Full Nod's Mayan Waterfall 3D Screensaver report

Scan started at: 05/27/14 07:52:40
waterfall.exe - OK
waterfall.exe » INNO » setup.data - OK
waterfall.exe » INNO » files.info - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\Take a look at more 3D screensavers from 3Planesoft.url - OK
waterfall.exe » INNO » {sys}\{code:GetScreenSaverScrName} - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\Mayan Waterfall 3D Screensaver.exe - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\serials.sgn - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\The screensaver on the Web.url - OK
waterfall.exe » INNO » {sys}\Mayan Waterfall.log - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\Register Online.url - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » setup.data - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » files.info - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {sys}\{code:GetScreenSaverScrName} - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Screensavers Updater.exe - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\ScreensaverManager.log - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#ITBITS - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Index.hhk - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Working-1.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Working-2.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Working-3.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Information-1.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Information-2.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Information-3.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Overview-1.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Overview-2.htm - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /Library/logo.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture01.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture02.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture03.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture04.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture05.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture06.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture07.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /picture08.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /styles.css - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$OBJINST - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#TOPICS - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#URLTBL - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#URLSTR - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Help.chm » CHM » /#STRINGS - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\Configurator.exe - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {app}\uninstall.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\screensavers.xml - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sofire.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sof_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fmoon.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fmoon_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\galleon.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\galleon_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watermill.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watermill_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\nautilus.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\nautilus_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\discovery.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\discovery_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\castle.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\castle_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\halloween.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\halloween_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\christmas.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\christmas_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\lantern.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\lantern_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\theonering.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\ring_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\nature.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\nature_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\clock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\clock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\flag.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\flag_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watch.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watch_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fish.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fish_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fireplace.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fireplace_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\tower.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\tower_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\earth.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\earth_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\coralclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\coralclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\columbus.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\columbus_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\cuckooclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\cuckooclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\lagoon.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\lagoon_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\iceclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\iceclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fireside.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\fireside_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\valentine.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\valentine_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\koifish.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\koifish_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\waterfall.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\waterfall_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\deepspace.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\deepspace_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\waterclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\waterclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\koipond.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\koipond_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\railway.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\railway_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\railway_nv.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\railway_nv_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\bells.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\bells_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sweethearts.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sweethearts_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\zodiacclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\zodiacclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\coralreef.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\coralreef_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\lighthousepoint.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\lighthousepoint_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\dutchwindmills.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\dutchwindmills_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\hauntedhouse.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\hauntedhouse_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\crystalfireplace.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\crystalfireplace_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\snowvillage.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\snowvillage_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\valentinemusicbox.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\valentinemusicbox_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\foglake.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\foglake_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watchii.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watchii_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watchii_nv.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\watchii_nv_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sunvillage.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sunvillage_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sunvillage_nv.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sunvillage_nv_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\mountainwaterfall.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\mountainwaterfall_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\battleship.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\battleship_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\caribbeanislands.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\caribbeanislands_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\tyrannosaurusrex.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\tyrannosaurusrex_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\winterwonderland.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\winterwonderland_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\vintageaircraft.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\vintageaircraft_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\digitalclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\digitalclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\wildflowers.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\wildflowers_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\farawayplanet.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\farawayplanet_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\stockcarracing.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\stockcarracing_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\autumnwonderland.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\autumnwonderland_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\medievalcastle.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\medievalcastle_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\santaclaus.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\santaclaus_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\steamclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\steamclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\springtime.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\springtime_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\cyberfish.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\cyberfish_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\grassland.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\grassland_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\laketree.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\laketree_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sunnypatio.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sunnypatio_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\dolphins.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\dolphins_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\autumnforest.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\autumnforest_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\foghorses.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\foghorses_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\thanksgivingday.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\thanksgivingday_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\whitechristmas.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\whitechristmas_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\christmasevening.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\christmasevening_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\orbitalsunset.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\orbitalsunset_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\stonehenge.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\stonehenge_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\bloomingsakura.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\bloomingsakura_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\titanicmemories.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\titanicmemories_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\summerforest.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\summerforest_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\greatpyramids.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\greatpyramids_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sandybeach.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\sandybeach_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\skeletonclock.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\skeletonclock_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\grandcanyon.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\grandcanyon_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\venicecarnival.ico - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\venicecarnival_screen.jpg - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » {commonappdata}\3Planesoft\Screensaver Manager\Data\updates.xml - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » script_raw.data - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » script.pas - OK
waterfall.exe » INNO » {tmp}\screensavermanager.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\bass.dll - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\bassflac.dll - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\bassmidi.dll - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\basswma.dll - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\bass_aac.dll - OK
waterfall.exe » INNO » {app}\uninstall.ico - OK
waterfall.exe » INNO » script_raw.data - OK
waterfall.exe » INNO » script.pas - OK
waterfall.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 05/27/14 07:52:51
Scan time: 11 sec (0:00:11)
Total: files - 1, objects 239
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

MAYAN WATERFALL 3D SCREENSAVER DOWNLOAD

Support Mayan Waterfall 3D Screensaver, just copy+paste this html: