Full DR.Web's PDF-XChange PRO report

PDFX5.zip - archive ZIP
>PDFX5.zip\PDFX5.exe - archive BINARYRES
>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Script0.bin - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Script1.bin - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Script2.bin\data001 - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Script2.bin - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\0.object - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\1.object - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\{app}\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\1.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\2.file packed by ZLIB
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6da366[40] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6da2ba[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6da20e[20] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d7945[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d6258[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d61b0[20] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d60fe[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d604b[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5f98[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5ee4[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5e33[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5d83[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5ccf[2a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5c15[34] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5b56[36] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5a9c[31] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d59dc[3a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d591e[37] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d586a[29] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d57ba[27] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5719[20] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d565f[31] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d55b7[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d5511[20] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d546c[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d53c4[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d531b[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d526f[26] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d51ac[38] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6d4541[20] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_60ba9a[1d] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_60b9f4[20] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_60a882[1d] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_5be968[1a] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_484553[15] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_173617[15] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_770f5[3d] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_7107d[10] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6dd82[3c] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_6dcbc[3c] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_637b6[31] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_5b42d[32] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_55d30[41] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_55c7b[32] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_3327d[2f] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_331db[1f] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_1316f[26] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_130ca[23] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_13024[21] - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file\uri_12f7d[20] - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\67.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\68.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\69.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\70.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\71.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\72.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\73.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\74.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\75.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\76.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\77.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\78.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\79.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\80.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\81.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\82.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\83.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\84.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\85.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\86.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\87.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\88.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\89.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\90.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\91.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\92.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\93.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\94.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\95.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\96.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\97.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\98.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\99.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\100.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\101.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\102.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\103.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\104.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\105.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\106.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\107.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\108.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\109.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\110.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\111.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\112.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\113.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\114.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\115.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\116.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\117.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file - archive BINARYRES
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data001 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data001 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data001\data001 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data001 - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data002 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data002 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data002\data001 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file\data002 - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\118.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file - archive BINARYRES
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data001 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data001 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data001\data001 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data001 - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data002 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data002 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data002\data001 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file\data002 - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\119.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\120.file packed by ZLIB
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\120.file - archive BINARYRES
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\120.file\data001 - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\120.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\121.file packed by ZLIB
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\121.file - archive BINARYRES
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\121.file\data001 - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\121.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\122.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\123.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\124.file packed by FLY-CODE
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\124.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file - archive BINARYRES
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data001 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data001 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data001\data001 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data001\data002 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data001\data003 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data001 - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data001 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data002 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data003 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data004 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data005 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data006 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002\data007 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file\data002 - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\125.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\126.file packed by FLY-CODE
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\126.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\127.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file - archive BINARYRES
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data001 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data001 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data001\data001 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data001\data002 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data001 - OK
>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002 packed by ZLIB
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002 - archive BINARYRES
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data001 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data002 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data003 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data004 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data005 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data006 - OK
>>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002\data007 - OK
>>>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file\data002 - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\128.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\129.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\130.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\131.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\132.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\133.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\134.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\135.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\136.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\137.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\138.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\139.file - OK
>>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002\140.file - OK
>>PDFX5.zip\PDFX5.exe\data002 - OK
>PDFX5.zip\PDFX5.exe - OK
PDFX5.zip - OK
Scan report for "PDFX5.zip":
Scanned: 629/628 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:07
Riskware: 0/0 Scan speed: 3492 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 14:30:11


Back to the main report

Put a free download button on your own website

PDF-XCHANGE PRO DOWNLOAD

Support PDF-XChange PRO, just copy+paste this html: