 8:59:01


Back to the main report

Put a free download button on your own website

KARVONITE DOWNLOAD

Support Karvonite, just copy+paste this html: