Full Nod's NewLive All Media Fixer Pro report

Scan started at: 07/25/13 06:03:31
MediaFixer.exe - OK
MediaFixer.exe » INNO » setup.data - OK
MediaFixer.exe » INNO » files.info - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixer.exe - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixer.exe » ASPack v2.12 - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\thank.txt - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#ITBITS - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /preference.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /welcome.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /what.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /main.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /toolbar.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /menu.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /How.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /SupportFileType.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /order.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /support.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /Registration.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /SystemRequirements .htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/NewLive.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/control.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/211.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/1.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /1a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /2a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /3a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /4a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /toolbar.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/menu1.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/menu2.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/menu3.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/menu4.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/menu5.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/add.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/add2.JPG - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/list.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/start.JPG - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/fix.JPG - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/nook.JPG - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/ok.JPG - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/listok.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /087.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /images/dot.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /css/style1.css - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /$OBJINST - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#TOPICS - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#URLTBL - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#URLSTR - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixerHelp.chm » CHM » /#STRINGS - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\pidgen.dll - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\npwmsdrm.dll - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\d3d8thk.dll - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\mciwave.dll - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\1a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\1b.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\2a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\2b.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\3a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\3b.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\4a.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\face\4b.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\allfixer.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Audio.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\avifixer.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\AviFixer_MoreData.ini - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Business.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Desktop.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Excellence.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Game.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Internet.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\MediaFixer_MoreData.ini - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\more.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Multimedia.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\NewLive.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\support.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\Utilities.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\WebDeveloper.htm - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\01.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\02.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\03.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\04.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\05.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\06.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\07.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\08.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\09.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\10.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\213.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\avifixer.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\bg.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\dot.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\excellencesoft.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\Newlive.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\realconvert.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\smallfixerbox.jpg - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\style1.css - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\images\supman.gif - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\More\css\mail.css - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\0.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\1.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\10.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\11.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\12.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\13.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\14.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\15.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\16.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\17.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\18.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\19.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\2.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\20.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\21.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\22.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\23.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\24.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\25.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\26.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\27.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\28.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\29.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\3.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\30.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\31.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\32.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\33.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\34.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\35.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\4.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\5.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\6.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\7.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\8.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\SystemIco\9.ico - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\OK.wav - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\MediaFixer_skinfile.ini - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\GlassOrange.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\Longhorn.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\MacOS.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\MP10.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\MSN.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\OneOrange.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\RealOne.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\SportsOrange.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\XPBlue.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Skins\XPOrange.ssk - OK
MediaFixer.exe » INNO » {app}\Image\MediaFixer.jpg - OK

Scan completed at: 07/25/13 06:03:33
Scan time: 2 sec (0:00:02)
Total: files - 1, objects 157
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

NEWLIVE  ALL MEDIA FIXER PRO DOWNLOAD

Support NewLive All Media Fixer Pro, just copy+paste this html: