Full Nod's My Screen Recorder report

Scan started at: 11/17/12 18:23:27
myscreenrecorder.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » setup.data - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » files.info - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_de.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_es.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_fr.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_it.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_nl.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_pl.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EULA_pt.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » Vm.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » registry.reg - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\AudioPeakMeter.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\AudioTunningWizard.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\AutoDisableFilters.xml - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\BlackListFilters.xml - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\cd_audio_capture.prx - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\CoreAudio.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DexterClassLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DirectShowLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSControls.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSDownloader.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSExportTimeline.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSHelpMenu.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSLinkRichTextbox.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSMediaDetEx.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSMediaPlayer.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSMediaPlayerCore.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSRecorder.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSRenderer.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSScreenCapture.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\DSTimelineBuilder.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\EnableMicroPhone.wmv - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\EnablePlaybackDevice.wmv - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\EnableStereoMix.wmv - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\ErrorReporter.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\ExtendedListviewControl.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\FileSearch.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\FileTestEngine.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Filters.xml - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\GlassButton.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Globals.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Hand1.cur - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Hand2.cur - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Interop.DexterLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Interop.DSMediaDetExLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\MessageBoxExLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\MessageHandler.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Microsoft.VC80.CRT.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\MSR3.lic - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\MSRLicensor.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\MSRPRegion.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\msvcr80.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\My Screen Recorder.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\PowerOptions.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\ProfileManager.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\RecordingManager.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Regions.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\SetDefault.wmv - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\SetRecordingDefault.wmv - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Settings.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\ShellLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\ThreadManager.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\ThumbnailExtractor.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\Trackbar.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\UserControlTreeView.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\VerticalProgressBar.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\WavDest.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\WaveLibMixer.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\WindowsMediaLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\LAME Encoder\lame.ax - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\LAME Encoder\Microsoft.VC90.CRT.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\LAME Encoder\msvcr90.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\Manifests\lame.ax_0x4d39745a5ab46ff6568c44b6edb91b64.2.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\Manifests\Microsoft.VC90.CRT.manifest_0x6bb5d2aad0ae1b4a82e7ddf7cf58802a.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\Manifests\DSMediaDetEx.dll_0x15fe5fd7537ad0f251f78e217d7413f1.2.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\Manifests\DSScreenCapture.dll_0xfde5bedbdd9baa983216278949e2b3a6.2.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\Manifests\Microsoft.VC80.CRT.manifest_0x5ed8a52f0272cf7622c5860c2ea5b41d.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\Manifests\My Screen Recorder.exe_0x5d8a1fc475a817d70a8187aa0b69477f.1.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT@9.0.21022.8\Microsoft.VC90.CRT.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT@8.0.50727.762\Microsoft.VC80.CRT.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @WINDIR@\XSxS\_MyApplication.app@1.0.0.0\MyApplication.app.manifest - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\__Xenocode\x86\vmx.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\My Screen Recorder.exe » XENOCODE » @APPDIR@\__Xenocode\x64\vmx.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#ITBITS - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MSR.hhk - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MSR.pcmpcm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /Index.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MSR.hhc - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WhatsNew.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /LanguageInterface.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /UnderstandingUserInterface.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordingRegions.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordingEntireDesktop.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordingCustomRegion.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /ConfiguringAudioVideo.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /ChangingGeneralSettings.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordingSettings.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordingAudio.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FileFormat.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /IncreasingPerformance.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /ChangingKeyboardShortcuts.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AudioTuningWizard.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordAudioWizard.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /CustomProfiles.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WMVCustomProfiles.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AVICustomProfiles.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WMACustomProfiles.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MP3CustomProfile.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /HelpMeChoose.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WorkingWithScreenRec.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FolderShortcuts.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SearchCopyRecordings.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /PreviewZoomRecordings.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecoverRecordings.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SeekSettings.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WorkingWithMSR.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /CapturingDirectXSurfaces.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /EnableMic_Speakers.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /Capturinglayeredwindows.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /Disablinghardwareacceleration.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /Resources.htm - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /LocalizationMenu.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MSR_UI.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordingOptions.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MSR_Icon.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SystemTrayIcon.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /CustomRegion.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RegionSelection.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SettingsGeneralTab.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SettingsRecordingTab.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AudioRecDevice.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /UncheckAudio.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SettingsFormatTab.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /Metadata1.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SettingsDisplayTab.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /KeyboardOptions1.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AudioTunPlayBackVolume.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AudioTuning_SelectRecordingDevice.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AudioTunRecordingVolume.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordAudioFormatPage.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecordAudioPage.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WMVCustomProfileNew.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AVICustomProfileNew.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /WMACustomProfile.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /MP3CustomProfile.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /HelpMeChoose.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FolderShortcuts3.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FolderShortcuts2.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FolderShortcutsMenu.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FolderShortcuts4.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /search.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /FullScreen.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /RecoverRecording.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SaveRecording.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SeekSettingsMenu.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /SeekSettings.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /AudioRecordingDevicesDisabled.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /7RecDev1.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /7RecDev2.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /XPDeviceProperties.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /XPDeviceProperties2.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /VI.png - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /Style.css - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /$OBJINST - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#TOPICS - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#URLTBL - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#URLSTR - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Help\MSR.chm » CHM » /#STRINGS - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\TestSnd.wav - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Beep.wav - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\beep-pause recording.mp3 - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\beep-start recording.mp3 - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Rename.bat - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe » CAB » dxwsetup.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe » CAB » dxwsetup.cif - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe » CAB » dsetup.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe » CAB » dsetup32.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe » CAB » dxwsetup.inf - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\dxwebsetup.exe » CAB » inseng.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\DesktopExperience.bat - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\DSCompatFilterCtrlEx.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\AxInterop.WMPLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Interop.WMPLib.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » setup.data - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » files.info - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {sys}\xvidvfw.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\MiniCalc.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\MiniCalc.exe » UPX v12_m2 - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\OGMCalc.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\OGMCalc.exe » UPX v12_m2 - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\releasenotes.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\vidccleaner.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\vidccleaner.exe » UPX v12_m2 - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\StatsReader.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\StatsReader.exe » UPX v12_m2 - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\statsreader.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {sys}\xvid.ax - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » andreas_78er.matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » andreas_doppelte_99er.matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » andreas_einfache_99er.matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Bulletproof's Heavy Compression Matrix.TXT - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Bulletproof's High Quality Matrix.TXT - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » CG-Animation Matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » hvs-best-picture.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » hvs-better-picture.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » hvs-good-picture.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Low Bitrate Matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » MPEG.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Standard.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Ultimate Matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Ultra Low Bitrate Matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\Xvid_Quant_Matrices.zip » ZIP » Very Low Bitrate Matrix.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {sys}\xvidcore.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\AviC.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\doom9forum.url - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\xvidhomepage.url - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\koepishomepage.url - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\LICENSE - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\xvid.ico - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Codecs\Xvidcodec.exe » INNO » {app}\plugins_lumimasking.c-diff.txt - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\OpenSysDM.bat - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\AudioTunningWizard.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\DSHelpMenu.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\ErrorReporter.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\FileSearch.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\MessageBoxExLib.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\MessageHandler.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\MSRPRegion.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\ProfileManager.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\Settings.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\My Screen Recorder.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\DSMediaPlayer.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\UserControlTreeView.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\DSDownloader.resources.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\Bullet-1.bmp - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\DSUpdateManager.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\EnableAudioService.exe - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\de\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.de.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\es\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.es.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\fr\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.fr.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pt\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.pt.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\it\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.it.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\pl\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.pl.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » {app}\nl\DSUpdateManager.resources.dll\DSUpdateManager.resources.nl.dll - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » script_raw.data - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » script.pas - OK
myscreenrecorder.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 11/17/12 18:23:43
Scan time: 16 sec (0:00:16)
Total: files - 1, objects 334
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

MY SCREEN RECORDER DOWNLOAD

Support My Screen Recorder, just copy+paste this html: